Planlama Dergisi
Krsal Kalknma Modeli Olarak Ekoturizm: Kadn nderliginde Ekoturizm Sürecinde Piraziz eyhli Kyü (Dogu Karadeniz Blgesi, Türkiye) [Planning]
Planning. 2022; 32(2): 256-268 | DOI: 10.14744/planlama.2021.44227

Krsal Kalknma Modeli Olarak Ekoturizm: Kadn nderliginde Ekoturizm Sürecinde Piraziz eyhli Kyü (Dogu Karadeniz Blgesi, Türkiye)

Neslihan Aydn Ynet1, Funda Yirmibesoglu2
1Mimarlk Blm, Baheehir niversitesi, Mimarlk ve Tasarm Fakltesi, stanbul, Trkiye
2ehir ve Blge Planlama Blm, stanbul Teknik niversitesi, Mimarlk Fakltesi, stanbul, Trkiye

Ekoturizm, bir yerin sosyal ve kltrel btnln korurken, doal kaynaklarnn srdrlebilirliini gvence altna alan ve ayn zamanda yerel toplumun ekonomik geliimini destekleyen bir yaklamdr. zellikle son yllarda Trkiye'de de ekoturizm bir krsal kalknma modeli olarak kullanlmaya balanmtr. Dou Karadeniz Blgesi, Trkiye'de ekoturizmin gelitirilmesi asndan ncelikli blgelerdendir. Bu alma kapsamnda Dou Karadeniz Blgesi'nde yer alan Giresun ili Piraziz ilesine bal eyhli Ekoturizm Ky incelenmitir. eyhli Ky, Turizm Marka Kent Kalkn-ma Plan kapsamnda ekoturizm ky ilan edilmi ve ekoturizm gelime sreci Giresun Valilii GRTAB (Giresun Turizm Altyap Hizmet Birlii) tarafndan koordine edilmitir. eyhli Ky'nn en nemli zellikleri eriilebilirlii, ulam kolayl, yerel halkn ei-tim seviyesinin yksek olmas ve kadnlarn bu sreci ynetip yrtmesidir. almada, eyhli Ekoturizm Ky'nn potansiyelleri ve ekoturizm alan olarak seilme nedenleri anlatldktan sonra ekoturizm ky yaklam, krsal kltrel deerlerin, doal kaynaklarn korunmas ve krsal alanda kadnlarn rollerinin anlalma-s balamnda tartlmtr. alma yntemi; saha ziyaretlerini, anketleri, mlakatlar ve gzlemleri iermektedir.

Anahtar Kelimeler: Ekoturizm, Krsal kalknma modeli, eyhli Ekoturizm Ky; Kadn.

Ecotourism as a Rural Development Model: As a Women Leaded Ecotourism Process of Piraziz eyhli Village (the Black Sea Region of Turkey)

Neslihan Aydn Ynet1, Funda Yirmibesoglu2
1Department of Architecture, Baheehir University, Faculty of Architecture and Design, stanbul, Türkiye
2Department of Urban and Regional Planning, stanbul Technical University, Faculty of Architecture, stanbul, Türkiye

Ecotourism is an approach that maintains the social and cultural integrity of a locale, while securing the sustainability of the natural resources of the earth, as well as supporting the economic devel-opment of the local community. Turkey has recently begun actualizing the idea of ecotourism as a rural development model. The Eastern Black Sea Region is one of the priorities given region to develop ecotourism in Turkey. Within the scope of this study, eyhli Ecotourism Village of Piraziz district in the Black Sea Region will be examined. The most important features of eyhli Village, which was declared an Ecotourism Village within the scope of Tourism Brand Urban Development Plan and coordinated by Giresun Governorate GIRTAB (Giresun Tourism Infrastructure Service Asso-ciation), are accessibility, ease of transport, high level of education, and women being in charge of this process. In this study, after the potentials of eyhli Ecotourism Village and the reasons for its selection as an ecotourism area are explained, the ecotourism village approach will be discussed in the context of protection of rural cultural values, natural resources and of understanding womens roles in rural development. The methodology of the study includes site visits, questionnaires, interviews and unobtrusive observation.

Keywords: Ecotourism, Rural development model; eyhli Ecotourism Village; Woman.

Neslihan Aydn Ynet, Funda Yirmibesoglu. Ecotourism as a Rural Development Model: As a Women Leaded Ecotourism Process of Piraziz eyhli Village (the Black Sea Region of Turkey). Planning. 2022; 32(2): 256-268

Sorumlu Yazar: Neslihan Aydn Ynet, Trkiye
Makale Dili: ngilizce
LookUs & Online Makale