Planlama Dergisi
Poplizme Kar Katlm: Sosyal Srdrlebilirlik Balamnda Konut Alanlarnda Katlmc Tasarm Yaklamlar [Planning]
Planning. 2022; 32(1): 13-23 | DOI: 10.14744/planlama.2022.01033

Poplizme Kar Katlm: Sosyal Srdrlebilirlik Balamnda Konut Alanlarnda Katlmc Tasarm Yaklamlar

Berkay Oskay1, mr Barkul2
1stanbul Kltr niversitesi Mimarlk Fakltesi, Mimarlk Blm, stanbul
2Yldz Teknik niversitesi Mimarlk Fakltesi, Mimarlk Blm, stanbul

Toplumun eitlenen ihtiya ve isteklerinin, ilerleme ve iyiletirme hedeflerinin karlanmas bakmndan nicel ve nitel ok katmanl ilkeleri ieren sosyal srdrlebilirliin salanmasnda, tm toplumsal kesimleri ieren katlm ilkesi nemli rol oynar. Mimarlk ve planlama disiplinleri asndan, herkes iin yaanabilir konut ve evrelerin oluumunda, katlmc planlama ve katlmc tasarm pratiklerine ynelik aratrmalar son yllarda yeniden n plana kmaktadr. Liberal demokrasilerin srklendii temsil krizine kar 1960lardan itibaren ykseli gsteren katlmc tasarm ve planlama uygulamalar, zaman iinde neoliberal politikalarn belirleyici hale gelmesiyle hzn yitirmi ve sermaye hareketleri kent meknn belirleyen en nemli unsur haline gelerek halklar yaam alanlar hakknda sz sahibi olamayan, kaderine raz topluluklara indirgemitir. 2000li yllardan gnmze ise dnemin yaygn iklimini belirleyen illiberal poplist eilimlerin ykseliine kar tm dnyada ve lkemizde de ska grlen kentsel muhalefet hareketlerinin ortak taleplerinin katlm ilkesi erevesinde rgtlendii grlmektedir. Bu balamda, ncelikli olarak almann k noktasn oluturan kuramsal arka planda, sosyal srdrlebilirliin inasnda katlm ilkesinin rol ve gnmzde yaygnlaan poplist eilimlere kar katlmc mekanizmalarn nemi tartmaya almaktadr. Sonrasnda, planlamada ve konut alanlarnda katlmc tasarm ilkeleri, aralar ve katlm yntemleri zerinden betimleyici bir ereve izilmektedir. almann zgn yan, gncel bir konuyu ele alan betimleyici bir ereve sunmasdr. Bylece, gnmzde yeniden ykselie geen katlm yaznna katk sunmas hedeflenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Katlmc planlama, katlmc tasarm; konut; sosyal srdrlebilirlik; srdrlebilir kalknma.

Participation against Populism: Participatory Design Approaches in Residential Areas in the Context of Social Sustainability

Berkay Oskay1, mr Barkul2
1Istanbul Kultur University Faculty of Architecture, Department of Architecture, Istanbul
2Yldz Technical University, Faculty of Architecture, Department of Architecture, Istanbul

The principle of participation has an important role in maintaining social sustainability. In recent years, debates on participatory planning and participatory design practices have come to the fore in the creation of liveable environments for everyone in terms of architecture and planning disciplines. Participatory design and planning practices, which have risen against the representation crisis driven in liberal democracies since the 1960s, have lost momentum while the neoliberal doctrines have become determinant over time, and capital flows have become the most important factor that determines the urban space, and reduced the societies to the communities who cannot have a say on their environments. It is seen that the common demands of urban opposition movements, which are spreading around the world and in Turkey, against the rise of illiberal populist tendencies that have determined the widespread climate of the period since the 2000s, have been organized within the framework of the principle of "participation". In this study, we discussed the role of the principle of participation in the construction of social sustainability and the importance of participatory mechanisms against the populist tendencies today in the theoretical background that constitutes the starting point of the study. Afterwards, we examined the participatory design principles, tools and participation typologies in planning and housing areas according to this framework. The unique aspect of the study is that it presents a descriptive framework that evaluates a current question. Thus, it is aimed to contribute to the participation literature, which is on the rise again in the immediate present.

Keywords: Participatory planning, participatory design; housing; social sustainability; sustainable development.

Berkay Oskay, mr Barkul. Participation against Populism: Participatory Design Approaches in Residential Areas in the Context of Social Sustainability. Planning. 2022; 32(1): 13-23

Sorumlu Yazar: Berkay Oskay, Trkiye
Makale Dili: Trke
LookUs & Online Makale