Tarihi, Kltrel ve Doal Deerlerin Korunmas ve Ynetiminde Yeni Bir Yaklam: anakkale Savalar Gelibolu Tarihi Alan [Planning]
Planning. 2018; 28(3): 282-301 | DOI: 10.14744/planlama.2018.40469

Tarihi, Kltrel ve Doal Deerlerin Korunmas ve Ynetiminde Yeni Bir Yaklam: anakkale Savalar Gelibolu Tarihi Alan

Dilek Erden Erbey
Mimar Sinan Gzel Sanatlar niversitesi, Mimarlk Fakltesi, ehir ve Blge Planlama Blm, stanbul

Kentsel, ekonomik ve politik dinamiklerin basks karsnda tarihi ve doal alanlarn hassasiyeti ve korunmalarnn nemi gn getike artmaktadr. Buna bal olarak koruma yaklamlar da geliim gstermekte ve etkin koruma iin yeni yaklamlar gelitirilmektedir. lkemizde koruma alanndaki uygulamalar, uluslararas kurum ve kurulular tarafndan da tavsiye edilen ilkelere paralellik gsterse de halen, doal ve kltrel mirasn korunmas ve ynetiminde btncl ve etkin olmayan paracl yaklamlarn yaratt sorunlar devam etmektedir.
Doal ve kltrel mirasn korunmas ve ynetiminde nemli bir planlama arac haline gelen alan ynetimi, giderek artan sayda ve eitlilikte oluturulan alan ynetim planlar ile koruma mevzuatmzda ve uygulamalarnda yerini almtr. Alan ynetimi mevzuatna ek olarak, 19.06.2014 tarihinde yrrle giren 6546 sayl anakkale Savalar Gelibolu Tarihi Alan Bakanl Kurulmas Hakknda Kanun kapsamnda; anakkale Savalar Gelibolu Tarihi Alan Bakanlnn kurulmas ile tarihi alan ynetimi ile lkemizde koruma alannda mevzuat ve yaklam asndan yeni bir dnem balamtr.
Alan ynetimi ve tarihi alan ynetiminin genel yaklam ile erevesi UNESCO tarafndan belirlenmitir. Ancak, tarihi alan ynetimi yaklam, alann zgn nitelikleri nedeni ile 2863 sayl yasaya bal oluturulmu olan 26006 sayl Ynetmelikin salad ynetimsel aralardan farkl bir yasa ve yaklam niteliindedir. rgtsel yaplanma ve yetkiler balamnda karlatrldnda, anakkale Savalar Gelibolu Tarihi Alan ynetimi mevzuatnn getirdii en nemli farkllk; alan bakanlnn tzel bir kiilik olmas, alann yerinden ynetilmesi, kendisine zg bir mevzuat, rgtlenme modeli ve btesinin bulunmasdr. Alan Ynetimi ile Ant Eser Kurulunun Kurulu ve Grevleri ile Ynetim Alanlarnn Belirlenmesine likin Usul ve Esaslar Hakknda Ynetmelike bal alan ynetimi yaklamnda ise; alan bakan, danma kurulu ve egdm denetleme kurulunun atanmas yetkisi Kltr ve Turizm Bakanlndadr. Bakanlk tarafndan belirlenen ynetim alanlarnn mevzuat ortaktr ve alana zg bir bte yoktur.
Alan ynetim planlarnn hazrlanmas ve uygulanmas sreleri asndan karlatrldnda ise; tarihi alan ynetim plan, Tarihi Alan Bakanl tarafndan hazrlanr veya hizmet alm yolu ile hazrlattrlr, Bakanlk tarafndan onaylanr, alan bakanl bnyesindeki birimler tarafndan uygulamas yaplr ve denetlenir. Alan ynetim planlar ise; Kltr ve Turizm Bakanl tarafndan veya hizmet alnarak yaptrlr.
Korumann etkinlii balamnda deerlendirildiinde; tarihi alan ynetimi btncl koruma yaklam temellidir; doal, arkeolojik, tarihi ve kentsel kltr varlklarnn korunmas ve ynetilmesine ynelik olarak tarihi alan bir btn olarak ele almaktadr. Bu adan, lkemizde bugne dek gelitirilmi olan koruma yaklamlarndan farkl olarak; kendine zg rgtlenme, bte ve mevzuat ile yerinden, etkin, ve btncllk balamnda deerlendirilmesi gereken nemli bir yeni yaklam olarak ortaya kmaktadr.
Tarihi alann korunmas, iyiletirilmesi ve gelitirilmesine ynelik olarak gelitirdii spesifik ilkeler, mevcut koruma mevzuat iindeki yasal dzenlemelerin dna kan yeni bir koruma yaklamn tanmlamaktadr. Bu yeni yaklam, tarihi alanlarn korunmas ve srekliliinin salanmas alarndan mevcut koruma mevzuatn tamamlayc niteliktedir.
lkemizde oluturulan tm ynetim plan rneklerinin salad deneyim ile tarihi alan ynetimi yaklam, koruma ve ynetilmeyi bekleyen dier tarihi alanlara ynelik zgn ve btncl yaklamlarn gelitirilmesinde nemli bir model oluturacaktr.

