Planlama Dergisi - Planning: 26 (2)
Cilt: 26  Say: 2 - 2016
DERLEME
1.
Kentsel Byme ve Siyasi Blnme Balamnda Yerel Ynetimlerin Yeniden Yaplandrlmas
Reorganization of Local Governments within the Context of Urban Growth and Political Fragmentation
Ali Cenap Yololu
doi: 10.5505/planlama.2016.92005  Sayfalar 81 - 92

2.
Mahalle Srdrlebilirlik Deerlendirme Aralar ve Be Farkl Deerlendirme Aracna likin Karlatrmal Bir Analiz
Neighborhood Sustainability Assessment Tools and a Comparative Analysis of Five Different Assessment Tools
Serkan Yldz, Mustafa Ylmaz, Serkan Kvrak, Arzuhan Burcu Gltekin
doi: 10.14744/planlama.2016.05914  Sayfalar 93 - 100

ARATIRMA MAKALESI
3.
Blge Planlamada Katlm: zmir ve Bat Karadeniz Kalknma Ajanslar zerine Bir rdeleme
Participation in Regional Planning: An Evaluation on Izmir and West Black Sea Development Agencies
Rabia Gney, N. Aydan Sat
doi: 10.14744/planlama.2016.25743  Sayfalar 101 - 116

4.
Kent Markalamas Kavramnn erii ve Geliimi: Farkl Disiplinler Farkl Yaklamlar
Content and Development of City Branding: Different Disciplines, Different Approaches
Ulun Akturan, Senay Ouztimur
doi: 10.14744/planlama.2016.76376  Sayfalar 117 - 129

5.
Akll Kentler in Trkiyedeki Son Bit (Bilgi ve letiim Teknolojileri) A
Ultimate ICT Network in Turkey For Smart Cities
zge Yalner Ercokun
doi: 10.14744/planlama.2016.27247  Sayfalar 130 - 146

6.
K Kenti Erzurumda klim, Planlama ve Yerel Ynetim Politikalarnn Etkileim Dzeyi
The Level of Integration among Climate Issues, Urban Planning and Local Government Policies for the Winter City Erzurum
Doan Dursun, Merve Yava, Cansu Gller
doi: 10.14744/planlama.2016.73644  Sayfalar 147 - 159

7.
Kentin Modern Harabelerinin ncelenmesi: Denizli Ta Atlyeleri rnei
Investigating the Ruins of Modernity of the city: The case of Stone Ateliers, Denizli
Ezgi Orhan
doi: 10.14744/planlama.2016.87587  Sayfalar 160 - 167

LookUs & Online Makale