Attention: These articles have been accepted for publication; however, this list does not indicate the order in which articles will be published. As new articles are accepted, the order displayed here will change.

Baskdaki Makaleler - Planlama Dergisi

Baskdaki Makaleler

1.
Dnyadan rnekler ile kentsel yaylm modelleri
Urban expansion models with examples from the world
Sla Balta, Emrah YILDIRIM, Meryem Atik
doi: 10.14744/planlama.2022.78309  Sayfa 0

2.
Kylerin Meknsal Planlama ve Tasarm Srelerinin Mevcut Mevzuata Gre rdelenmesi
Examination of Spatial Planning and Design Process of Villages According to The Current Legislation
ala Aydemir, Atila Gl
doi: 10.14744/planlama.2022.15807  Sayfa 0

3.
Orta lekli Kentlerde Konut retimi: Aydnda Yerel Mteahhitler
Housing Production in Mid-Sized Cities: Local Building Contractors in Aydn
Emre rfan Kovankaya, Asuman Trkn
doi: 10.14744/planlama.2023.44827  Sayfa 0

4.
Kltrel Miras Ynetim Planlamas Kavramsal erevesi ve lgili Lisansst Aratrmalar zerine Bir nceleme
Conceptual Framework for Cultural Heritage Management Planning and the Analysis of Related Graduate Thesis Studies
Evrim Ulusan
doi: 10.14744/planlama.2022.93276  Sayfa 0

5.
Mahallede Kapsayc Kamusal Yaam in Eriilebilirlik Denetimi
Controlling Accessibility for an Inclusive Public Life in a Neighbourhood
lkay Din Uyarolu
doi: 10.14744/planlama.2022.15045  Sayfa 0

6.
Pazar Yeri Yerseim-Planlama-Tasarm ltleri ve COVID-19 Sonras in Bir n Deerlendirme
Criteria for Location-Planning-Design of Bazaar Places and a Preliminary Assessment for the Post-COVID-19 Period
Burcu Ceylan, Aygn Erdoan
doi: 10.14744/planlama.2022.98216  Sayfa 0

7.
Trkiye iin Mahalle leinde bir Srdrlebilirlik Deerlendirme Sistemi nerisi: SEEB-TR MAHALLE
Development of A Neighborhood Sustainability Assessment System for Turkey: SEEB-TR Neighbourhood
Sema Ergnl, nci Olgun, idem Tekin, Nazire Papatya Sekin, Mustafa zgnler, Cem Baolu, Esra Turgut, zge Boso Hanyal
doi: 10.14744/planlama.2022.35683  Sayfa 0

8.
Kresel Salgnn Etnik Yansmalar: Salgnn lk Dneminde Suriyeli Mlteciler Ve Yerleimlerine Dair ok Boyutlu Bir ncelenme
Ethnic Reflections of The Global Outbreak: A Multi-Dimensional Examination on Syrian Refugees and Settlements in The First Phase of Coronavirus Outbreak
Z Ezgi Halilolu Kahraman
doi: 10.14744/planlama.2022.38980  Sayfa 0

9.
stanbul Hali Surlarnn Ayvansaray ve Cibali Semtleri Arasndaki zlerinin Kentsel Dinamikler Ve Koruma Anlay Balamnda rdelenmesi
Examination of the Traces of Istanbul Golden Horn Walls Between Ayvansaray and Cibali Districts within the Context of Urban Dynamics and Conservation Approach
Funda Server Keresteciolu, Melis BILGI
doi: 10.14744/planlama.2022.69335  Sayfa 0

10.
Kentsel Korumada Yerel Koruma Kapasitesi; Gaziantep ve anlurfa Kentleri zerinden Deerlendirme
Local Capacity in Urban Conservation, Case Studies; Gaziantep and anlurfa
BURAK BELGE
doi: 10.14744/planlama.2022.59489  Sayfa 0

11.
Bireysel Hzl Toplu Tamann Tarihi Kent Merkezlerinde Etkin Bir Ulam zm Olarak Kullanlmas: zmir Tarihi Kemeralt'ndan Bir rnek
Using Personal Rapid Transit as an Effective Transport Solution in Historical Downtown Areas: A Case from Historic Kemeralt, Izmir
Yavuz Duvarc, Figen Akpnar
doi: 10.14744/planlama.2022.69926  Sayfa 0

12.
Bir rmak ky dzenleme projesinin kentte sosyal adaletin tesis edilmesine olan katks nedir?
What is the contribution of a riverside design project to the establishment of social justice in the city?
Fatih Eren, Kbra Aye Yldz Keer
doi: 10.14744/planlama.2022.54227  Sayfa 0

LookUs & Online Makale