Planlama Dergisi - Planning: 32 (2)
Cilt: 32  Say: 2 - 2022
DIER (YARIMA, ARATIRMA ZETLERI, ODA GR VE DEERLENDIRMELERI)
1.
n Sayfalar
Frontmatters

Sayfalar I - V

EDITRYAL
2.
Editrden
Editorial

Sayfa VI

KITAP NCELEME
3.
Kitap ncelemesi: Leyla Bekta Atann Limontepede Yaamak Bymek Beklemek: Kentsel Dnm ncesi Bir Mahalle Anlats Balkl almas
Book Review: Leyla Bekta Ata's Study Titled "Living, Growing and Waiting in Limontepe: A Neighborhood Narrative Before Urban Regeneration"
Tuba Tuncer Tiryaki
doi: 10.14744/planlama.2022.30316  Sayfalar 175 - 179
Makale zeti |Tam Metin PDF

GR YAZISI
4.
Mersin niversitesi ehir ve Blge Planlama rencilerinin Genel Profili ve Emek Piyasasna Baklar
General Profile of Mersin University City and Regional Planning Department Students and Their Views of the Labor Market
Ali Cenap Yololu
doi: 10.14744/planlama.2022.99710  Sayfalar 180 - 184
Makale zeti |Tam Metin PDF

5.
Yatay ve Dikey ehircilik Kavramlar zerine Eletirel Bir Deerlendirme
A Critical Evaluation on the Concepts of Horizontal and Vertical Urbanisms
Sava Zafer ahin
doi: 10.14744/planlama.2022.71602  Sayfalar 185 - 190
Makale zeti |Tam Metin PDF

ARATIRMA MAKALESI
6.
Trkiyede 2003-2019 Yllar Arasnda Fiziki Planlamann Kapsam: Planlama Dergisi zerinden Bir Deerlendirme
The Scope of Physical Planning Between 2003-2019 in Turkey: An Evaluation Through The Journal Of Plannig
Selin Karaibrahimolu
doi: 10.14744/planlama.2021.02411  Sayfalar 191 - 204

7.
mar Bar Uygulamasnn Deerlendirilmesi: Trabzon rnei
The Evaluation of Zoning Peace Application: The Sample of Trabzon
Suna Ersava Kavanoz, Nisa Erdem
doi: 10.14744/planlama.2021.92259  Sayfalar 205 - 220

8.
Kent Yoksulluu ile Mcadelede Yerel Ynetimlerin Rol
Role of Local Administrations in Combating Urban Poverty
Osman Smer
doi: 10.14744/planlama.2021.53215  Sayfalar 221 - 246

9.
Trkiyede Akll Kent Olma Eiliminin Az Gelimilik Balamnda Deerlendirilmesi: Ampirik Bir Analiz
Assessment of Tendency to Become a Smart City Among Turkish Cities in the Context of Underdevelopment: An Empirical Analysis
Suat Tysz, Ahmet Yazar, Mge Manga
doi: 10.14744/planlama.2021.01346  Sayfalar 247 - 255

10.
Krsal Kalknma Modeli Olarak Ekoturizm: Kadn nderliginde Ekoturizm Sürecinde Piraziz eyhli Kyü (Dogu Karadeniz Blgesi, Türkiye)
Ecotourism as a Rural Development Model: As a Women Leaded Ecotourism Process of Piraziz eyhli Village (the Black Sea Region of Turkey)
Neslihan Aydn Ynet, Funda Yirmibesoglu
doi: 10.14744/planlama.2021.44227  Sayfalar 256 - 268

11.
iftilerin Gznden Tarm Politikalarnn Dayankll
Resilience of Agricultural Policies Through the Eyes of Farmers
erife Betl etinkaya, Hilal Erku
doi: 10.14744/planlama.2021.45477  Sayfalar 269 - 279

12.
Ak Geirgen Mahalle Kavram ve Levent Blgesinde Ak Geirgen Mahalle Sisteminin Gelitirilmesine Ynelik Tasarm Kriterlerinin Tanmlanmas
Definition of Open-Permeable Neighborhood Concept and Design Criteria for Development of an Open-Permeable Neighborhood System in the Levent Region
Melih Birik, Omer Devrim Aksoyak, Ozlem Caliskan
doi: 10.14744/planlama.2021.53765  Sayfalar 280 - 297

13.
Park et-Devam et Sistemlerinin Trkiye'de Uygulanabilirliine Ynelik Bir Kavramsal Model nerisi
A Conceptual Model Proposal for the Applicability of Park and Ride Systems in Turkey
Hatice Gl nder, Hlag Kaplan
doi: 10.14744/planlama.2021.29292  Sayfalar 298 - 311

14.
Bahelievler Millet Bahesi Katlmc Tasarm Uygulamasnda Bir Aktr Olarak niversite: Katlm Merdiveni zerinden Bir Deerlendirme
University as an Actor in Bahelievler Millet Bahesi Participatory Design Practice: An Evaluation via Ladder of Participation
Ufuk Kkyazc, Berkay Oskay, Evrim Tre, Zeynep Aye Gkin, Yasemin Erkan Yazc, Ayenur Hilal Iavarone, eyda en
doi: 10.14744/planlama.2021.04875  Sayfalar 312 - 328

LookUs & Online Makale