Planlama Dergisi - Planning: 32 (1)
Cilt: 32  Say: 1 - 2022
DIER (YARIMA, ARATIRMA ZETLERI, ODA GR VE DEERLENDIRMELERI)
1.
n Sayfalar
Frontmatters

Sayfalar I - V

EDITRYAL
2.
Editryal
Editorial

Sayfa VI

GR YAZISI
3.
Türkiyenin Otopark Politikasnda Paradigma Deiimi in ki neri
Two Recommendations for Paradigm Change in Turkeys Parking Policy
Metin enbil, Emine Yetikul enbil
doi: 10.14744/planlama.2022.21548  Sayfalar 1 - 4
Makale zeti |Tam Metin PDF

DERLEME
4.
Kentsel Mekann Sosyallik Durumlar zerine Biim Odakl Bir Bak
A Form-Based Perspective Towards Urban Sociality
Guzin Yeliz Kahya
doi: 10.14744/planlama.2021.77699  Sayfalar 5 - 12

5.
Poplizme Kar Katlm: Sosyal Srdrlebilirlik Balamnda Konut Alanlarnda Katlmc Tasarm Yaklamlar
Participation against Populism: Participatory Design Approaches in Residential Areas in the Context of Social Sustainability
Berkay Oskay, mr Barkul
doi: 10.14744/planlama.2022.01033  Sayfalar 13 - 23

6.
Direnii Planlama: Gelimekte Olan lkeler in Yeni Bir Planlama Kuram
Insurgent Planning: A New Planning Theory for Developing Countries
Pelin Albayrak Fakolu
doi: 10.14744/planlama.2021.93270  Sayfalar 24 - 37

ARATIRMA MAKALESI
7.
Julia Kristevada Platonik Mekn Kavram Chora
Plato's Space Concept "Chora" in Julia Kristeva
Pnar Yurdadn
doi: 10.14744/planlama.2021.03360  Sayfalar 38 - 46

8.
1999 Depremlerinin Ardndan Planlama Mevzuat zerine Bir Deerlendirme
An Evaluation on Planning Legislation Following the 1999 Earthquakes
Ezgi Orhan
doi: 10.14744/planlama.2021.48569  Sayfalar 47 - 56

9.
Ky Kanunundaki Deiimlerin Ky Yerlemelerindeki Arazi Kullanm Deiimine Etkisi: Kuadas Merkez rnei
The Effect of Changes in Coastal Law on Land Use Change in Coastal Settlements: Kuadas Center Case
Rana Baak Serim, Neslihan Karata, Ayegl Altnrs rak, Neriman Yrr, Sibel Ecemis Kl
doi: 10.14744/planlama.2021.98598  Sayfalar 57 - 76

10.
Kentsel Mekann Deiimi ve Gelime Dngleri; Eski Keresteciler ars (zmir) rnei
Change of Urben Space and Redevelopment Cycle; Eski Keresteciler Carsisi (Izmir) Case Study
Seda Sakar Ateken
doi: 10.14744/planlama.2021.93899  Sayfalar 77 - 89

11.
Edirne Makedonya ve Sarayii Yerlekelerinde Jeofizik ile Tarihin zlerini Srmek ve Kentin Planlama Srecine Entegrasyonu
Tracing the Traces of History with Geophysics in Edirne Makedonya and Sarayii Campuses and Integration of the City Planning Process
Mehmet Ali Kaya, Neslihan Karata
doi: 10.14744/planlama.2021.72602  Sayfalar 90 - 113

12.
Kadky rneinde Alternatif Tiyatro Sahnelerinin Kamusallk Balamnda Kamusal Mekn ile Etkileimi
The Impact of Alternative Theater Stages on Public Spaces within the Context of Publicness in Kadky
Ebru Firidin zgr, Devran Beng
doi: 10.14744/planlama.2021.60565  Sayfalar 114 - 131

13.
mar Planlarnda Park Eriiminin Meknsal Hakal: Karabalar ve Buca'da bir konut alan rnei (zmir)
Do Spatial Development Plans Provide Spatial Equity in Access to Public Parks: A Case with a Residential Area in Karabalar and Buca (zmir)
Sevim Pelin ztrk, Fatma enol
doi: 10.14744/planlama.2021.69772  Sayfalar 132 - 142

14.
Yok Olan Spor Yaplarnn Ardndan Kentte Ykma Eylemi ve Bellek: Trabzon rnei
Remains of the Demolished Sports Venues Destruction and Memory in City: An Example of Trabzon
engl Yalnkaya, mran Sofuolu
doi: 10.14744/planlama.2021.08760  Sayfalar 143 - 161

15.
Kentsel Gvenliin Salanmasnda Tasarm Rehberleri
Design Guidelines for Urban Safety
Tuba Koca, Nilgn olpan Erkan
doi: 10.14744/planlama.2021.36036  Sayfalar 162 - 173

LookUs & Online Makale