Planlama Dergisi - Planning: 28 (1)
Cilt: 28  Ek: 1 - 2018
BILDIRI METNI
1.
Kre-Ersizlerdere Ky Tasarm Rehberi; Sre ve Yntem zerine Bir Tartma
Kre-Ersizlerdere Village Design Guide: A Debate on Process and Methodology
Hrriyet dl, Mustafa Gl, nci Olgun, Seher Demet Kap Ycel, are Olgun alkan
doi: 10.14744/planlama.2018.98700  Sayfalar 1 - 14

2.
Rzgar Enerjisi atmas: Krsal Alanlar ve Rzgar Enerjisi-Karaburun Deneyimi
Wind Farm Conflict: Rural Areas and Wind Energy-The Karaburun Experience
Zeynep zam
doi: 10.14744/planlama.2018.21043  Sayfalar 15 - 24

3.
Trkiyede zel Proje Alan (PA) Olarak Belirlenen Tarm Alanlar in Koruma Temelli Planlama Yaklam nerisi; Mula Ovas rnei
Proposal Of Conservation-Based Planning Approach For Agricultural Areas Designated As Special Project Area (PA) in Turkey; Example of Mugla Plain
Neriman Yrr, Ayegl Altnrs rak, Burcu Slaydn Aydn, lk ncekse, Fsun Erduran Nemutlu, Gnl Aydn, Levent Atatanr, Alper Yorulmaz
doi: 10.14744/planlama.2018.52533  Sayfalar 25 - 41

4.
Blge Planlamada Krsal Alanlarn nemini Yeniden Kefetmek: Yeni Blgecilik Perspektifinde Kuramsal Tartmalar
Re-Thinking the Importance of Rural Areas in Regional Planning: Theoretical Discussions in the context of New Regionalism
zer Karakayac
doi: 10.14744/planlama.2018.16870  Sayfalar 42 - 51

5.
Krsal Mekanda Yeni Dzenleme Aralar; Ky Tasarm emas, Ky Tasarm Rehberi ve Eylem Projeleri
New Planning Tools in Rural Areas: Village Design Framework, Village Design Guide and Action Projects
Hrriyet dl, Seher Demet Kap Ycel, Binnur ktem nsal, Gizem Aksmer
doi: 10.14744/planlama.2018.36025  Sayfalar 52 - 72

6.
Trkiye kentlemesinin ok boyutlu srdrlemezliinde yeni bir yol aray: Orta lekli kentler zerinden kr-kent dayanma alar
In search of a new approach for multidimensional unsustainability of Turkeys urbanisation: Rural-urban solidarity networks on the basis of medium-sized cities
are Olgun alkan, Azime Tezer
doi: 10.14744/planlama.2018.66376  Sayfalar 73 - 90

7.
Metropoliten Planlama leinde Yerel Bilgi Destei: Mersin l evre Dzeni Mahalle Muhtarlar Aratrmas rnei
Local Informaton Support At Metropolitan Planning Scale: Case of Neighborhood Chief Research Within The Scope Of Mersin Environmental
Hlya Berkmen, Srma Turgut
doi: 10.14744/planlama.2018.88598  Sayfalar 91 - 104

8.
anakkale'de kentsel gelime, yaylma ve krsal alanlarla etkileim
Interaction with the urban development, sprawl and the rural areas in Canakkale
Canan Zehra avu, Arzu Baaran Uysal
doi: 10.14744/planlama.2018.85547  Sayfalar 105 - 117

9.
Krsal Mekanlarn Planlanmasnda Peyzaj Kalitesi Kavram: Yeilrmak Havzas rnei
The Concept of Landscape Quality in the Planning of Rural Spaces: Yeilrmak Basin Example
Osman Uzun, Haldun Mderrisolu, Zeki Demir, Sultan Gndz, Latif Grkan Kaya, Pnar Gltekin
doi: 10.14744/planlama.2018.96967  Sayfalar 118 - 138

10.
Hzla zerine Kent Gelen Kyn, Kentleme le mtihan: Uzundere
The Challenging Dilemma of The Village Between The Rural and The Urban: Case of Uzundere Village Under Pressure of Rapid Urbanization
Tolga ilingir, Esra Kut Grgn
doi: 10.14744/planlama.2018.88700  Sayfalar 139 - 151

LookUs & Online Makale