Planlama Dergisi - Planning: 29 (3)
Cilt: 29  Say: 3 - 2019
DERLEME
1.
Yerel Siyasette Yerel Demokrasiyi Gelitirme Uygulamalar: Konsensus Tabanl birlii Gelitirme rnei
Applications of Local Democracy Development in Local Politics: Consensus Based Cooperation Development Example
mmhan Kaygsz
doi: 10.14744/planlama.2019.07078  Sayfalar 185 - 194

2.
Kamusal Alann Dnm ve Kentsel Mekann letiimsel Nitelii zerine Dnmek
Thinking on the Transformation of the Public Sphere and the Communicative Nature of Urban Space
Meri Demir Kahraman
doi: 10.14744/planlama.2019.87609  Sayfalar 195 - 201

ARATIRMA MAKALESI
3.
mar Bar Dzenlemesinin Yerel Ynetimler Dzeyinde Etkilerinin Analizi
Analysis of the Regulation of Zoning Reconciliation in Local Governments
Zeynel Abidin Polat
doi: 10.14744/planlama.2019.04796  Sayfalar 202 - 209

4.
Desantralizasyon, Basitletirme, Dereglasyon ve Yeniden-reglasyon Politikalar Kapsamnda Planlamann Arasallatrlmas; Bursada Riskli Yap Tespitine Dayal Parsel Bazndaki Plan Deiikliklerinin Kentsel Mekana Etkisi
Instrumentalization of Planning Within the Scope of Decentralization, Simplification, Deregulation and Re-regulation Policies; the Impact of Parcel-scale Plan Amendments for Risky Buildings Upon Urban Space in Bursa
Zeynep Ece Gler, Levent nverdi
doi: 10.14744/planlama.2019.42650  Sayfalar 210 - 228

5.
Kentsel Aidiyette Meydanlar, Trabzon Belediye Meydan rnei
Squares in Urban Belonging, the Example of Trabzon Municipality Square
Havva zdoan
doi: 10.14744/planlama.2019.60251  Sayfalar 229 - 246

6.
Seka Kat Fabrikas Endstriyel Mirasn Dijital Yntemlerle Aktarlmas
Digital Representation of Seka Paper Mills Industrial Heritage
ftade Mukara, Oylum Tunelli
doi: 10.14744/planlama.2019.36002  Sayfalar 247 - 258

7.
Kentsel Mekn Organizasyonu ve Sosyo-Ekonomik Yap: Hiyerarik Kmeleme Analizi Kullanlan Grafik Teorisi Temelli Ampirik Bir alma
The Organization of Urban Space and Socio-Economic Characteristics: A Graph Theory-Based Empirical Study Using Hierarchical Cluster Analysis
Edward Boampong, K. Mert Cubukcu
doi: 10.14744/planlama.2019.61687  Sayfalar 259 - 270

8.
Yeil Alandan Gelenee: Somut/Somut Olmayan Kltrel Miras Dikotomisi, Kltrel Peyzaj ve Yedikule Bostancln Dnya Miras Olarak Korumak
From Green Space to Tradition: Tangible/Intangible Cultural Heritage Dichotomy, Cultural Landscape and Protecting Yedikule Vegetable Gardening as World Heritage
Bahar Aykan, pek Bayurt
doi: 10.14744/planlama.2019.03164  Sayfalar 271 - 287

9.
stinat Duvarlarnn Kent Kimlik gesi Olarak Deerlendirilmesi - Artvin rnei
Evaluation of the Retaining Wall as Urban Identity Element -Case of Artvin
Zehra Eminagaoglu, Hilal Surat
doi: 10.14744/planlama.2019.48568  Sayfalar 288 - 298

DIER (YARIMA, ARATIRMA ZETLERI, ODA GR VE DEERLENDIRMELERI)
10.
Planlama Dergisi 2019 Yl Hakem Dizini
Planlama Dergisi 2019 Yl Hakem Dizini

Sayfa 299
Makale zeti |Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale