Planlama Dergisi - Planning: 28 (3)
Cilt: 28  Sayı: 3 - 2018
GÖRÜŞ YAZISI
1.
40 Yıl Sonra Foça Koruma Planı Üzerine Bir Söyleşi
Foça Conservation Plan, an Interview After 40 Years
Ömer Hamdi Kıral, Selçuk Yener
doi: 10.14744/planlama.2018.63497  Sayfalar 253 - 260
Makale Özeti |Tam Metin PDF

DERLEME
2.
Bir ‘‘Planlama Örneği” Olarak Köy Enstitüleri Deneyimi
The Village Institutes’ Experience of Turkey as a “Planning Case” Itself
Gul Simsek, CANSIN MERCANOĞLU
doi: 10.14744/planlama.2018.32548  Sayfalar 261 - 281

ARAŞTIRMA MAKALESI
3.
Tarihi, Kültürel ve Doğal Değerlerin Korunması ve Yönetiminde Yeni Bir Yaklaşım: Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı
A New Approach for Conservation of Historical, Cultural and Natural Assets and Management: Çanakkale Battles Gallipoli Historical Site
Dilek Erden Erbey
doi: 10.14744/planlama.2018.40469  Sayfalar 282 - 301

4.
Mekânın Üretimi ve Lefebvre’in Mekânsal Üçlü Kavramsallaştırmasının Görünürlüğü: Taksim Gezi Parkı Örneği
The Production of Space and the Visibility of Lefebvre’s Spatial Triad: The Case of Taksim Gezi Park
Pınar Yurdadön Aslan, NURİ YAVAN
doi: 10.14744/planlama.2018.25338  Sayfalar 302 - 314

5.
Suç Korkusu Konusunda Bir İnceleme: Kadıköy Örneği
An Examination of Fear of Crime: Kadıköy Example
Nilgün Çolpan Erkan, Beril SEVİN
doi: 10.14744/planlama.2018.82787  Sayfalar 315 - 327

6.
Komşuluk Birimi Ölçeğinde Yapılı Çevreyi Biçimlendiren Planlama Kararlarına İlişkin Sonuçların Ölçülmesine Yönelik Çok Değişkenli Bir Yöntem Önerisi
Proposal of a Multivariate Method to Measure the Results of Planning Decisions Which Shape the Built Environment on the Neighborhood Unit Scale
Kadriye Burcu Yavuz Kumlu, Şule Tüdeş, Ruşen Keleş
doi: 10.14744/planlama.2018.07379  Sayfalar 328 - 347

7.
Site ve Mahalle Yerleşimlerinde Açık Alan Oyunlarının Karşılaştırılması: Tekirdağ Örneği
A Comparision of Children’s Outdoor Games in Gated Communities and Non-Gated Residential Neighbourhoods: The Case of Tekirdağ
Okşan Tandoğan
doi: 10.14744/planlama.2018.24008  Sayfalar 348 - 365

DIĞER (YARIŞMA, ARAŞTIRMA ÖZETLERI, ODA GÖRÜŞ VE DEĞERLENDIRMELERI)
8.
Planlama Dergisi 2018 Yılı Konu Dizini - Planlama Dergisi 2018 Yılı Yazar Dizini
Planlama Dergisi 2018 Yılı Konu Dizini - Planlama Dergisi 2018 Yılı Yazar Dizini

Sayfalar 366 - 369
Makale Özeti |Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale