Planlama Dergisi
Ak Geirgen Mahalle Kavram ve Levent Blgesinde Ak Geirgen Mahalle Sisteminin Gelitirilmesine Ynelik Tasarm Kriterlerinin Tanmlanmas [Planning]
Planning. 2022; 32(2): 280-297 | DOI: 10.14744/planlama.2021.53765

Ak Geirgen Mahalle Kavram ve Levent Blgesinde Ak Geirgen Mahalle Sisteminin Gelitirilmesine Ynelik Tasarm Kriterlerinin Tanmlanmas

Melih Birik, Omer Devrim Aksoyak, Ozlem Caliskan
Mimar Sinan Gzel Sanatlar niversitesi, Mimarlk Fakltesi, ehir ve Blge Planlama Blm, stanbul

Levent Blgesinde yaklak kilometrelik yrnebilir nitelikteki kentsel kamusal ve zel alanlarn kademelenmesiyle oluan ve mahallelerin ilev odaklarn birletiren geitler, sokaklar ve caddeler sisteminin oluturduu kentsel doku, farkl dnemlerde tasarlanm Ak Geirgen Mahalleleri oluturan konut alanlarn birbiriyle ilikilendirerek yaayan bir sistem oluturmaktadr. Makale bu kapsamda gelitirilen niversite aratrma projesi ve sonularn deerlendirmektedir. Ak Geirgen Mahalle kavram kentsel meknn fiziksel bileenlerinin dinamik etkileiminden yola karak mahallenin yeniden tanmlanmas zerine gelitirilmi bir meknsal okuma biimi olarak ele alnmtr. Sz konusu aratrma yntemi iki aamada ele alnm; meknn yapsal bileenleri ve kullanc deneyimi zerinden gelitirilen analitik almalar ortak bir kentsel rota zerinde sorgulanmtr. Birinci aama, Levent Blgesinde yapsal niteliklere ve yaklak otuz yl iine alan bir srete mevzii imar planlarnn oluturduu meknsal planlama ve tasarm kurgusuna dayal analizleri iermektedir. kinci aama, meknsal analizler sonucu Ak Geirgen Mahalle ile ilgili elde edilen verilerin kullanc deneyimi zerinden gndelik yaamda nasl karlk bulduunun aa karlmas zere yaplandrlmtr. Bu balamda, aratrma projesi kapsamnda, stanbul Levent Blgesi olarak tanmlanan; Levent, Akatlar, Etiler ve Uaksavar alt blgelerinin oluturduu kentsel sistem zerinde, Ak Geirgen Mahalle kavram sorgulanarak, bu olguya ait nitelikler belirlenmitir. Kentsel tasarm disiplini erevesinde elde edilen bulgular deerlendirilerek, Levent Blgesinde meknsal bellein srekliini salayacak ve yaam kalitesini artracak tasarm kriterlerinin ortaya konulmas amalanmtr.

Anahtar Kelimeler: Kentsel Tasarm, Ak Geirgen Mahalle, Konut Alan Tasarm, Kent Rotas, Kent Kimlii, Levent Blgesi

Definition of Open-Permeable Neighborhood Concept and Design Criteria for Development of an Open-Permeable Neighborhood System in the Levent Region

Melih Birik, Omer Devrim Aksoyak, Ozlem Caliskan
Mimar Sinan Fine Arts University, Faculty of Architecture, Urban and Reginal Planning Department, Istanbul

The urban texture formed by the hierarchic relations of walkable urban public and private areas of approximately three kilometres in the Levent Region and the system of passages, streets and avenues that combine the functional focal points of the neighbourhoods, creates a living system by linking the residential areas that have been designed in different periods. In this context, the article evaluates the results of the university research project developed for the Levent Region. The concept of Open-Permeable Neighbourhood is considered as a spatial reading methodology developed on the redefinition of the neighbourhood based on the dynamic interaction of the physical components of the urban space. The research method in question has been considered in two stages. The first stage includes analysis based on the structural features and the spatial planning and design setup created by the local development plans in a period of approximately thirty years. The second stage is structured in order to reveal how the data obtained about the Open-Permeable Neighbourhood as a result of spatial analysis corresponds to daily life through the user experience. In this context, the defined spatial analysis method was used and the characteristics of this phenomenon were determined. By evaluating the findings obtained within the framework of the urban design discipline, it is aimed to reveal the design criteria that will ensure the continuity of the spatial memory in the Levent Region and increase the quality of life.

Keywords: Urban Design, Permeable Neighbourhood, Housing Design, Urban Path, Urban Identity, Levent Region

Melih Birik, Omer Devrim Aksoyak, Ozlem Caliskan. Definition of Open-Permeable Neighborhood Concept and Design Criteria for Development of an Open-Permeable Neighborhood System in the Levent Region. Planning. 2022; 32(2): 280-297

Sorumlu Yazar: Melih Birik, Trkiye
Makale Dili: Trke
LookUs & Online Makale