Planlama Dergisi - Planning: 25 (1)
Cilt: 25  Say: 1 - 2015
DERLEME
1.
Dnya Bankas Perspektifinden Sosyal Sermaye le Kalknma Yaklamlar
Social Capital And Development Approaches From The Point Of View Of World Bank
Sevgi Baysal Balc
doi: 10.5505/planlama.2015.64936  Sayfalar 1 - 7

ARATIRMA MAKALESI
2.
zmir'de Srdrlebilir Kentsel Planlama in EXPO Alannn Sunduu Riskler Ve Frsatlar
Risks And Opportunities Of EXPO Area For Sustainable Urban Planning in zmir
Yakup Egerciolu, zge Ercokun
doi: 10.5505/planlama.2015.36855  Sayfalar 8 - 20

3.
stanbul'da Afet Ynetimi Ve Acil Ulam Yollarnn Deerlendirmesi
Dsaster Management In Istanbul And Assessment Of Emergency Access Road
Mesture Aysan Buldurur, Hseyin Kurucu
doi: 10.5505/planlama.2015.47965  Sayfalar 21 - 31

4.
Trkiyede Geleneksel Yerleim rntlerinin zgn Karakter ve Kltrel Mirasn Koruma Anlayna Ontolojik Bir Yaklam
An Ontological Approach to the Conservation Conception of the Authentic Character and Cultural Heritage of the Traditional Settlement Patterns in Turkey
Feray Koca
doi: 10.5505/planlama.2015.76486  Sayfalar 32 - 43

5.
Atatrk Orman iftlii(AO)nin ve Ankarann Deiimi Dnm
Fluctuating Transformations in the Atatrk Forest Farm and Ankara
Deniz Kimyon, Gencay Serter
doi: 10.5505/planlama.2015.91300  Sayfalar 44 - 63

6.
stanbul'da Yeni Kentsel Devingenliin ktidar Gramerini Aklayc Bir Olgu Olarak
Next Project Anxiety as the Defining Feature of the Grammar of Power of New Urban Mobility in Istanbul
Kerem Ekinci, Zekai Grgl
doi: 10.5505/planlama.2015.73792  Sayfalar 64 - 79

LookUs & Online Makale