Etik Kurallar

ETK KURALLAR

 

Ariv Politikas
PLANLAMA Dergisi'nde yaynlanan ierikler internet arivi kullanlarak elektronik ortamda korunmaktadr.  https://planlamadergisi.org/jvi.aspx?pdir=planlama&plng=eng&list=pub

Yazarlk Politikas
PLANLAMA Dergisi'nde yaynlanan yazlarda yer alan tm ifadeler ve grler yazar(lar)n grlerini yanstmaktadr.
Yazar olarak gsterilen her birey yazarlk kriterlerini karlamaldr. Yazarlk aadaki 4 kritere dayandrlmaktadr:
almann konsept, tasarm veya alma iin verilerin elde edilmesi, analizi veya yorumlanmasna nemli katk; VE
almann taslan hazrlama veya nemli entelektel ierik iin eletirel olarak gzden geirme; VE
Yaynlanacak versiyonun son onay; VE
in herhangi bir blmnn doruluu veya btnl ile ilgili sorularn uygun ekilde soruturulmasn ve zlmesini salamak iin iin tm ynlerinden sorumlu olma anlamas.
Yazarlar, kendi almalarndan sorumlu olmann yan sra, ortak yazarlarnn katklarnn btnlne de gvenmeli ve her yazar, almann dier blmlerinden hangi ortak yazarlarn sorumlu olduunu belirleyebilmelidir.
Yazar olarak atananlarn tm, yazarlk iin drt kriterin tmn karlamaldr ve drt kriteri karlayanlarn tm yazar olarak tanmlanmaldr. Katkda bulunan ancak drt kriteri de karlamayanlar, balk sayfasnda ve makalenin sonundaki Teekkr blmnde ayrca belirtilmelidir.
PLANLAMA Dergisi, yazarlk haklarn uygun bir ekilde belirtmek ve gzlemlemek ve hayalet veya fahri yazarl nlemek iin ilk gnderim srecinde sorumlu yazardan, yazarlk katk formunun imzal ve bir versiyonunu gndermesini ister. 
Nihai yazdaki yazarlarn listesinin bu formda verilen srayla yazlmas gerektiini ltfen unutmayn. Yayn kurulu bir "hediye yazarl" vakasndan phelenirse, bavuru daha fazla inceleme yaplmadan reddedilecektir. Makale gnderimi kapsamnda sorumlu yazar, makalenin gnderim ve inceleme aamalarnda yazarla ilikin tm sorumluluu kabul ettiini bildiren ksa bir aklama da gndermelidir.

ikayet ve tiraz Politikas
tiraz ve ikayet konular derginin Yayn Kurulu tarafndan COPE ynergeleri kapsamnda ele alnmaktadr. tirazlar, makalenin bilimsel ieriine dayanmaldr. tiraz ve ikayetle ilgili son karar Ba Editr tarafndan verilir. Dahili olarak zlemeyen vakalar zmek iin bir Ombudsman veya Etik Editr grevlendirilebilir. Yazarlar, itiraz ve ikayetleri ile ilgili olarak Ba Editr ile [email protected] adresinden e-posta yoluyla iletiime gemelidir.

Dzeltme Politikas
Editrler veya yaync, yaynlanan bir almann nemli bir hata veya yanllk ierdiini nc bir taraftan renirse, yazarlar makaleyi derhal dzeltmeli veya geri ekmeli veya dergi editrlerine makalenin doruluuna dair kant salamaldr.

