Planlama Dergisi - Planning: 23 (3)
Cilt: 23  Sayı: 3 - 2013
GÖRÜŞ YAZISI
1.
Suyun Stratejik Yönetiminde Peyzaj Planlama’nın Önemi
Ufuk Fatih Küçükali
doi: 10.5505/planlama.2013.30592  Sayfalar 105 - 108
Makale Özeti |Tam Metin PDF

2.
Validebağ’da İnsanlar ve Doğanın Söz Hakkı Var
Erhan Demirdizen
doi: 10.5505/planlama.2013.63634  Sayfalar 109 - 110
Makale Özeti |Tam Metin PDF

ARAŞTIRMA MAKALESI
3.
Avrupa Kent-Bölgelerinde Stratejik Mekânsal Planlama: Paralel Süreçler mi Farklılaşan Yörüngeler mi?
Savaş Zafer Şahin
doi: 10.5505/planlama.2013.81300  Sayfalar 111 - 124
Makale Özeti |Tam Metin PDF

4.
Karar verme süreçlerinin demokratikleşmesinde stratejik yaklaşımın rolü ve örnek uygulamalar Süreç Tasarımı, Katılım ve Eylem
Anlı Ataöv
doi: 10.5505/planlama.2013.39974  Sayfalar 125 - 133

5.
Çocuk için daha yaşanır bir İstanbul için öneriler: Başakşehir Kiptaş Toplu Konut ve Küçük Ayasofya Mahallesi örneği
Proposals for a more livable Istanbul for child: Examples of Kiptas Basaksehir Housing Estate and Kucuk Ayasofya Neighboorhood
Okşan Tandoğan, Nilgün Ergun
doi: 10.5505/planlama.2013.02418  Sayfalar 134 - 146

6.
Bir araştırma çerçevesi: Soylulaştırma 2.0
A research framework: Gentrification 2.0
Serap Kayasü, Emine Yetişkul
doi: 10.5505/planlama.2013.43531  Sayfalar 147 - 152

7.
Kentsel kuramlarda sosyo-mekansal ayrışmaya dair çıkarımlar
Implications for socio-spatial segregation in urban theories
Gizem Caner, Fulin Bölen
doi: 10.5505/planlama.2013.94695  Sayfalar 153 - 161

LookUs & Online Makale