DANIŞMA KURULU

DANIŞMA KURULU

Dr. Sinem ADAR
Stiftung Wissenschaft und Politik, Deutsches Institut für Internationale Politik und Sicherheit - Berlin
Prof. Dr. Osman BALABAN
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü - Ankara 
Doç. Dr. Olgu ÇALIŞKAN
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü - Ankara
Prof. Dr. İclal DİNÇER
Yıldız Teknik Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü - İstanbul 
Prof. Dr. Ayda ERAYDIN
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü - Ankara
Prof. Dr. Yiğit EVREN
Yıldız Teknik Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü - İstanbul
Prof. Dr. Ebru FİRİDİN ÖZGÜR 
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü - İstanbul
Prof. Dr. Ferhan GEZİCİ-KORTEN
İstanbul Teknik Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü - İstanbul
Doç. Dr. Pelin Pınar GİRİTLİOĞLU
İstanbul Üniversitesi, Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Bölümü - İstanbul
Prof. Dr. Markus HANISCH 
Humboldt-Universität zu Berlin, SLE Centre for Rural Development - Berlin
Prof. Dr. H. Çağatay KESKİNOK
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü - Ankara
Prof. Dr. Joerg KNIELING 
Hafencity Universität Hamburg, Department of Urban Planning and Regional Development - Hamburg
Prof. Dr. Turgay Kerem KORAMAZ
İstanbul Teknik Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü - İstanbul
Prof. Dr. Tuna KUYUCU
Boğaziçi Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü - İstanbul
Prof. Dr. M. Çağlar MEŞHUR
Konya Teknik Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü - Konya
Prof. Dr. Hürriyet G. ÖĞDÜL
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü - İstanbul
Prof. Dr. Burcu ÖZÜDURU
Gazi Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü - Ankara 
Prof. Dr. Tuna TAŞAN-KOK 
Universiteit van Amsterdam, Department of Urban Governance and Planning - Amsterdam 
Dr. Ertuğ TOMBUŞ
Humboldt-Universität zu Berlin, Department of Social Sciences - Berlin
Prof. Dr. Fatma ÜNSAL
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü - İstanbul 
Prof. Dr. Özge YALÇINER-ERCOŞKUN
Gazi Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü - Ankara
Dr. Öğr. Üyesi Ali Cenap YOLOĞLU
Mersin Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü - Mersin

LookUs & Online Makale