Etik Politikas
PLANLAMA Dergisi ve Kare Yaynclk, International Council of Medical Journal Editors (ICMJE), World Association of Medical Editors (WAME), Council of Science Editors (CSE), Committee of Publication Ethics (COPE), ABD National Library of Medicine (NLM), World Medical Association (WMA) ve European Association of Science Editors (EASE) ilkelerine baldr.
Derginin etik politikasna gre, uluslararas anlamalara uygun ekilde bir etik kurul tarafndan aratrma protokollerinin onaylanmas tm aratrma almalar iin gereklidir.
Gnderilen yaz etik kurul onayn iermiyorsa, COPE klavuzuna (Editrler iin Rehber: Aratrma, Denetim ve Hizmet Deerlendirmeleri) gre gzden geirilecektir. almann etik onay olmas gerekiyorsa, inceleme srecine devam etmek iin yazarlardan etik onay vermeleri istenecektir.
Yazarlar etik onay veremezlerse yazlar reddedilir, ayrca kurumlar ve gerektiinde lkelerindeki ilgili kurumlar bu tr almalarn etik kurul onay olmas gerektii konusunda bilgilendirilir. Onay verirlerse, makalenin incelemesi devam edecektir.
Yayn kurulunun incelemesinden sonra almann etik kurul onayna ihtiyac yoksa, yazarlardan etik kurul onay veya ilgili bamsz bir kurul tarafndan verilen almann aratrma btnlne gre etik kurul onayna ihtiya duymadna dair onayl bir yaz istenebilir.
Yazarlar bir onay veya etik onaya gerek olmadn gsteren bir belge sunarsa inceleme srecine devam edilebilir. Yazarlar her iki belgeyi de salayamazsa, makale reddedilebilir.

cret Feragat Politikas
PLANLAMA Dergisi'nde cret muafiyeti yoktur. (Dergi cretli bir dergi deildir).

Finans Kaynaklar Politikas
Tm yazarlarn aratrmalarn yrtmek iin ne tr destek aldklarn beyan etmeleri gerekmektedir. Finansman kaynaklarn beyan etmek, fon verenlerin katklarn kabul eder, fon gereksinimlerini karlar ve aratrma srecinde daha fazla effafl tevik eder.
Her yazar, dergiye gnderilen aratrma iin ald tm fon kaynaklarn ayr ayr beyan etmelidir. Bu bilgiler, hibe veren kurumlarn adn, hibe numaralarn ve her bir fon salaycnn rolnn aklamasn ierir. Fon veren, aratrmada herhangi bir rol oynamadysa, bunun da belirtilmesi gerekir.
Yazarlar, hibenin yaynlanan aratrmayla ilgili olmamas durumunda, kendilerini destekleyen her bir kurumun tam listesini salamak zorunda deildir.

Lisanslar ve Telif Hakk Politikas
Bu dergide yayn yapan yazarlar, Creative Commons Atf-GayriTicari 4.0 Uluslararas lisans (CC BY-NC 4.0) altnda lisanslanan almalarnn telif hakkn elinde tutar ve Yayncya almay yaynlamas iin mnhasr olmayan ticari hak verir. CC BY-NC 4.0 lisans, orijinal esere uygun ekilde atfta bulunulmas kouluyla, herhangi bir ortamda snrsz, ticari olmayan kullanm, datm ve oaltmaya izin verir.

Ak Eriim Politikas
PLANLAMA Dergisi, aratrma literatrne cretsiz eriimi tevik eden Budapete Ak Eriim Giriimi ilkelerini desteklemektedir. Bildirge, akademik literatre ak eriimi, kullanclarn okuma, kaydetme, kopyalama, yazdrma, arama veya tam metine balant verme, indeksleme iin inceleme, yazlm veya dier yasal amalar iin veri olarak kullanmalarna izin veren nternette cretsiz olarak eriilebilirlik olarak tanmlamaktadr. 
Bilgi paylam bir kamu yararn temsil eder ve bilimin ilerlemesi iin esastr.
Bu nedenle, bu dergide yaynlanan makaleler, yazar ve orijinal kaynak belirtilmek kaydyla, yazar veya yayncnn izni olmakszn aratrmaclar ve dier okuyucular tarafndan kullanlabilir.
PLANLAMA Dergisi'ndeki makalelere arama motorlar, web siteleri, bloglar ve dier dijital platformlar zerinden ulalabilmektedir. Budapete Ak Eriim Giriimi ve ynergeleri hakknda ek ayrntlar https://www.budapestopenaccessinitiative.orgadresinde mevcuttur.
Makalenizi yaynlanmak zere gnderirseniz, almanza CC BY-NC 4.0 lisansnn uygulanmasn kabul etmi olursunuz.
Bu Ak Eriim lisans kapsamnda, yazar ve orijinal kaynaa uygun ekilde atfta bulunulmas kouluyla, yazar olarak herkesin makalenizin ieriini ticari olmayan amalarla cretsiz olarak kopyalayabileceini, databileceini veya yeniden kullanabileceini kabul ediyorsunuz. Sorumlu yazar, makaleleri kabul edildikten sonra Creative Commons Lisans Szlemesini imzalamaldr.

