Attention: These articles have been accepted for publication; however, this list does not indicate the order in which articles will be published. As new articles are accepted, the order displayed here will change.

Baskdaki Makaleler - Planlama Dergisi

Baskdaki Makaleler

1.
Yayalatrma yoluyla bir belediye eliyle ticari soylulatrma giriimine yerel dkkn sahiplerinin bak
Local shopkeepers perspectives on an attempt for municipally-led commercial gentrification via pedestrianization
Meri Krmz
doi: 10.14744/planlama.2021.14238  Sayfa 0

2.
Deniz Seviyesinin Ykselmesi Ve Taknlara Kar Kentsel Ky Alanlarnn Analizi Ve Adaptasyon Stratejileri in Bir Yaklam: zmir rnei
An Approach For The Analysis Of Urban Coastal Areas And Adaptation Strategies Against The Sea Level Rise And Flooding: The Case Of Izmir
ala Ercanl, Gkeiek Savar
doi: 10.14744/planlama.2022.19480  Sayfa 0

3.
Kent Merkezlerinde Otopark Talebinin Belirlenmesine ve Ynetilmesine likin Bir Deerlendirme Yntemi, zmir Alsancak
An Assessment Method For Determination And Management Of Parking Demand In City Centers, Izmir Alsancak
Deniz Cinki, Hilmi Evren Erdin
doi: 10.14744/planlama.2022.67984  Sayfa 0

4.
Kltrel Miras Ynetim Planlamas Kavramsal erevesi ve lgili Lisansst Aratrmalar zerine Bir nceleme
Conceptual Framework for Cultural Heritage Management Planning and the Analysis of Related Graduate Thesis Studies
Evrim Ulusan
doi: 10.14744/planlama.2022.93276  Sayfa 0

5.
Pazar Yeri Yerseim-Planlama-Tasarm ltleri ve COVID-19 Sonras in Bir n Deerlendirme
Criteria for Location-Planning-Design of Bazaar Places and a Preliminary Assessment for the Post-COVID-19 Period
Burcu Ceylan, Aygn Erdoan
doi: 10.14744/planlama.2022.98216  Sayfa 0

6.
Kresel Salgnn Etnik Yansmalar: Salgnn lk Dneminde Suriyeli Mlteciler Ve Yerleimlerine Dair ok Boyutlu Bir ncelenme
Ethnic Reflections of The Global Outbreak: A Multi-Dimensional Examination on Syrian Refugees and Settlements in The First Phase of Coronavirus Outbreak
Z Ezgi Halilolu Kahraman
doi: 10.14744/planlama.2022.38980  Sayfa 0

7.
stanbul Hali Surlarnn Ayvansaray ve Cibali Semtleri Arasndaki zlerinin Kentsel Dinamikler Ve Koruma Anlay Balamnda rdelenmesi
Examination of the Traces of Istanbul Golden Horn Walls Between Ayvansaray and Cibali Districts within the Context of Urban Dynamics and Conservation Approach
Funda Server Keresteciolu, Melis BILGI
doi: 10.14744/planlama.2022.69335  Sayfa 0

8.
Kentsel ve Krsal Arasnda: l lan Ediliinin 25. Ylnda Osmaniyede Sosyal, Mekansal ve Ekonomik Yapnn Deerlendirilmesi
In-Between Urban and Rural: Evaluation of Social, Spatial and Economic Structure of Osmaniye on the 25th anniversary of the Provincial Status
Sezen Savran Penbeciolu, zge Erba
doi: 10.14744/planlama.2022.40427  Sayfa 0

9.
Buras eskiden evimizdi! Kentsel Dnmden Kaynakl Yerinden Edilmelerin Sonularna Ampirik Bir Bak
It Used to be Our Home! An Emprical Aftermath of Displacements Caused by Urban Regeneration
Uurcan Ayik
doi: 10.14744/planlama.2022.14471  Sayfa 0

10.
Mersin Tarihi Kent Merkezi Koruma ve Canlandrma Modeli Aratrma Gelitirme Projesi
Research and Development Project of Conservation and Revitalization Model for Mersin Historic City Center
Meltem Uar, Fikret Zorlu, Tuba Akar, Zleyha Sara Belge
doi: 10.14744/planlama.2022.16769  Sayfa 0

11.
Zonguldaktaki Endstriyel Peyzajn Kent Kimliine Etkisi
The Effect of Industrial Landscape on the Urban Identity in Zonguldak
Saadet Gndodu, Fuat Fidan
doi: 10.14744/planlama.2022.78055  Sayfa 0

12.
Plan kararlarnn geleneksel merkez dokusuna etkileri-Bergama rnei
The effects of plan decisions on traditional center pattern-The case of Bergama
Elif zel Grc, Naime Hlya Berkmen
doi: 10.14744/planlama.2022.80388  Sayfa 0

