Trkiyede 2003-2019 Yllar Arasnda Fiziki Planlamann Kapsam: Planlama Dergisi zerinden Bir Deerlendirme [Planning]
Planning. 2022; 32(2): 191-204 | DOI: 10.14744/planlama.2021.02411

Trkiyede 2003-2019 Yllar Arasnda Fiziki Planlamann Kapsam: Planlama Dergisi zerinden Bir Deerlendirme

Selin Karaibrahimolu
Giresun niversitesi, Mimarlk Ve ehircilik Blm, Mimari Restorasyon Program

Bu almann amac; 2003-2019 arasnda Trkiyede fiziki planlamann kapsamn Planlama Dergisi zerinden analiz etmek ve deerlendirmektir. almann k noktas; toplumsal yapdaki deiim ve dnmle etkileimli bir sre ieren planlamann gndeme getirildii, tartld ortamlar zerinden takip edilebilecei kabuldr. Bu kabulle alma, uygulamalara ilikin konularn yan sra planlamann kavramsal ieriinin, deien anlamlarnn hem akademik bakla akademisyenler, hem de uygulayc gzyle planclar tarafndan tartld bir ortam sunan Planlama Dergisinde yer alan makalelere odaklanmtr. ehir Planclar Odas tarafndan yaynlanan dergi, planlama alanna ilikin dergiler arasnda gerek sreklilii, gerek kapsam, gerekse bir meslek odas yayn olmasnn kazandrd ok ynl bak as ve zgr tartma ortam ile ne kmaktadr. alma kapsamnda 1986da yayn hayatna balayan derginin dzenli, srekli olarak yaynlanmaya balad 2003-2019 arasnda baslan 53 sayda yer alan 519 makale incelenmitir. almada ncelikle Trkiyede 2003 sonras planlamann genel seyrine deinilerek lkenin planlama gndemine yn veren unsurlar literatre katk salayan temel referanslarla ele alnmtr. almann zgn tarafn oluturan planlamann 2003 sonras kapsamnn Planlama Dergisi zerinden irdelendii blmde ise ncelikle dergide yer alan makaleler ierik analizi yntemiyle incelenmi, makalelerin odakland konular kronolojik dzende sralanmtr. Daha sonra bu konular lkede planlamann genel seyrini tanmlayan olaylarla paralel dzlemde aktrlarak okunmu, lkenin toplumsal yapsnda meydana gelen deiim/dnm balamnda tartlmtr. Sonu olarak ise Planlama Dergisinde yer alan, lke gndemini etkileyen ya da lke gndeminden etkilenen konularn; akademik yaklamlar da arkasna alarak sadece meknsal sorunlarn zmnde deil, toplumla ilgili pek ok sorunun zmnde etkin rol oynayabilecei ve ayn zamanda derginin lke planlama gndemini takip eden bir ariv olarak da irdelenebilecei belirlenmitir.

Anahtar Kelimeler: fiziki planlama, Trkiyede planlama, Planlama Dergisi, 2003-2019

The Scope of Physical Planning Between 2003-2019 in Turkey: An Evaluation Through The Journal Of Plannig

Selin Karaibrahimolu
Giresun University, Architecture And Urbanism Department, Architectural Restoration Program

The purpose of the study was to analyze and evaluate the scope of physical planning in Turkey between 2003-2019 through the Journal of Planning. The starting point of the study was the acceptance that planning, which includes an interactive process with the change and transformation in the social structure, can be followed through the settings where it is brought up and discussed. With this acceptance, the study focused on the articles in Journal of Planning, which provided a setting where the conceptual content and changing meanings of planning, and the subjects regarding applications, were discussed by academicians, who provided an academic viewpoint, and planners, who provided a viewpoint of implementers. The 519 articles in 53 issues published 2003-2019, when the journal started to be published regularly, continuously, were examined in the scope of the study. Firstly, the general course of planning in Turkey after 2003, that guided the countrys planning agenda were also discussed with basic references. In the section where the scope of the planning after 2003, was examined through the Journal of Planning Then, the issues were read on a parallel plane overlapping with the events that defined the general course of planning in the country, and were discussed in the context of the change in the social structure of the country. As a result of the evaluations, it was determined, the issues in the journal can play active roles not only in solving spatial problems, but also in solving many problems regarding the society itself.

Keywords: Physical planning, planning in Turkey, Journal of Planning, 2003-2019

Selin Karaibrahimolu. The Scope of Physical Planning Between 2003-2019 in Turkey: An Evaluation Through The Journal Of Plannig. Planning. 2022; 32(2): 191-204

Sorumlu Yazar: Selin Karaibrahimolu, Trkiye
Makale Dili: Trke
LookUs & Online Makale