Attention: These articles have been accepted for publication; however, this list does not indicate the order in which articles will be published. As new articles are accepted, the order displayed here will change.

Baskdaki Makaleler - Planlama Dergisi

Baskdaki Makaleler

1.
Kltrel Miras Ynetim Planlamas Kavramsal erevesi ve lgili Lisansst Aratrmalar zerine Bir nceleme
Conceptual Framework for Cultural Heritage Management Planning and the Analysis of Related Graduate Thesis Studies
Evrim Ulusan
doi: 10.14744/planlama.2022.93276  Sayfa 0

2.
Mahallede Kapsayc Kamusal Yaam in Eriilebilirlik Denetimi
Controlling Accessibility for an Inclusive Public Life in a Neighbourhood
lkay Din Uyarolu
doi: 10.14744/planlama.2022.15045  Sayfa 0

3.
Pazar Yeri Yerseim-Planlama-Tasarm ltleri ve COVID-19 Sonras in Bir n Deerlendirme
Criteria for Location-Planning-Design of Bazaar Places and a Preliminary Assessment for the Post-COVID-19 Period
Burcu Ceylan, Aygn Erdoan
doi: 10.14744/planlama.2022.98216  Sayfa 0

4.
Trkiye iin Mahalle leinde bir Srdrlebilirlik Deerlendirme Sistemi nerisi: SEEB-TR MAHALLE
Development of A Neighborhood Sustainability Assessment System for Turkey: SEEB-TR Neighbourhood
Sema Ergnl, nci Olgun, idem Tekin, Nazire Papatya Sekin, Mustafa zgnler, Cem Baolu, Esra Turgut, zge Boso Hanyal
doi: 10.14744/planlama.2022.35683  Sayfa 0

5.
Kresel Salgnn Etnik Yansmalar: Salgnn lk Dneminde Suriyeli Mlteciler Ve Yerleimlerine Dair ok Boyutlu Bir ncelenme
Ethnic Reflections of The Global Outbreak: A Multi-Dimensional Examination on Syrian Refugees and Settlements in The First Phase of Coronavirus Outbreak
Z Ezgi Halilolu Kahraman
doi: 10.14744/planlama.2022.38980  Sayfa 0

6.
stanbul Hali Surlarnn Ayvansaray ve Cibali Semtleri Arasndaki zlerinin Kentsel Dinamikler Ve Koruma Anlay Balamnda rdelenmesi
Examination of the Traces of Istanbul Golden Horn Walls Between Ayvansaray and Cibali Districts within the Context of Urban Dynamics and Conservation Approach
Funda Server Keresteciolu, Melis BILGI
doi: 10.14744/planlama.2022.69335  Sayfa 0

7.
Kentsel Korumada Yerel Koruma Kapasitesi; Gaziantep ve anlurfa Kentleri zerinden Deerlendirme
Local Capacity in Urban Conservation, Case Studies; Gaziantep and anlurfa
BURAK BELGE
doi: 10.14744/planlama.2022.59489  Sayfa 0

8.
Dnyadan rnekler ile kentsel yaylm modelleri
Urban expansion models with examples from the world
Sla Balta, Emrah YILDIRIM, Meryem Atik
doi: 10.14744/planlama.2022.78309  Sayfa 0

9.
Bireysel Hzl Toplu Tamann Tarihi Kent Merkezlerinde Etkin Bir Ulam zm Olarak Kullanlmas: zmir Tarihi Kemeralt'ndan Bir rnek
Using Personal Rapid Transit as an Effective Transport Solution in Historical Downtown Areas: A Case from Historic Kemeralt, Izmir
Yavuz Duvarc, Figen Akpnar
doi: 10.14744/planlama.2022.69926  Sayfa 0

10.
Deniz Seviyesinin Ykselmesi Ve Taknlara Kar Kentsel Ky Alanlarnn Analizi Ve Adaptasyon Stratejileri in Bir Yaklam: zmir rnei
An Approach For The Analysis Of Urban Coastal Areas And Adaptation Strategies Against The Sea Level Rise And Flooding: The Case Of Izmir
ala Ercanl, Gkeiek Savar
doi: 10.14744/planlama.2022.19480  Sayfa 0

