Planlama Dergisi - Planning: 27 (2)
Cilt: 27  Sayı: 2 - 2017
GÖRÜŞ YAZISI
1.
Yaratıcı Ekonominin Kentsel Alandaki Varlığı: Plancının Rolü ve Farkındalık Üzerine
Creative Economy in Urban Areas: On the Role of Urban Planner and Awareness
Ebru Kerimoğlu
doi: 10.14744/planlama.2017.24085  Sayfalar 109 - 114
Makale Özeti |Tam Metin PDF

ARAŞTIRMA MAKALESI
2.
Ankara İli Beypazarı İlçesi Kırsal Turizm Gelişimi ve Yerel Kalkınmaya Etkisi
The Development of Rural Turism in Ankara, Beypazarı and Its Impact on Local Development
Ferdağ Tatar, Bilge Armatlı Köroğlu
doi: 10.14744/planlama.2017.26349  Sayfalar 115 - 128

3.
STK’ların Yerel Kapasite Geliştirmede ve Yerel Kalkınmada Rolü; Antakya Örneği
The Role of NGO’s in Improving Local Capacity and Local Development; The Case of Antakya
Kezban Becerikli, Bilge Armatlı Köroğlu
doi: 10.14744/planlama.2017.28290  Sayfalar 129 - 140

4.
Kamusal; Alan / Mekan
Public; Up in the Air or in the Ordinal Scale
Meriç Demir Kahraman, Handan Türkoğlu
doi: 10.14744/planlama.2017.02486  Sayfalar 141 - 151

5.
Kamu Hukuku ile Özel Hukuku Çatıştıran Protokole-Bağlı Planlama: ‘İzmir Basmane Dünya Ticaret Merkezi’ Vakası
Clash of Public Law and Private Law as Results of Protocol – Governed Planning: The ‘İzmir Basmane World Trade Center’ Case
Gökhan Hüseyin Erkan, Adile Arslan Avar
doi: 10.14744/planlama.2017.80774  Sayfalar 152 - 168

6.
İzmir’de Kentsel Dönüşüm Projelerinde Sürdürülebilir İnşaat Atık Yönetiminin Değerlendirilmesi
Evaluation of Sustainable Construction Waste Management for Urban Regeneration Project in Izmir
Yakup Egercioğlu, Ayşe İregöl
doi: 10.14744/planlama.2017.41636  Sayfalar 169 - 179

7.
Kent Kimliğinde İbadet Yapıları: Antakya Örneği
Religious Building for the City Identity: The Case of Antioch
Melisa Diker, Nilgün Çolpan Erkan
doi: 10.14744/planlama.2017.74755  Sayfalar 180 - 192

8.
Komşuluk Birimi Ölçeğinde, Coğrafi Bilgi Sistemleri Tabanlı Bir Kentsel Sürdürülebilirlik Değerlendirme Modeli Önerisi
A Geographical Information System Based Urban Sustainability Evaluation Model Proposal In Neighbourhood Scale
Gökçer Okumuş, Handan Türkoğlu
doi: 10.14744/planlama.2017.62207  Sayfalar 193 - 204

KITAP İNCELEME
9.
Kitap İnceleme: İlhan Tekeli’nin “Dünya’da ve Türkiye’de Kent-Kır Karşıtlığı Yok Olurken Yerleşmeler İçin Temsil Sorunları ve Strateji Önerileri” Başlıklı Çalışması
Kitap İnceleme: İlhan Tekeli’nin “Dünya’da ve Türkiye’de Kent-Kır Karşıtlığı Yok Olurken Yerleşmeler İçin Temsil Sorunları ve Strateji Önerileri” Başlıklı Çalışması
Ali Cenap Yoloğlu
doi: 10.14744/planlama.2017.63835  Sayfalar 205 - 214
Makale Özeti |Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale