Etik Kurallar

ETK KURALLAR

Etik Beyan

Editrler, Yayn Kurulu, hakemler ve yazarlar, aadaki bilgileri ve talimatlar dikkatli bir ekilde takip etmelidirler.

A. Editrlerin ve Yayn Kurulunun Ykmllkleri 

Tarafszlk: Sunulan makalelerin ierikleri rk, cinsiyet, cinsel ynelim, ya, engellilik, etnik kken ve/veya yazarlarn siyasi felsefelerinden bamsz olarak deerlendirilir. 

Gizlilik: Tm makaleler gizli belgeler olarak kabul edilir, Editrlerin izni olmadan kimseye gsterilemezler. Yneticiler, Editrler ve Yayn Kurulu kadrosu, birine ibraz edilen makaleyle ilgili yazarlar ve hakemler dnda kimseye bilgi veremezler. Ayrca, ibraz edilen makalenin yaymlanmam verileri, yazar(lar)n ak izni olmadan Editrler ve hakemler tarafndan kendi aratrmalarnda kullanlamazlar.

Yayn Karar: Editrler, sunulan makalenin yaymlanmasna karar verendir. Editrlere, telif haklar ve intihalle ilgili yasal ykmllkler dikkate alnarak Yayn Kurulunun politikas rehberlik eder. Editrler, karar Yayn Kurulunun dier yeleriyle veya hakemlerle paylaabilir.

B. Hakemlerin Sorumluluklar 

Hakemler, karar vermede ve yazar(lar)a makalenin kalitesini artrmada Editrlere yardmc olurlar. Bir hakem, kendini makalede sunulan aratrmay deerlendirecek yeterlilikte grmyorsa ya da raporunu zamannda teslim edemeyeceine karar verirse, Editrleri derhal bilgilendirmelidir.

Tarafszlk, medeniyet ve sayg standartlar: Hakem deerlendirme raporlar tarafsz olmaldr. Yazar(lar)a yneltilen kiisel aklamalar ve eletiriler ya da metnin ieriine ynelik incitici aklamalar kabul edilemez. Hakem gr ak, iyi tartlm ve sayg erevesinde olmaldr.

Kaynaklarn belirtilmesi: Hakem, yazar(lar) tarafndan atf yaplmam yaynlar tanmlamaldr. Bu tarz bir bulguya uygun bir yorum elik etmelidir. Hakem, yazar(lar)n dikkatini nceki yaynla makale arasndaki benzerlie ve akmaya ekmelidir.

kar atmalar: Anonim inceleme srecinde elde edilen bilgi ve fikirler gizlidir ve gzden geirenin kiisel yarar iin kullanlmamaldr. Hakemler, yazar(lar)la rekabetten, ibirliinden veya dier ilikilerinden doan kar atmalarna yol aabilecek makaleleri incelemeyi kabul etmemelidirler.

C. Yazarlarn Ykmllkleri 

Bilgi geerlilii: Yayna sunulan makalede yer alan bilgiler, yazar(lar)n aratrma sonularnn yan sra bu sonularn objektif tartmasn ve nemini yanstmaldr. Temel veriler, kullanldklar makalede doru bir ekilde sunulmaldr. 

zgnlk ve intihal: Yazarlar tamamen zgn bir alma sunduklarndan emin olmal ve eer baka kiilerin eserlerini faydalanyorlarsa, bunlara doru ekilde referans vermelidirler. 

oklu yaynlar: Yazar(lar), ayn almay temsil eden makaleleri birden fazla dergiye (ya da kitaba) gndermemelidir(ler). Ayn makaleyi birden ok dergiye gndermek etik ddr ve kabul edilemezdir.

Yayn hatalar: Yazar(lar), yayn(lar)nda nemli bir hata veya yanllk kefeder(ler)se, Editrleri derhal bilgilendirmekle ykmldr(ler) ve sorumlu kiiyle anlaarak makalenin kaldrlmasn ya da hatayla ilgili bilgilerin yaymlanmasn deerlendirmelidir(ler).

Yaynda dzeltme gerektiren nemli bir hata grmesi veya intihal, veri sahtecilii, mkerrer yayn ya da kar atmalarnn aklkla belirtilmemesi gibi endielerinin olmas durumunda Editrler, Yayn Kuruluyla istiare ederek konuyu tekrar gzden geirir ve mmknse zerler.

LookUs & Online Makale