Anahtar Kelimeler: Alan ynetimi, tarihi alan ynetimi; anakkale savalar gelibolu tarihi alan.

A New Approach for Conservation of Historical, Cultural and Natural Assets and Management: anakkale Battles Gallipoli Historical Site

Dilek Erden Erbey
Mimar Sinan Fine Arts University, Faculty of Architecture, Department of City and Regional Planning, Istanbul

Facing the pressure of urban, economic and political dynamics, the importance of conserving the historical and natural areas is increasing. Consequently, conservation approaches are also developing and new approaches for effective conservation are being developed. Although the practices in the conservation field in our country are parallel to the principles recommended by international institutions and organizations, there are still problems arising from integrated and ineffective particle approaches in the protection and management of natural and cultural heritage.
Site management, which has become an important planning tool in the conservation and management of natural and cultural heritage, has taken place in our conservation legislation and practices with an increasing number and diversity of field management plans.
In addition to the field management legislation, Law on the Establishment of Gallipoli Historical Area Presidency of the Gallipoli Wars No. 6546, which entered into force on 19.06.2014, The Establishment of the Gallipoli Historical Area Presidency of the Gallipoli Wars has begun for management of heritage.
Although the general approach and framework of the site management is defined by UNESCO, the historical area management approach, is a different law and approach than the administrative tools provided by the Regulation No. 26006, which was established in accordance with the law No. 2863 based on the specific characteristics of the area. When compared to organizational structure and administration, the most important difference brought by the Gallipoli Historical Site Management Legislation of the Gallipoli Wars; the Historical Area Presidency is a legal entity, in-place manage, has its own legislation, organizational model and own budget.
According to the site management approach, which is related to the law No. 2863; the president of the field, the advisory board and the authority to appoint the coordinating board are commissioned by Ministry of Culture and Tourism. The legislation of the management areas defined by the Ministry, not differentiated and there is no specific budget determined for the area.
When the preparation and implementation of field management plans are compared in terms of their processes; the historical site management plan shall be prepared by the Historical Area Presidency of the historic area or by means of service procurement, be approved by the Ministry and shall be implemented and supervised by the units within the field presidency. Site management plans are made by the Ministry of Culture and Tourism.
When assessed in terms of the effectiveness of conservation; historical area management is based on holistic conservation approach; deals with the historical area as a whole for the conservation and management of natural, archeological, historical and urban cultural assets. In this respect, unlike the conservation approaches that have been developed so far in our country, it emerges as an important new approach that should be evaluated with its own organization, budget and legislation, and in-place governance, effectiveness and integrity.
The specific principles developed for the conservation, improvement and development of the historic site define a new conservation approach that goes beyond the legal regulations in the existing protection legislation. This new approach is complementary to the existing conservation legislation in terms of the conservation and continuity of historic sites.
With the experience provided by all the management plan cases established in our country up until now, the new approach of the historic area administration will become an important model in the development of holistic approaches towards conservation and other historic areas waiting to be managed.

Keywords: Site management, historical site management; anakkale battles gallipoli historical site.

Dilek Erden Erbey. A New Approach for Conservation of Historical, Cultural and Natural Assets and Management: anakkale Battles Gallipoli Historical Site. Planning. 2018; 28(3): 282-301

Sorumlu Yazar: Dilek Erden Erbey, Trkiye
Makale Dili: Trke
LookUs & Online Makale