Planlama Dergisi
Mekânsal Müdahale Süreçleri ve Mücadele Pratikleri [Planning]
Planning. 2017; 27(1): 1-6 | DOI: 10.14744/planlama.2017.26056

Mekânsal Müdahale Süreçleri ve Mücadele Pratikleri

Tuba İnal Çekiç1, Erhan Kurtarır2, Ayşe Nur Ökten2, Senem Kozaman2
1Ruhr Üniversitesi, Coğrafya Bölümü, Bochum, Almanya.
2Yıldız Teknik Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, İstanbul, Türkiye.

Anahtar Kelimeler: katılımcı planlama, yerel demokrasi, kent hakkı, mekansal planlama

Spatial Intervention Processes and Practices of Struggle

Tuba İnal Çekiç1, Erhan Kurtarır2, Ayşe Nur Ökten2, Senem Kozaman2
1Ruhr University, Department Of Geography, Bochum, Germany.
2Yildiz Technical University, Department Of City And Regional Planning, Istanbul, Turkey.

Keywords: participatory planning, local democracy, right to the city, spatial planning

Tuba İnal Çekiç, Erhan Kurtarır, Ayşe Nur Ökten, Senem Kozaman. Spatial Intervention Processes and Practices of Struggle. Planning. 2017; 27(1): 1-6

Sorumlu Yazar: Erhan Kurtarır, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale