Planlama Dergisi - Planning: 27 (1)
Cilt: 27  Say: 1 - 2017
GR YAZISI
1.
Meknsal Mdahale Sreleri ve Mcadele Pratikleri
Spatial Intervention Processes and Practices of Struggle
Tuba nal eki, Erhan Kurtarr, Aye Nur kten, Senem Kozaman
doi: 10.14744/planlama.2017.26056  Sayfalar 1 - 6
Makale zeti |Tam Metin PDF

DERLEME
2.
Karmak Kentler ve Planlamada Karmaklk
Complex Cities and Complexity in Planning
Emine Yetikul
doi: 10.14744/planlama.2017.38358  Sayfalar 7 - 15

ARATIRMA MAKALESI
3.
Krsal Kalknma Politikalarnda Yeni Yaklamlar ve Bu Yaklamlarn Trkiyenin Krsal Kalknma Politikalarna Etkisi
New Approaches in Rural Development Policies and the Effects of These Approaches on Turkeys Rural Development Policies
Sevin Bahar Yenigl
doi: 10.14744/planlama.2016.47450  Sayfalar 16 - 25

4.
Bursa rneinde Kentsel Bymenin Yerel klim Deiiklii zerine Etkisi
The Urban Growth Effects Over the Local Climate Change in the Case of Bursa
Mortaza Moradi, Nilgn Grer Tamer
doi: 10.14744/planlama.2017.38039  Sayfalar 26 - 37

5.
Trkiyedeki oklu Spor Organizasyonlarnn Kentlerin Geliimine Etkileri: Erzurum, Trabzon ve Mersin rnekleri
The Impact of Multi-Sport Events on the Developmental Dynamics of Cities: the Case of Erzurum, Trabzon and Mersin in Turkey
Servet Karaca, Burak Beyhan
doi: 10.14744/planlama.2016.43534  Sayfalar 38 - 56

6.
Kentsel Mekn retiminde Kendin Yap Hareketi
Do it Yourself (DIY) Movement in Urban Space Production
lgi Atay Kaya, Esra Kut Grgn
doi: 10.14744/planlama.2017.74946  Sayfalar 57 - 74

7.
Kent Kimliinin Oluumunda Kentsel Bellek ve Kentsel Mekan likisi: Mersin rnei
The Relation Between Urban Memory and Urban Space on Evolution of Urban Character: Case of Mersin
Tlin Selvi nl
doi: 10.14744/planlama.2017.06078  Sayfalar 75 - 93

8.
Kent Sakinlerinin Kent ve Kentsel Dnm Hakkndaki Grlerinin Deerlendirilmesi, zmir-Alaybey rnei
Evaluation of The Residents Perspectve on Their Neighbourhood in the Context of Urban Transformation: The Case of Alaybey-zmir, Turkey
Burcu Glay Ta
doi: 10.14744/planlama.2017.57966  Sayfalar 94 - 107

LookUs & Online Makale