Planlama Dergisi Planlama Dergisi - Planning: 34 (1)
Cilt: 34  Sayı: 1 - 2024
DIĞER (YARIŞMA, ARAŞTIRMA ÖZETLERI, ODA GÖRÜŞ VE DEĞERLENDIRMELERI)
1.
Ön Sayfalar
Front Matters

Sayfalar I - X

EDITÖRYAL
2.
Editöryal
Editorial

Sayfa XI

ARAŞTIRMA MAKALESI
3.
Tarım-gıda Coğrafyalarının Yerel Varyasyonları: Konya Un Sanayicilerinin Buğday Meta Zincirlerinde Bölgesel Bağlantıları
Local Variations of Agri-food Geographies: Regional Linkages of Konya Flour Manufacturers Along the Wheat Commodity Chains
Caner Murat Doğançayır, Yiğit Evren
doi: 10.14744/planlama.2024.01112  Sayfalar 1 - 9

4.
Trakya’da Şehirsel Saçaklanma: Çorlu Örneği
Urban Sprawl in Thrace: Case of Çorlu
Ahmet Emrah Siyavuş, Rauf Belge
doi: 10.14744/planlama.2024.04557  Sayfalar 10 - 21

5.
Planlamadan Uygulamaya Yerel İklim Eyleminde Yaşanan Zorluklar: Belediyeler İçin Bir Yönetişim Modeli Önerisi
Challenges in Local Climate Action from Planning to Implementation: A Governance Model for Municipalities
Ender Peker, Anlı Ataöv
doi: 10.14744/planlama.2024.88319  Sayfalar 22 - 35

6.
Kentlerin İklim Risklerinin Ölçülmesinde Parametre Bazlı Değerlendirme Modeli
Parameter Based Assessment Model for Measuring Climate Risk of Cities
Dogan Dursun, Merve Yavaş
doi: 10.14744/planlama.2024.10437  Sayfalar 36 - 57

7.
Şehirleri Hacklemek: Mimarlık ve Siber Güvenlik Bağlantı Noktasında Şehircilik için Yeni Bir Metodoloji
Hacking Cities: A New Methodology for Urbanism at the Nexus of Architecture and Cybersecurity
Alp Arda, Kenan Kural
doi: 10.14744/planlama.2024.32704  Sayfalar 58 - 71

GÖRÜŞ YAZISI
8.
Dünya Miras Alanlarının Bütüncül ve Bütünleşik Korunmasında Sınırların Rolü: Diyarbakır Örneği
The Role of Boundaries in Holistic and Integrated Conservation of World Heritage Sites: The Case of Diyarbakır
Evrim Ulusan
doi: 10.14744/planlama.2024.59480  Sayfalar 72 - 75
Makale Özeti |Tam Metin PDF

9.
Türkiye Mekânsal Sistemi ve Yerel Sosyo-Ekonomik Gelişme İlişkisi Üzerine Değerlendirme ve Öneriler
Evaluation and Suggestions on the Relationship Between Turkey's Spatial System and Local Socio-Economic Development
Savaş Zafer Şahin
doi: 10.14744/planlama.2024.86658  Sayfalar 76 - 82
Makale Özeti |Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale