YAYIN KURULU

YAYIN KURULU

Sahibi ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
TMMOB Şehir Plancıları Odası adına Akif Burak ATLAR

Editörler
Tuba İNAL ÇEKİÇ
Humboldt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü – Berlin
E-Posta: [email protected]
Kumru ÇILGIN
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü – İstanbul
E-Posta: [email protected]

Yayın Kurulu
İdil AKYOL
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü – İstanbul
Süleyman BALYEMEZ
İstanbul Aydın Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık Bölümü – İstanbul
Tolga ÇİLİNGİR
Dokuz Eylül Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü – İzmir
Gökhan Hüseyin ERKAN
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü – Trabzon
Tayfun KAHRAMAN
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü – İstanbul
Savaş Zafer ŞAHİN
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Tapu ve Kadastro Yüksek Okulu – Ankara
Arzu Başaran UYSAL
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Çanakkale
Fikret ZORLU
Mersin Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü – Mersin

Dil Editörü
Evrim YILMAZ
Bağımsız Araştırmacı

Yayın Sekreteryası
Simla UYGAÇ
TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi
Nur Kardelen ÖZTÜRK
TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi

LookUs & Online Makale