Planlama Dergisi - Planning: 25 (1)
Cilt: 25  Sayı: 1 - 2015
DERLEME
1.
Dünya Bankası Perspektifinden Sosyal Sermaye İle Kalkınma Yaklaşımları
Social Capital And Development Approaches From The Point Of View Of World Bank
Sevgi Baysal Balcı
doi: 10.5505/planlama.2015.64936  Sayfalar 1 - 7

ARAŞTIRMA MAKALESI
2.
İzmir'de Sürdürülebilir Kentsel Planlama İçin EXPO Alanının Sunduğu Riskler Ve Fırsatlar
Risks And Opportunities Of EXPO Area For Sustainable Urban Planning in İzmir
Yakup Egercioğlu, Özge Ercoşkun
doi: 10.5505/planlama.2015.36855  Sayfalar 8 - 20

3.
İstanbul'da Afet Yönetimi Ve Acil Ulaşım Yollarının Değerlendirmesi
Dısaster Management In Istanbul And Assessment Of Emergency Access Road
Mesture Aysan Buldurur, Hüseyin Kurucu
doi: 10.5505/planlama.2015.47965  Sayfalar 21 - 31

4.
Türkiye’de Geleneksel Yerleşim Örüntülerinin Özgün Karakter ve Kültürel Mirasını Koruma Anlayışına Ontolojik Bir Yaklaşım
An Ontological Approach to the Conservation Conception of the Authentic Character and Cultural Heritage of the Traditional Settlement Patterns in Turkey
Feray Koca
doi: 10.5505/planlama.2015.76486  Sayfalar 32 - 43

5.
Atatürk Orman Çiftliği(AOÇ)’nin ve Ankara’nın Değişimi Dönüşümü
Fluctuating Transformations in the Atatürk Forest Farm and Ankara
Deniz Kimyon, Gencay Serter
doi: 10.5505/planlama.2015.91300  Sayfalar 44 - 63

6.
İstanbul'da Yeni Kentsel Devingenliğin İktidar Gramerini Açıklayıcı Bir Olgu Olarak
“Next Project Anxiety” as the Defining Feature of the Grammar of Power of New Urban Mobility in Istanbul
Kerem Ekinci, Zekai Görgülü
doi: 10.5505/planlama.2015.73792  Sayfalar 64 - 79

LookUs & Online Makale