Planlama Dergisi - Planning: 31 (3)
Cilt: 31  Say: 3 - 2021
DIER (YARIMA, ARATIRMA ZETLERI, ODA GR VE DEERLENDIRMELERI)
1.
n Sayfalar
Frontmatters

Sayfalar I - V

EDITRYAL
2.
Editryal
Editorial

Sayfa VI

DERLEME
3.
COVID-19 Pandemisinin Derinletirdii Sosyo-Meknsal Eitsizlikler ve Kentsel Alann Yeni Dinamikleri
Socio-Spatial Inequalities Deepened by the COVID-19 Pandemic and New Dynamics of Urban Space
Hazal Pehlivan
doi: 10.14744/planlama.2021.43765  Sayfalar 352 - 360

4.
Tasarmda Deer-Yarar likisi ve Temsil Problemi zerine Bir rdeleme
A Discussion on the Value-Utility Relationship and Representation Problem in Design
Murad Babada, Ouz Halakolu
doi: 10.14744/planlama.2021.64426  Sayfalar 361 - 367

5.
evresel Dnm Noktalar ile Ekosistem Hizmetleri ve Ekonomik Kkenleri
Environmental Milestones and Ecosystem Services and Economic Origins
Merve Ersoy Mirici
doi: 10.14744/planlama.2021.79926  Sayfalar 368 - 377

6.
Ak Yeil Alan Sistemi Planlanma ve Tasarm Srelerinde Millet Bahelerinin Rol
The Role of Nation Gardens in the Planning and Design Processes of the Open Green Space System
Berfin enik, Osman Uzun
doi: 10.14744/planlama.2021.36043  Sayfalar 378 - 392

7.
Trkiye'de Kentsel Dnmn Yasalar ve Aktrler zerinden Dnemsel Olarak Deerlendirilmesi
Periodical Evaluation of Urban Transformation in Turkey Via Laws and Actors
Fidan Yolcu
doi: 10.14744/planlama.2021.46504  Sayfalar 393 - 401

8.
Srdrlebilir Mahalleler, COVID-19 Benzeri Pandemilerin Etkilerini Azaltmaya Katkda Bulunabilir mi? LEED-ND Sistemi Balamnda Bir Deerlendirme
Can Sustainable Neighborhoods Contribute to Reducing the Impacts of Pandemics Like COVID-19? An Evaluation in the Context of LEED-ND System
Serkan Yldz, Zennure zdemir Yldz
doi: 10.14744/planlama.2021.71501  Sayfalar 402 - 413

ARATIRMA MAKALESI
9.
Kentsel Yenileme ile lgili Yasal Dzenlemelerde Takdir Yetkisinden Gelen Esneklikler
Flexibility from Discretion in Legal Regulations on Urban Renewal
Sezen Tarak, evkiye ence Trk
doi: 10.14744/planlama.2021.65707  Sayfalar 414 - 427

10.
Kltrel Mirasa Katk Salayan Kltr Rotalarnda Yerelin Katlm ve Sosyo-Ekonomik Kalknmas zerine Bir Yaklam
An Approach to the Participation of the Local Community and the Socio-Economic Development in Cultural Routes Contributing to the Cultural Heritage
Ezgi zer, Kevser stnda
doi: 10.14744/planlama.2021.90277  Sayfalar 428 - 447

11.
Mtereklerin itlenmesi Ekseninde Kadnlar: Ekofeminist Perspektiften Trkiyede evre Hareketleri
Women in the Axis of the Enclosure of Commons: Environmental Movements in Turkey from the Ecofeminist Perspective
Dalya Hazar Kalonya
doi: 10.14744/planlama.2021.82712  Sayfalar 448 - 465

12.
Farkl Sokak Kanyonlarnda Rzgrn Hava Kirlilii Dalm zerindeki Etkisi: Erzurum rnei
The Effect on Air Pollution Distribution of Wind in Different Street Canyons: The Case of Erzurum
Elif Nur Sar, Sevgi Ylmaz
doi: 10.14744/planlama.2021.49368  Sayfalar 466 - 479

13.
mar Barnn Kentsel Korumaya Ynelik Olumsuz Etkilerinin stanbul Tarih Yarmada Perspektifinden ncelenmesi
Investigation of Negative Effects of Zoning Peace on Urban Conservation from the Perspective of Istanbul Historical Peninsula
Can Bulubay
doi: 10.14744/planlama.2021.16023  Sayfalar 480 - 499

14.
Trkiyedeki Serbest Planlama Brolarnn Corafyas: Mekansal ve Sektrel Analiz
Geography of Private Planning Offices in Turkey: Spatial and Sectoral Analysis
Binnur ktem, Gizem Aksmer
doi: 10.14744/planlama.2021.18942  Sayfalar 500 - 518

15.
Kuak Deiimi Balamnda Kentsel Kamusal Mekn Yeniden Dnmek
Rethinking Urban Public Space in the Context of Generational Change
Selin Karaibrahimolu
doi: 10.14744/planlama.2021.94899  Sayfalar 519 - 529

16.
Kentin Organik Dokusunun Deiiminin Yaplan Planlama almalar ile Karlatrlarak ncelenmesi, Isparta rnei
Comparison Between Change in the Organic Urban Fabric and Urban Planning Studies, A Case Study of Isparta
Nee Aydn, Erkan Polat
doi: 10.14744/planlama.2021.35762  Sayfalar 530 - 545

17.
Soylulatrmann Gncel Dinamiklerinin Bir Analizi: Serinyol/Antakya rneinde "renciletirme" Sreci ve Etkileri
Analysis of the Current Dynamics of Gentrification: "Studentification" Process and its Impact in Serinyol/Antakya Case
Ahmet Suvar Aslan, Bilge akr
doi: 10.14744/planlama.2021.80270  Sayfalar 546 - 561

LookUs & Online Makale