11.
Kent Merkezlerinde Otopark Talebinin Belirlenmesine ve Ynetilmesine likin Bir Deerlendirme Yntemi, zmir Alsancak
An Assessment Method For Determination And Management Of Parking Demand In City Centers, Izmir Alsancak
Deniz Cinki, Hilmi Evren Erdin
doi: 10.14744/planlama.2022.67984  Sayfa 0

12.
Kitap ncelemesi: Kentsel Heterotopya: zgrleme Mekn Olarak Eikler Kentine Doru
Book Review: Towards the city of thresholds
Demet Deryanur eker
doi: 10.14744/planlama.2022.83584  Sayfa 0
Makale zeti

13.
Kentsel ve Krsal Arasnda: l lan Ediliinin 25. Ylnda Osmaniyede Sosyal, Mekansal ve Ekonomik Yapnn Deerlendirilmesi
In-Between Urban and Rural: Evaluation of Social, Spatial and Economic Structure of Osmaniye on the 25th anniversary of the Provincial Status
Sezen Savran Penbeciolu, zge Erba
doi: 10.14744/planlama.2022.40427  Sayfa 0

14.
Yayalatrma yoluyla bir belediye eliyle ticari soylulatrma giriimine yerel dkkn sahiplerinin bak
Local shopkeepers perspectives on an attempt for municipally-led commercial gentrification via pedestrianization
Meri Krmz
doi: 10.14744/planlama.2021.14238  Sayfa 0

15.
Kamusal Mekan Tasarmn Katlma Sunmak
Presenting Public Space Design to Participation
Ahmet Kvan Kutluca, nci Olgun, Meliz Akyol Alay
doi: 10.14744/planlama.2022.24654  Sayfa 0
Makale zeti

16.
Mersin Tarihi Kent Merkezi Koruma ve Canlandrma Modeli Aratrma Gelitirme Projesi
Research and Development Project of Conservation and Revitalization Model for Mersin Historic City Center
Meltem Uar, Fikret Zorlu, Tuba Akar, Zleyha Sara Belge
doi: 10.14744/planlama.2022.16769  Sayfa 0

17.
Yerlemeler ve Karmaklk Kuram
Settlements and Complexity Theory
Emine Yetikul
doi: 10.14744/planlama.2022.20053  Sayfa 0

18.
Zonguldaktaki Endstriyel Peyzajn Kent Kimliine Etkisi
The Effect of Industrial Landscape on the Urban Identity in Zonguldak
Saadet Gndodu, Fuat Fidan
doi: 10.14744/planlama.2022.78055  Sayfa 0

19.
Plan kararlarnn geleneksel merkez dokusuna etkileri-Bergama rnei
The effects of plan decisions on traditional center pattern-The case of Bergama
Elif zel Grc, Naime Hlya Berkmen
doi: 10.14744/planlama.2022.80388  Sayfa 0

20.
Ankara'da Kentsel Byme: Kent eperinde Bymenin Kontrolne Ynelik Planlama ve Politika Aralar
Urban Growth in Ankara: Planning and Policy Tools for Controlling Growth at the Urban Fringe
Fulya Snac zfndk
doi: 10.14744/planlama.2022.37880  Sayfa 0

21.
Web of Science Veri Tabanna Gre Trkiyede Kent almalar
Urban Studies in Turkey According to Web of Science Database
Mustafa Kahraman
doi: 10.14744/planlama.2022.91328  Sayfa 0

ARATIRMA MAKALESI
22.
Buras Eskiden Evimizdi! Kentsel Dnmden Kaynakl Yerinden Edilmelerin Sonularna Ampirik Bir Bak
It Used to be Our Home! An Empirical Aftermath of Displacements Caused by Urban Regeneration
Uurcan Ayk
doi: 10.14744/planlama.2022.14471  Sayfalar 329 - 344

LookUs & Online Makale