Ak Eriim Bildirimi
Dergi ak eriimli bir dergidir ve tm ierii cretsiz olarak kullancya veya kurumuna cretsiz olarak sunulmaktadr. Ticari amalar dnda, kullanclarn bu dergideki makalelerin tam metinlerini yaync veya yazardan nceden izin almakszn okuma, indirme, kopyalama, yazdrma, arama veya balant vermelerine izin verilir. Bu, BOAI'nin ak eriim tanmna uygundur. Dergide yer alan ak eriim makaleleri, "Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)" lisans kapsamnda lisanslanr.

Hakem Deerlendirmesi Politikas
Sadece her yazar tarafndan onaylanan ve daha nce baka bir dergide yaymlanmam veya baka bir dergiye gnderilmemi makaleler deerlendirmeye alnr.
n kontrolden geen gnderilen yazlar, iThenticate yazlm kullanlarak intihal iin taranr. ntihal kontrolnden sonra uygun olanlar Ba Editr tarafndan zgnlk, metodoloji, ilenen konunun nemi ve dergi kapsamna uygunluu asndan deerlendirilir.
Ba Editr, yazarlarn etnik kkeni, cinsiyeti, cinsel ynelimi, vatandal, dini inanc veya siyasi felsefesine bakmakszn makaleleri bilimsel ierikleri asndan deerlendirir ve seilen yazlarn adil bir ekilde ift-kr hakem deerlendirmesini salar.
Seilen yazlar en az iki ulusal/uluslararas hakeme deerlendirilmek zere gnderilir ve hakemlerin talepleri dorultusunda yazarlar tarafndan dzeltmesi yapldktan sonra yayn iin son karar Ba Editr tarafndan verilir.
Ba Editr yazarlar, editrler ve hakemler arasnda herhangi bir kar atmasna izin vermez ve yazlarn dergide yaynlanmasna ilikin son karardan sorumludur.
Hakemlerin yarglar objektif olmaldr. nceleme yaplrken hakemlerin aadaki hususlara ilikin yorumlar beklenmektedir.
Makale yeni ve nemli bilgiler ieriyor mu?
zet, makalenin ieriini ak ve doru bir ekilde tanmlyor mu?
Sorun nemli ve zl bir ekilde ifade edilmi mi?
Yntemler kapsaml bir ekilde tanmlanm m?
Yorumlar ve sonular sonularla dorulanyor mu?
Alandaki dier almalara yeterli atfta bulunuluyor mu?
Makale dili kabul edilebilir mi?
Hakemler, gnderilen yazlarla ilgili tm bilgilerin gizli tutulmasn salamal ve yazar tarafnda telif hakk ihlali ve intihalden haberdarlarsa editre bildirmelidir.
Bir makalenin konusunu, inceleme konusunda kendini yetersiz hisseden veya hzl incelemenin imkansz olacan bilen bir hakem, editre haber vermeli ve inceleme sreci iin mazeret beyan etmelidir.
Editr, hakemlere yazlarn gizli bilgi olduunu ve bunun ayrcalkl bir etkileim olduunu bildirir. Hakemler ve yayn kurulu, yazlar baka kiilerle tartamaz. Hakemlerin anonimlii nemlidir.

