Planlama Dergisi - Planning: 30 (3)
Cilt: 30  Sayı: 3 - 2020
DIĞER (YARIŞMA, ARAŞTIRMA ÖZETLERI, ODA GÖRÜŞ VE DEĞERLENDIRMELERI)
1.
Ön Sayfalar
Frontmatters

Sayfalar I - V

KITAP İNCELEME
2.
Koronavirüs Zamanında Merrifield’in Amatörlük Önerisini Düşünmek
Considering Merrifield's proposition of amateurism in times of coronavirus
Meriç Kırmızı
doi: 10.14744/planlama.2020.83446  Sayfalar 329 - 331
Makale Özeti |Tam Metin PDF

DERLEME
3.
Kentler ve Yeni Kentsel Kuramlar: Kentleşmeyi Merkezine Alan Üç Kuram Üzerine
Cities and New Urban Theories: On Three Theories That Center Urbanization
Emine Yetişkul Şenbil
doi: 10.14744/planlama.2020.81488  Sayfalar 332 - 341

4.
Kilistra antik kenti alan yönetim planı denemesi
Area management plan draft of Kilistra ancient city
Tuba Bülbül Bahtiyar, Gülşen Dişli
doi: 10.14744/planlama.2020.60352  Sayfalar 342 - 360

ARAŞTIRMA MAKALESI
5.
Türkiye’de Göçle Oluşmuş Yaşama Bölgelerine Yönelik Yasal Müdahaleler ve Kentsel Dönüşüm Uygulamaları
Legal Interventions and Urban Transformation Practices for Areas Formed by Emigrations in Turkey
Senem Tezcan, Hayat Zengin Çelik
doi: 10.14744/planlama.2020.71677  Sayfalar 361 - 373

6.
Sanat Aracılığı ile Birarada Olma Durumları ve Beyoğlu’nun Mekânsal Kültüründeki Yansımaları
Expression of Arts-Driven Social Co-presences in the Beyoğlu’s Spatial Culture
Güzin Yeliz Kahya
doi: 10.14744/planlama.2020.60783  Sayfalar 374 - 388

7.
Rant Etkisinde Zekeriyaköy: Çepere Yönelen Plan, Yatırım ve Kullanıcı Tercihlerine Dair Bir Araştırma
Zekeriyaköy Under Rental Impact: A Research on Plan, Investment and User Preferences at the Periphery
Elif Menteş, Evrim Töre
doi: 10.14744/planlama.2020.14622  Sayfalar 389 - 403

8.
İstanbul Basın Ekspres Aksı’nın Gelişme ve Dönüşme Dinamikleri
Development and Transformation Dynamics of İstanbul Basın Ekspres Route
Gülşen Pelin Olcay, Hilal Gözde Nurtekin
doi: 10.14744/planlama.2020.98853  Sayfalar 404 - 420

9.
Arazi Düzeninin Çanak Çömleksiz Neolitik (ÇÇN) Dönemdeki Kökeni – Akarçay Tepe Plaka C (Nizip Eski Kenti)
The Roots of Land Arrangement in the Pre-Pottery Neolithic Age – The Akarçay Tepe Plaque C (Nizip Old City)
Şirin Gülcen Eren, E. Seda Arslan
doi: 10.14744/planlama.2020.98704  Sayfalar 421 - 446

10.
Zaman ve Mekân Kesitinde Sınırötesi Mirasların, Dünya Mirası ile Karşılaştırmalı Analizi
A Comparative Analysis of Transboundary Heritages with World Heritage cross Time and Space
Seval Cömertler
doi: 10.14744/planlama.2020.54376  Sayfalar 447 - 467

11.
Kent ve Kadın: Bir Beden Pratiği Olarak Mekâna "Açılmak" ve "Kapanmak"
City and the Woman: “Opening” and “closing” to the Space as a Body practice
Selda Tunç Subaşi
doi: 10.14744/planlama.2020.05924  Sayfalar 468 - 477

12.
Tekirdağ Kent Merkezinin “Yürünebilirlik” Açısından Değerlendirilmesinde Bir Yöntem Araştırması
A Methodological Research in Evaluation of “Walkability” of Tekirdag City Center
Hatice Meltem Gündoğdu, Elifnur Dinçer
doi: 10.14744/planlama.2020.50570  Sayfalar 478 - 507

13.
Tekerlekli Sandalye ile Ulaşılabilirliğin Yapı Grubu ve Kentsel Ölçekte İrdelenmesi: Eskişehir Odunpazarı Kentsel Sit Alanı ve Kurşunlu Külliyesi
Evaluation of the Accessibility with Wheelchair in Scale of Building Group and Urban Scale: Eskisehir Odunpazari Urban Site and Kurşunlu Complex
Hasan Ünver, Orkun Alptekin
doi: 10.14744/planlama.2020.22590  Sayfalar 508 - 521

DIĞER (YARIŞMA, ARAŞTIRMA ÖZETLERI, ODA GÖRÜŞ VE DEĞERLENDIRMELERI)
14.
Teşekkür
Thanks

Sayfa 522
Makale Özeti |Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale