Planlama Dergisi - Planning: 25 (3)
Cilt: 25  Sayı: 3 - 2015
EDITÖRYAL
1.
Editöryal
Yayın Kurulu
Sayfa XI

GÖRÜŞ YAZISI
2.
TMMOB ŞPO Bursa Şubesi Üye Anketi Değerlendirmesi
Gülçin Tunç
doi: 10.5505/planlama.2015.54264  Sayfa 0
Makale Özeti |Tam Metin PDF

3.
TRA1 Düzey 2 Bölge Planı (2014 – 2023); Planlama Süreci ve Kapsamı
Süleyman Toy
doi: 10.5505/planlama.2016.18189  Sayfa 0

DERLEME
4.
Yaratıcı Endüstrilerin Yerel Ekonomilerdeki Önemi Ve Tasarımın Bu Endüstrilere Katkısı
The Importance of Creative Industries in the Local Economy and The Contribution of Design to Creative Industries
Dilek Hocaoğlu
doi: 10.5505/planlama.2016.55265  Sayfalar 189 - 194

ARAŞTIRMA MAKALESI
5.
ENERJİ VERİMLİLİĞİ TEMASININ TÜRKİYE ŞEHİR PLANLAMA SİSTEMİNE ENTEGRASYONU: Lapseki Kenti için bir Yaklaşım
INTEGRATION OF THE ENERGY EFFICIENCY THEME INTO THE URBAN PLANNING SYSTEM OF TURKEY: An Approach for the City of Lapseki
Serkan Sınmaz
doi: 10.5505/planlama.2015.08370  Sayfalar 195 - 204

6.
Ebeveynlerin Fiziksel Çevreye Yönelik Algısının Çocukların Fiziksel Aktivite Düzeylerine Etkisi
The Effect of Perceived Physical Environment on Children’s Physical Activity
Gözde Ekşioğlu Çetintahra, Ebru Çubukçu
doi: 10.5505/planlama.2015.32932  Sayfalar 205 - 211

7.
Yer Seçimi Sürecinde Yeni Yerleşim Alanları Üretiminin Doğal Yapı ve Planlar ile İlişkisinin Yeniden Düşünülmesi - Küçükçekmece İlçesi – Atakent Mahallesi Örneği
Re-thinking the Relationship Between Natural Conditions and Plans in the Production of New Residential Areas in the Site Selection Process, Case study: Kucukcekmece – Atakent District
Ufuk Fatih Küçükali
doi: 10.5505/planlama.2016.70288  Sayfalar 212 - 226

8.
Biyokütle enerjisi Karacabey’in kırsal kalkınması için bir potansiyel olabilir mi?
Can biomass energy be a potential for rural development? A roadmap for Karacabey (Bursa)
Pınar Balcı, Yiğit Evren
doi: 10.5505/planlama.2016.85047  Sayfalar 227 - 237

KITAP İNCELEME
9.
Bir Başkentin Anatomisi 1950'lerde Ankara
Zeki Kamil Ülkenli
doi: 10.5505/planlama.2016.51523  Sayfalar 238 - 239
Makale Özeti |Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale