Derginin Amacı

DERGİ HAKKINDA

TMMOB Şehir Plancıları Odası’nın yayın organı olan Planlama Dergisi, 1986 yılında yayın hayatına başlamıştır. Meslek dergisinin temel amacı; meslek üyeleri arasında, meslek etkinliğinin paylaşıldığı ve değerlendirildiği bir ortam sunmanın yanı sıra, akademiden aldığı destekle pratik ile kuram arasındaki ilişkinin kurulması ve güçlendirilmesidir.

Planlama Dergisi, yayın hayatına zaman zaman ara vermiş olmakla birlikte, 2003 yılından itibaren düzenli ve süreli bir yayına dönüşmüştür. Bu birikimin verdiği güçle 2013 yılı itibarıyla TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi öncülüğünde yürütülmeye başlanan dergi çalışmalarında öncelikli hedef; Planlama Dergisi’nin hakemli dergi statüsünde çeşitli endekslerce taranan, planlama alanında saygın bir yayına dönüştürülmesi olmuştur. Bu hedef doğrultusunda 2013 yılında TÜBİTAK tarafından ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı listesinde “ulusal hakemli dergi” statüsüne alınan Dergi, 2013'ten itibaren Ulrich’s ve Avery (Index); 2015'ten itibaren Web of Science Emerging Sources Citation Index (ESCI); 2017'den itibaren TÜBİTAK ULAKBİM TR Dizin Sosyal Bilimler Veri Tabanı; 2019'dan itibaren European Reference Index For The Humanities And Social Sciences (ERIHPLUS) ve 2020 sonundan itibaren EBSCO tarafından dizinlenmektedir.

2013 yılından itibaren “ulusal hakemli dergi” statüsünde yılda üç kez yayımlanmakta olan Planlama Dergisi; planlama, tasarım, kent sosyolojisi ve kentsel ve bölgesel çalışma alanlarında bilimsel ve tarafsız bir yayın olma hedefini başarıyla gerçekleştirmiştir. Her geçen gün meslektaşlardan ve araştırmacılardan gelen başvuru sayısı artarken; alanında uzman hakem kurulumuz da genişlemekte ve büyük bir özveriyle yoğun emek harcayarak yazıların değerlendirme süreçlerinde önemli katkılar sunmaktadır. 

Dergi’nin yayın politikası ve süreçleri Bilim Editörleri Konseyi (Council of Science Editors - CSE), Yayın Etiği Komitesi (Committee on Publication Ethics - COPE), Avrupa Bilim Editörleri Birliği (European Association of Science Editors - EASE) yönergelerini takip etmekle birlikte, Editörler, Planlama Dergisi’nde yer alacak tüm editoryal ve bilimsel içeriğin ve yayımlanma zamanının belirlenmesinde tam yetki sahibidirler.

Planlama Dergisi’ne makale başvuruları, çevrimiçi olarak kabul edilmektedir. Dergi’nin web sayfasında (www.planlamadergisi.org / www.journalofplanning.org / www.jplanning.org) yer alan “Çevrimiçi Makale Gönder” ya da “Journal Agent” sekmesi kullanılarak makale başvurusu yapılabilir. Bu bağlamda, kentsel ve bölgesel çalışma alanlarından orijinal makalelerinizi, araştırma özetlerinizi, kitap incelemelerinizi ve meslek alanına ilişkin güncel tartışma, görüş ve derlemelerinizi; meslektaşlarımıza ve tüm okurlarımıza ulaştırmak üzere yayın kurulumuza iletebilirsiniz.

Planlama Dergisi; Budapeşte Açık Erişim Girişimi (BOAI) Bildirgesi’ne dayanan açık erişim modeline uygun yayın yapan, açık erişimli bir dergidir. Dergi’nin arşivine http://www.planlamadergisi.org/jvi.aspx adresinden ücretsiz olarak ulaşılabilir. Planlama Dergisi’nde yayınlanan içerikler, Creative Commons 4.0 Uluslararası Atıf Lisansı’yla lisanslanmaktadır.

Planlama Dergisi Yayın Kurulu

LookUs & Online Makale