Planlama Dergisi
Kentsel Mekann Deiimi ve Gelime Dngleri; Eski Keresteciler ars (zmir) rnei [Planning]
Planning. 2022; 32(1): 77-89 | DOI: 10.14744/planlama.2021.93899

Kentsel Mekann Deiimi ve Gelime Dngleri; Eski Keresteciler ars (zmir) rnei

Seda Sakar Ateken
Mersin niversitesi, ehir ve Blge Planlama Blümü, Mersin

Kentler, kurulduklar gnden itibaren politik, corafi, beer, ekonomik deikenlerin etkisiyle biimlenen dinamik oluumlardr. Gelien bilgi ve teknolojinin salad imkanlarla, modern slup ve biimlerde ekillenen tasarmlarn kentsel alanlarda grlmeye balamas, kentlerin dinamik yapsna daha da hz kazandrmtr. Ancak mevcut kentsel doku ve yaplama biimlerinden bamsz olarak retilen bu tasarmlar sonucunda, kentsel evrelerin zgn geleri kaybolmaya, yeni retilen kent paralar aynlamaya ve standartlamaya balamtr. Buna ramen insan ve doal evrenin etkileiminden meydana gelen kentler, farkl toplumsal ihtiyalar ve bu ihtiyalarn gerektirdii meknsal organizasyonlar sonucunda farkllamaktadr. Kentsel meknn biimlenmesinde en nemli deiken olan kullancnn, sahip olduu deerleri kentsel dokuya aktarmas ve zgn geler kazandrmas ise tarihsel bir srecin sonucudur. Bu balamda kent dokusunun hangi srelerden geerek farkllat ve bu srelerin nasl bir zmleme ile ortaya koyulaca sorusu ortaya kmaktadr. Kentsel karakterin tanm ve tarihsellii zerine teorik ve metodolojik bir ereve sunmay amalayan bu almada, kentsel meknn deiimi tartlacaktr. almann yntem blmnde kentsel meknn deiim srelerini analiz etmeyi salayan kentsel morfoloji bilimi ve Conzen tarafndan gelitirilen gelime dngleri ele alnacaktr. ehirlerde farkl dnemlere ait zgn deerlerin grld ve tarihsel bir srecin rn olan en nemli alanlar olan tarihi kent merkezleri, aratrmann teorik erevesi asndan nemlidir. Eski Keresteciler ars (zmir) rnek alannda gerekletirilen bu almann, benzer alanlarda yrtlecek aratrmalar iin yol gsterici olmas amalanmaktadr.

Anahtar Kelimeler: Gelime dngs, kentsel morfoloji; mekann deiimi.

Change of Urben Space and Redevelopment Cycle; Eski Keresteciler Carsisi (Izmir) Case Study

Seda Sakar Ateken
Mersin University, Department of City and Regional Planning, Mersin

Cities are dynamic formations that have been formed by the effects of political, geographical, human and economic variables. The appearance of designs shaped by the developing information and technology in modern styles and forms in urban areas has accelerated the dynamic structure of cities even more. However, as a result of these designs which are produced independently of the existing urban forms, the original elements of the urban environments have started to disappear. Nevertheless, cities, which are formed by the interaction between human and natural environment, differ as a result of different social needs and the spatial organizations. The user transfers his/her values to the space and gains original elements in historical process. In this context, the question of which processes the urban fabric differs through and how these processes will be presented emerges. In this study, which aims to present a theoretical and methodological framework on the definition and historicity of urban character, the change of urban space will be discussed. In the methodology section of the research, urban morphology which enables to analyze the formation processes of urban space, and the "redevelopment cycle" developed by Conzen will be discussed. Historic city centers, which are the most important areas where unique values of different periods are observed in cities and the products of a historical process, are important in terms of the theoretical framework of the research. This study, which is carried out in Eski Keresteciler ars (Izmir), is intended to be a guide for researchers in similar studies.

Keywords: Redevelopment cycle, urban morphology; change of space.

Seda Sakar Ateken. Change of Urben Space and Redevelopment Cycle; Eski Keresteciler Carsisi (Izmir) Case Study. Planning. 2022; 32(1): 77-89

Sorumlu Yazar: Seda Sakar Ateken, Trkiye
Makale Dili: Trke
LookUs & Online Makale