Planlama Dergisi
mar Bar Uygulamasnn Deerlendirilmesi: Trabzon rnei [Planning]
Planning. 2022; 32(2): 205-220 | DOI: 10.14744/planlama.2021.92259

mar Bar Uygulamasnn Deerlendirilmesi: Trabzon rnei

Suna Ersava Kavanoz, Nisa Erdem
Karadeniz Teknik niversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakltesi, Kamu Ynetimi Anabilim Dal, Trabzon

Kentlemenin yaratt imar ve planlama problemi gnmzde yalnzca kent merkezleri ile snrl deildir. Meknn yeniden retiminin meknn genilemesinde karln bulmas kent merkezlerindeki, metropoller-deki deiimler kadar krsal alanda meydana gelen deiimlerin de gz-lenmesini gerektirmektedir. Bu kapsamda, 11.05.2018 tarihinde Resm Gazetede yaynlanarak yrrle giren 7143 sayl Vergi ve Dier Baz Alacaklarn Yeniden Yaplandrlmas ile Baz Kanunlarda Deiiklik Ya-plmasna likin Kanun kapsamnda uygulamaya konulan imar bar dzenlemesi birok tartmay da beraberinde getirmitir. Bu alma-da imar bar uygulamas ve sz konusu uygulamaya getirilen ele-tirilerin Dou Karadeniz Blgesinde en ok bavuru yaplan il olma zelliine sahip olan Trabzon zerinden tartlmas ve ilgili konuda elde edilen teorik bulgularn pratikteki verilerle desteklenmesi ama-lanmtr. zellikle Dou Karadeniz blgesinde yer alan yaylalardaki kaak yaplamalarn siyaset gndeminde igal ettii yer dnldn-de, alma arlkl olarak imar bar uygulamalarnn zel hukuk h-kmlerine tabi olan yerleri bu uygulamalarn kapsam dnda brakma-masnn sonular zerine kurulmutur. Bunun yannda almada imar bar srecinin dnda braklmasnn ortaya karabilecei sonular da yer almtr. almann amacna uygun bir ekilde yntem olarak, Trabzon evre, ehircilik ve klim Deiiklii l Mdrl ve Dou Karadeniz Belediyeler Birlii (DKBB) ile iletiime geilerek Trabzonda imar bar uygulamasna dair saysal verilere ulalmtr. Sz konusu saysal veriler, teorik arka planlarna bal olarak deerlendirilmi ve imar bar ile ortaya kabilecek riskler tartlmtr.

Anahtar Kelimeler: mar Bar, kentsel mekn, krsal alan, yerel yne-timler; Trabzon.

The Evaluation of Zoning Peace Application: The Sample of Trabzon

Suna Ersava Kavanoz, Nisa Erdem
Karadeniz Technical University Faculty of Economics and Administrative Sciences, Department of Public Administration, Trabzon

The problem of zoning and planning created by urbanization is not limited to urban centers today. The re-production of the space corresponds to the expansion of the space requires changes in rural areas as well as changes in metropolises. In this context, the zoning peace regulation implemented within the scope of the Law No. 7143, which was published in the Official Journal on 11.5.2018, brought many discussions. In this study, it is aimed to discuss the zoning peace practice and the criti-cisms brought to the said application over Trabzon, which has the feature of being the most applied province in the Eastern Black Sea Region, and to support the theoretical findings in the relevant subject with practical data. Especially considering the place occupied by the illegal settlements in the plateaus in the Eastern Black Sea region on the political agenda, the study is based on the results of the fact that zoning peace practices do not exclude the places subject to private law provisions. In ad-dition, the results of excluding the municipalities from the zon-ing peace process were also included in the study. As a method suitable for the purpose of the study, numerical data on the implementation of zoning peace in Trabzon were reached by contacting Trabzon Provincial Directorate of Environment and Urbanization and the Eastern Black Sea Municipalities Union. The numerical data in question have been evaluated based on their theoretical background and the risks that may arise with zoning peace are discussed.

Keywords: Zoning Peace, urban space, rural area, local governments; Trabzon.

Suna Ersava Kavanoz, Nisa Erdem. The Evaluation of Zoning Peace Application: The Sample of Trabzon. Planning. 2022; 32(2): 205-220

Sorumlu Yazar: Suna Ersava Kavanoz, Trkiye
Makale Dili: Trke
LookUs & Online Makale