En ok ndirilen Makaleler - Planlama Dergisi

En ok ndirilen Makaleler

ARATIRMA MAKALESI
1.
Temel Tasarm Eitimi: Bir Ders Plan rnei
Basic Design Education: A Course Outline Proposal
Glsn Pelin Sariolu Erdodu
doi: 10.5505/planlama.2016.52714   2016; 26 - 1 | Sayfalar 7 - 19

DERLEME
2.
Srdrlebilir Kalknma iin Yenilenebilir Enerji
Renewable Energy for Sustainable Development
Hatice Selcen Seydioullar
doi: 10.5505/planlama.2013.14633   2013; 23 - 1 | Sayfalar 19 - 25

3.
ikago Okulu Kent Kuram: Kentsel Ekolojik Kuram
Gencay Serter
doi: 10.5505/planlama.2013.98608   2013; 23 - 2 | Sayfalar 67 - 76

ARATIRMA MAKALESI
4.
Krsal Kalknma Politikalarnda Yeni Yaklamlar ve Bu Yaklamlarn Trkiyenin Krsal Kalknma Politikalarna Etkisi
New Approaches in Rural Development Policies and the Effects of These Approaches on Turkeys Rural Development Policies
Sevin Bahar Yenigl
doi: 10.14744/planlama.2016.47450   2017; 27 - 1 | Sayfalar 16 - 25

5.
Yer Seimi Srecinde Yeni Yerleim Alanlar retiminin Doal Yap ve Planlar ile likisinin Yeniden Dnlmesi - Kkekmece lesi Atakent Mahallesi rnei
Re-thinking the Relationship Between Natural Conditions and Plans in the Production of New Residential Areas in the Site Selection Process, Case study: Kucukcekmece Atakent District
Ufuk Fatih Kkali
doi: 10.5505/planlama.2016.70288   2015; 25 - 3 | Sayfalar 212 - 226

DERLEME
6.
Kentsel Geliim ve Dnm Planlanmas Srecinde Gayrimenkul Mlkiyet Haklarnn Deerlendirilmesi: mar Haklar Transferi Plan Uygulama Arac
Urban Development and Planning Transformation Process Assessment of Real Estate Ownership Rights: Transfer of Development Rights Planning Implementation Tool
Nalan zbilen, Nuran Zeren Glersoy
doi: 10.14744/planlama.2016.22932   2016; 26 - 3 | Sayfalar 172 - 180

ARATIRMA MAKALESI
7.
Bursa Tarihi Ticaret Merkezinde 16. Yzyldan Gnmze Ticari Fonksiyonlarn Deiimi
Commercial Functions Changes of Bursa Historical City Centre in the 16th Century and Today
Ayegl Kele Eriok
doi: 10.5505/planlama.2014.66375   2014; 24 - 3 | Sayfalar 173 - 181

8.
K Kenti Erzurumda klim, Planlama ve Yerel Ynetim Politikalarnn Etkileim Dzeyi
The Level of Integration among Climate Issues, Urban Planning and Local Government Policies for the Winter City Erzurum
Doan Dursun, Merve Yava, Cansu Gller
doi: 10.14744/planlama.2016.73644   2016; 26 - 2 | Sayfalar 147 - 159

9.
Kent Kimliinin Oluumunda Kentsel Bellek ve Kentsel Mekan likisi: Mersin rnei
The Relation Between Urban Memory and Urban Space on Evolution of Urban Character: Case of Mersin
Tlin Selvi nl
doi: 10.14744/planlama.2017.06078   2017; 27 - 1 | Sayfalar 75 - 93

GR YAZISI
10.
Byk ehirlerde Ulam Sistemleri ve Sorunlar: zmir li zelindeki Sorunlara zm nerileri
Transportation Systems in Big Cities and Their Problems: Solution Proposals for Problems in Izmir
Fevzi Yasin Kababulut, Cahit Helvac
doi: 10.14744/planlama.2017.18894   2017; 27 - 3 | Sayfalar 215 - 221
Makale zeti |Tam Metin PDF

ARATIRMA MAKALESI
11.
Bir Kentsel Tasarm Yarmasnn Sre Analizi: Edirne/Selimiye rnei ve Tarihi Merkezde Ara Yolu Tartmas
Analysis of an Urban Design Competition: Case of Edirne/Selimiye and Discussion of Vehicular Road at a
Serta Erten
doi: 10.5505/planlama.2016.53824   2016; 26 - 1 | Sayfalar 20 - 31

12.
zmirde Neoliberal Kentleme Eilimleri Kapsamnda Lks Konut retiminde Yeni Yaklamlar: Folkart Konut Proje leri
New Approaches to Luxury Housing Construction in Izmir in the Context of Neoliberal Urbanization: Folkart Housing Projects
Eylem Bal, Didem Akyol Altun
doi: 10.5505/planlama.2016.03522   2016; 26 - 1 | Sayfalar 65 - 80

13.
Yeni Yasal Dzenlemelerle Kentsel Dnm
New Regulations and Urban Renewal
Hatice Selcen Seydioullar
doi: 10.5505/planlama.2016.54254   2016; 26 - 1 | Sayfalar 51 - 64

14.
stanbuldaki Bo Zaman Deerlendirme Mekanlarnn Dalm zerine Niceliksel Bir Deerlendirme
A Geographic Approach to Leisure Spaces in stanbul
Tayfun Saliholu, Handan Trkolu
doi: 10.14744/planlama.2016.39306   2016; 26 - 3 | Sayfalar 204 - 218

DERLEME
15.
Karmak Kentler ve Planlamada Karmaklk
Complex Cities and Complexity in Planning
Emine Yetikul
doi: 10.14744/planlama.2017.38358   2017; 27 - 1 | Sayfalar 7 - 15

BILDIRI METNI
16.
Krsal Mekanda Yeni Dzenleme Aralar; Ky Tasarm emas, Ky Tasarm Rehberi ve Eylem Projeleri
New Planning Tools in Rural Areas: Village Design Framework, Village Design Guide and Action Projects
Hrriyet dl, Seher Demet Kap Ycel, Binnur ktem nsal, Gizem Aksmer
doi: 10.14744/planlama.2018.36025   2018; 28 - 50 1 | Sayfalar 52 - 72

ARATIRMA MAKALESI
17.
stanbul'da Afet Ynetimi Ve Acil Ulam Yollarnn Deerlendirmesi
Dsaster Management In Istanbul And Assessment Of Emergency Access Road
Mesture Aysan Buldurur, Hseyin Kurucu
doi: 10.5505/planlama.2015.47965   2015; 25 - 1 | Sayfalar 21 - 31

18.
Katlmn Yokluunda Gezi'de Direni
Gezi Resistance in the Absence of Participation
Erhan Kurtarr, Ayenur kten, Tuba nal eki
doi: 10.5505/planlama.2013.58077   2013; 23 - 1 | Sayfalar 45 - 51

19.
Hazr Giyim Sektrnn Uluslararas retim Corafyasnn Biimlenme Dinamikleri ve Bu Dinamiklerin stanbula Etkileri
Dynamics That Form the Geography of International Production of Apparel Industry and Effects of These Dynamics on Istanbul
Glen Pelin Olcay
doi: 10.5505/planlama.2013.58076   2013; 23 - 1 | Sayfalar 26 - 34

20.
stanbul Derelerinin Fiziki Yaps
The Physical Structure of Streams in Istanbul
Hlya Din, Fulin Blen
doi: 10.5505/planlama.2014.97269   2014; 24 - 2 | Sayfalar 107 - 120
Makale zeti |Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale