Planlama Dergisi - Planning: 26 (2)
Cilt: 26  Sayı: 2 - 2016
DERLEME
1.
Kentsel Büyüme ve Siyasi Bölünme Bağlamında Yerel Yönetimlerin Yeniden Yapılandırılması
Reorganization of Local Governments within the Context of Urban Growth and Political Fragmentation
Ali Cenap Yoloğlu
doi: 10.5505/planlama.2016.92005  Sayfalar 81 - 92

2.
Mahalle Sürdürülebilirlik Değerlendirme Araçları ve Beş Farklı Değerlendirme Aracına İlişkin Karşılaştırmalı Bir Analiz
Neighborhood Sustainability Assessment Tools and a Comparative Analysis of Five Different Assessment Tools
Serkan Yıldız, Mustafa Yılmaz, Serkan Kıvrak, Arzuhan Burcu Gültekin
doi: 10.14744/planlama.2016.05914  Sayfalar 93 - 100

ARAŞTIRMA MAKALESI
3.
Bölge Planlamada Katılım: İzmir ve Batı Karadeniz Kalkınma Ajansları Üzerine Bir İrdeleme
Participation in Regional Planning: An Evaluation on Izmir and West Black Sea Development Agencies
Rabia Güney, N. Aydan Sat
doi: 10.14744/planlama.2016.25743  Sayfalar 101 - 116

4.
Kent Markalaşması Kavramının İçeriği ve Gelişimi: Farklı Disiplinler Farklı Yaklaşımlar
Content and Development of City Branding: Different Disciplines, Different Approaches
Ulun Akturan, Senay Oğuztimur
doi: 10.14744/planlama.2016.76376  Sayfalar 117 - 129

5.
Akıllı Kentler İçin Türkiye’deki Son Bit (Bilgi ve İletişim Teknolojileri) Ağı
Ultimate ICT Network in Turkey For Smart Cities
Özge Yalçıner Ercoşkun
doi: 10.14744/planlama.2016.27247  Sayfalar 130 - 146

6.
Kış Kenti Erzurum’da İklim, Planlama ve Yerel Yönetim Politikalarının Etkileşim Düzeyi
The Level of Integration among Climate Issues, Urban Planning and Local Government Policies for the Winter City Erzurum
Doğan Dursun, Merve Yavaş, Cansu Güller
doi: 10.14744/planlama.2016.73644  Sayfalar 147 - 159

7.
Kentin “Modern Harabeler”inin İncelenmesi: Denizli Taş Atölyeleri Örneği
Investigating the “Ruins of Modernity” of the city: The case of Stone Ateliers, Denizli
Ezgi Orhan
doi: 10.14744/planlama.2016.87587  Sayfalar 160 - 167

LookUs & Online Makale