13.
Ankara'da Kentsel Byme: Kent eperinde Bymenin Kontrolne Ynelik Planlama ve Politika Aralar
Urban Growth in Ankara: Planning and Policy Tools for Controlling Growth at the Urban Fringe
Fulya Snac zfndk
doi: 10.14744/planlama.2022.37880  Sayfa 0

ARATIRMA MAKALESI
14.
Park et-Devam et Sistemlerinin Trkiye'de Uygulanabilirliine Ynelik Bir Kavramsal Model nerisi
A Conceptual Model Proposal for the Applicability of Park and Ride Systems in Turkey
Hatice Gl nder, Hlag Kaplan
doi: 10.14744/planlama.2021.29292  Sayfa 0

15.
Trkiyede Akll Kent Olma Eiliminin Az Gelimilik Balamnda Deerlendirilmesi: Ampirik Bir Analiz
Assessment of Tendency to Become a Smart City Among Turkish Cities in the Context of Underdevelopment: An Empirical Analysis
Suat Tuysuz, Ahmet Yazar, Muge Manga
doi: 10.14744/planlama.2021.01346  Sayfa 0

16.
Ak Geirgen Mahalle Kavram ve Levent Blgesinde Ak Geirgen Mahalle Sisteminin Gelitirilmesine Ynelik Tasarm Kriterlerinin Tanmlanmas
Definition of Open-Permeable Neighborhood Concept and Design Criteria for Development of an Open-Permeable Neighborhood System in the Levent Region
Melih Birik, Omer Devrim Aksoyak, Ozlem Caliskan
doi: 10.14744/planlama.2021.53765  Sayfa 0

17.
Krsal Kalknma Modeli Olarak Ekoturizm: Kadn nderliinde Ekoturizm Srecinde Piraziz eyhli Ky (Dou Karadeniz Blgesi, Trkiye)
Ecotourism as a Rural Development Model: As a Women Leaded Ecotourism Process of Piraziz eyhli Village (the Black Sea Region of Turkey)
Neslihan Aydn Ynet, Funda Yirmibesoglu
doi: 10.14744/planlama.2021.44227  Sayfa 0

18.
iftilerin gznden tarm politikalarnn dayankll
Resilience of agricultural policies through the eyes of farmers
erife Betl etinkaya, Hilal Erku
doi: 10.14744/planlama.2021.45477  Sayfa 0

19.
Kent Yoksulluu ile Mcadelede Yerel Ynetimlerin Rol
Role of Local Administrations in Combating Urban Poverty
Osman Smer
doi: 10.14744/planlama.2021.53215  Sayfa 0

20.
mar Bar Uygulamasnn Deerlendirilmesi: Trabzon rnei
The Evaluation of Zoning Peace Application: The Sample of Trabzon
Suna Ersava Kavanoz, Nisa Erdem
doi: 10.14744/planlama.2021.92259  Sayfa 0

21.
Trkiyede 2003-2019 Yllar Arasnda Fiziki Planlamann Kapsam: Planlama Dergisi zerinden Bir Deerlendirme
The Scope of Physical Planning Between 2003-2019 in Turkey: An Evaluation Through The Journal Of Plannig
Selin Karaibrahimolu
doi: 10.14744/planlama.2021.02411  Sayfa 0

22.
Bahelievler Millet Bahesi Katlmc Tasarm Uygulamasnda Bir Aktr Olarak niversite: Katlm Merdiveni zerinden Bir Deerlendirme
University as an Actor in Bahelievler Millet Bahesi Participatory Design Practice: An Evaluation via Ladder of Participation
Ufuk Kkyazc, BERKAY OSKAY, Evrim Tre, Zeynep Aye Gkin, YASEMN Erkan Yazc, AYENUR HLAL IAVARONE, eyda en
doi: 10.14744/planlama.2021.04875  Sayfa 0

GR YAZISI
23.
Yatay ve Dikey ehircilik Kavramlar zerine Eletirel Bir Deerlendirme
A Critical Evaluation on the Concepts of Horizontal and Vertical Urbanisms
Sava Zafer ahin
doi: 10.14744/planlama.2022.71602  Sayfa 0
Makale zeti

KITAP NCELEME
24.
Kitap ncelemesi: Leyla Bekta Ata'nn "Limontepe'de Yaamak Bymek Beklemek: Kentsel Dnm ncesi Bir Mahalle Anlats" Balkl almas
Book Review: Leyla Bekta Ata's Study Titled "Living, Growing and Waiting in Limontepe: A Neighborhood Narrative Before Urban Regeneration"
Tuba Tuncer Tiryaki
doi: 10.14744/planlama.2022.30316  Sayfa 0
Makale zeti

LookUs & Online Makale