ntihal Politikas
Tm makaleler, benzerlik tespit yazlm kullanlarak en az iki kez taranr: Gnderim srasnda ve revizyonlar tamamlandktan sonra. ntihal, alnt maniplasyonu veya veri tahrifat/uydurma gibi iddia edilen veya phelenilen aratrma suistimali durumunda, yayn kurulu COPE ynergelerini izleyecek ve bunlara uygun hareket edecektir. Herhangi bir aamada tespit edilen kendi kendine intihal de dahil olmak zere intihal, makalenin reddedilmesine neden olacaktr.

Yayn cretleri Politikas
PLANLAMA dergisi hibir makale gnderim creti, yayn creti veya sayfa alma creti kabul etmez.

Geri Alma Politikas
Yaync, iddia edilen veya kantlanm bilimsel suistimal, hileli yayn veya intihal durumlarnda, editrlerle yakn ibirlii iinde sz konusu makaleyi deitirmek iin tm uygun nlemleri alacaktr. Bu, en ciddi durumda, etkilenen almann yanllkla yaynlanmasn, ifa edilmesini veya geri ekilmesini ierir. Yaync, editrlerle birlikte, aratrma suistimalinin meydana geldii makalelerin yaynlanmasn tespit etmek ve nlemek iin makul admlar atacak ve hibir koulda bu tr ktye kullanmn gereklemesine tevik etmeyecek veya bilerek izin vermeyecektir.

ekilme Politikas
PLANLAMA Dergisi, bilimin entelektel gndemini ilerletmek iin yksek kaliteli makaleler salamay ve yayn etiini desteklemeyi taahht eder. Yazarlarmzdan, makalelerinin kalitesi kadar yayn etii konusunda da en iyi uygulamalara uymalarn bekliyoruz.
Bir yaznn geri ekilmesine yalnzca en zorlayc ve kanlmaz nedenlerle izin verilecektir. Bir makalenin geri ekilmesi iin yazarlar, tm yazarlar tarafndan imzalanm ve ekilme nedenini belirten bir "Makaleden ekilme Formu"nu Yayn Ofisine gndermelidir. Yazarlar, yaz ileri mdrlnden bu konuda uygun bir bildirim alana kadar yazlarnn geri ekildiini varsaymamaldr.
Bir makalenin inceleme srecinin be aydan fazla srd bir durumda, yazarn makaleyi geri ekmesine izin verir.
Makale geri ekme cezas: Makale geri ekme formu alndktan sonra, PLANLAMA Dergisi Yayn Kurulu geri ekme nedenini aratracaktr. Gereke kabul edilirse yazara herhangi bir ceza verilmeden makaleyi geri ekme hakk verilir. Aksi takdirde PLANLAMA Dergisi ayn yazara ait makaleleri bir yl sreyle kabul etmeyecektir.
nemli notlar: Yazlar, inceleme ve yayn srecinin herhangi bir aamasnda, yaz ileri mdrlne talepte bulunularak geri ekilebilir. Makalenin geri ekilmesine, yalnzca en zorlayc ve kanlmaz nedenlerle gnderildikten sonra izin verilecektir.
Yazar bir makaleyi geri ekmek isterse, yazarn, makalenin tm yazarlar tarafndan imzalanm ve makalenin geri ekilme nedenlerini belirten doldurulmu bir "Makale Geri ekme Formu" sunmas gerekir.
Yaz, tamamlanm, imzalanm bir form editr ofisine ulaana kadar yayn srecinden geri ekilmeyecektir. Yazarlar, PLANLAMA Dergisi'nin yaz ileri mdrlnden bu konuda uygun bir bildirim alana kadar yazlarnn geri ekildiini varsaymamaldr.

LookUs & Online Makale