Derginin Amac

DERG HAKKINDA

TMMOB ehir Planclar Odasnn yayn organ olan Planlama Dergisi, 1986 ylnda yayn hayatna balamtr. Meslek dergisinin temel amac; meslek yeleri arasnda, meslek etkinliinin paylald ve deerlendirildii bir ortam sunmann yan sra, akademiden ald destekle pratik ile kuram arasndaki ilikinin kurulmas ve glendirilmesidir.

Planlama Dergisi, yayn hayatna zaman zaman ara vermi olmakla birlikte, 2003 ylndan itibaren dzenli ve sreli bir yayna dnmtr. Bu birikimin verdii gle 2013 yl itibaryla TMMOB ehir Planclar Odas stanbul ubesi nclnde yrtlmeye balanan dergi almalarnda ncelikli hedef; Planlama Dergisinin hakemli dergi statsnde eitli endekslerce taranan, planlama alannda saygn bir yayna dntrlmesi olmutur. Bu hedef dorultusunda 2013 ylnda TBTAK tarafndan ULAKBM Sosyal Bilimler Veri Taban listesinde ulusal hakemli dergi statsne alnan Dergi, 2013'ten itibaren Ulrichs ve Avery (Index); 2015'ten itibaren Web of Science Emerging Sources Citation Index (ESCI); 2017'den itibaren TBTAK ULAKBM TR Dizin Sosyal Bilimler Veri Taban; 2019'dan itibaren European Reference Index For The Humanities And Social Sciences (ERIHPLUS) ve 2020 sonundan itibaren EBSCO tarafndan dizinlenmektedir.

2013 ylndan itibaren ulusal hakemli dergi statsnde ylda kez yaymlanmakta olan Planlama Dergisi; planlama, tasarm, kent sosyolojisi ve kentsel ve blgesel alma alanlarnda bilimsel ve tarafsz bir yayn olma hedefini baaryla gerekletirmitir. Her geen gn meslektalardan ve aratrmaclardan gelen bavuru says artarken; alannda uzman hakem kurulumuz da genilemekte ve byk bir zveriyle youn emek harcayarak yazlarn deerlendirme srelerinde nemli katklar sunmaktadr. 

Derginin yayn politikas ve sreleri Bilim Editrleri Konseyi (Council of Science Editors - CSE), Yayn Etii Komitesi (Committee on Publication Ethics - COPE), Avrupa Bilim Editrleri Birlii (European Association of Science Editors - EASE) ynergelerini takip etmekle birlikte, Editrler, Planlama Dergisinde yer alacak tm editoryal ve bilimsel ieriin ve yaymlanma zamannn belirlenmesinde tam yetki sahibidirler.

Planlama Dergisine makale bavurular, evrimii olarak kabul edilmektedir. Derginin web sayfasnda (www.planlamadergisi.org / www.journalofplanning.org / www.jplanning.org) yer alan evrimii Makale Gnder ya da Journal Agent sekmesi kullanlarak makale bavurusu yaplabilir. Bu balamda, kentsel ve blgesel alma alanlarndan orijinal makalelerinizi, aratrma zetlerinizi, kitap incelemelerinizi ve meslek alanna ilikin gncel tartma, gr ve derlemelerinizi; meslektalarmza ve tm okurlarmza ulatrmak zere yayn kurulumuza iletebilirsiniz.

Planlama Dergisi; Budapete Ak Eriim Giriimi (BOAI) Bildirgesine dayanan ak eriim modeline uygun yayn yapan, ak eriimli bir dergidir. Derginin arivine http://www.planlamadergisi.org/jvi.aspx adresinden cretsiz olarak ulalabilir. Planlama Dergisinde yaynlanan ierikler, Creative Commons 4.0 Uluslararas Atf Lisansyla lisanslanmaktadr.

Planlama Dergisi Yayn Kurulu

LookUs & Online Makale