Planlama Dergisi
Bahelievler Millet Bahesi Katlmc Tasarm Uygulamasnda Bir Aktr Olarak niversite: Katlm Merdiveni zerinden Bir Deerlendirme [Planning]
Planning. 2022; 32(2): 312-328 | DOI: 10.14744/planlama.2021.04875

Bahelievler Millet Bahesi Katlmc Tasarm Uygulamasnda Bir Aktr Olarak niversite: Katlm Merdiveni zerinden Bir Deerlendirme

Ufuk Kkyazc, Berkay Oskay, Evrim Tre, Zeynep Aye Gkin, Yasemin Erkan Yazc, Ayenur Hilal Iavarone, eyda en
stanbul Kltr niversitesi Mimarlk Fakltesi, Mimarlk Blm, stanbul

Katlmc tasarm sreleri, toplumun her kesimi iin yaadklar evrenin tasarm, gelitirilmesi ve dnm zerine karar alma srecine dhil olmalarna olanak tanyan uygulamalar iermektedir. Yaratlan demokratik ortam iinde planlama ve tasarm aamalar, profesyonel mimar, planc ve tasarmclarn bilgi, beceri ve kaynaklaryla yerel topluluklarn bilgi, beceri ve kaynaklarnn birletirilmesi yoluyla gerekletirilmektedir. Katlmc srelerde farkl aktrlerin etkileimi asndan ok boyutlu bir yaplanma olumakta, gerek katlmn salanabilmesi iin niversitelerin tarafsz aktrler olarak nemli bir rol bulunmaktadr. Katlmc tasarm srelerini aklayan merdiven metaforlar bu srete yer alan paydalarn rollerini ve katlmn hangi durumlarda ortaya ktn aamalaryla tanmlamaktadr. Sz konusu katlm merdivenleri hem farkl corafyalarda, farkl lek ve kapsamdaki pratikleri iermekte hem de topluluklarn szde katlm ile gerek katlm arasnda geni bir yelpazedeki deneyimlerini basamak basamak sunarak tartmaya ve deerlendirmeye amaktadr. Trkiyenin zgn koullar tasarm ve planlamada katlmc srelere de kukusuz yansmakta, yerel koullar baznda katlmc tasarm asndan da farkl yaklamlar ortaya kmaktadr. Son yllarda Trkiyede niversitelerin tarafsz aktrler olarak yer aldklar katlmc tasarm uygulamalar grlmektedir. Ancak, formel eitim kapsamnda yrtlen katlmc uygulamalar asndan deneyim zemininin yeterince gl olmad gzlenmektedir. Bu balamda, stanbul Kltr niversitesi Mimarlk Blm ve Bahelievler Belediyesi i birliinde Bahelievler Millet Bahesinin katlmc bir sre ile yeniden tasarlanmasna ynelik bir uygulama gerekletirilmi ve bulgular, katlm merdiveni yardmyla deerlendirilmitir. dnemde tamamlanan bu almada belediyenin ekinceleri ve pandemi sebebiyle katlm basamaklar asndan katlmszlk ve szde katlm arasnda kalan bir uygulama ortaya kmtr.

Anahtar Kelimeler: Katlm merdiveni, Katlmc tasarm, birlii; niversite; Payda.

University as an Actor in Bahelievler Millet Bahesi Participatory Design Practice: An Evaluation via Ladder of Participation

Ufuk Kkyazc, Berkay Oskay, Evrim Tre, Zeynep Aye Gkin, Yasemin Erkan Yazc, Ayenur Hilal Iavarone, eyda en
Istanbul Kultur University Faculty of Architecture, Department of Architecture, Istanbul

Participatory design process includes practices that enable all seg-ments of society to participate in decision-making about design, de-velopment, and transformation of their environment. Within such democratic environment, planning and design stages are conducted by combining the knowledge, skills and resources of professional architects, urban planners, designers, and local communities. In participatory processes, the interaction between different actors provides a multi-dimensional structure, and the universities have an important role as objective actors to ensure actual contributions in terms of effective participation. Ladder metaphor for citizen par-ticipation in design process defines the roles of the stakeholders and the situations in which the participatory approaches are expe-rienced. Abovementioned ladder of participation includes practices in different scales and scopes in different geographies. Accordingly, it also represents and discusses wide range of experience levels in-between symbolic participation (tokenism) and actual participation. In Turkey, participatory planning and design practices undoubt-edly reflect the national circumstances, and different approaches emerge in terms of participatory design. In recent years, participa-tory design practices, in which the universities are included as ob-jective actors, began to gain importance in Turkey. However, these experiences do not establish a firm ground in terms of participa-tory practices conducted within the scope of formal education. In this context, a case study was developed to redesign Bahelievler National Garden in cooperation with Istanbul Kultur University Department of Architecture and Bahelievler Municipality, and the findings were evaluated within the scope of ladder of participation. This study consists of three stages and concluded with a practice in-between non-participation and symbolic participation as a con-sequence of the pandemic and hesitations of the local government.

Keywords: Ladder of participation, Participatory design, Cooperation; University; Stakeholder.

Ufuk Kkyazc, Berkay Oskay, Evrim Tre, Zeynep Aye Gkin, Yasemin Erkan Yazc, Ayenur Hilal Iavarone, eyda en. University as an Actor in Bahelievler Millet Bahesi Participatory Design Practice: An Evaluation via Ladder of Participation. Planning. 2022; 32(2): 312-328

Sorumlu Yazar: Ufuk Kkyazc, Trkiye
Makale Dili: Trke
LookUs & Online Makale