Yaratıcı Endüstrilerin Yerel Ekonomilerdeki Önemi Ve Tasarımın Bu Endüstrilere Katkısı [Planning]
Planning. 2015; 25(3): 189-194 | DOI: 10.5505/planlama.2016.55265  

Yaratıcı Endüstrilerin Yerel Ekonomilerdeki Önemi Ve Tasarımın Bu Endüstrilere Katkısı

Dilek Hocaoğlu
Doğuş Üniversitesi, Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü, İstanbul

1990’ların başlarında Avustralya’da ortaya çıkan, ancak 90’ların sonlarında İngiltere’de detaylı bir şekilde ele alındığı görülen yaratıcı endüstriler fikri, yeni iş alanları yaratmak ve ekonomik büyümeyi sağlamak amacıyla gündeme gelmiştir. Yeni dünya düzeninde artık üretime dayalı bir ekonominin etkili olmadığını fark eden politikacılar, yerel kalkınma için yeni modeller geliştirmeye çalışmışlar, bunun kaynağının da yaratıcı insanlar ve oluşturdukları yaratıcı endüstriler olduğunu keşfetmişlerdir (Florida, 2004; Scott, 2006; Landry, 2000; Hartley, 2005).
Avrupa Komisyonu tarafından ‘Yaratıcı Endüstriler ve Aktiviteler’ başlığı altında değerlendirilen ‘tasarım’ ve ‘mimarlık’, yaratıcılığın ve dolayısıyla yaratıcı insanların yoğunlaştığı alanlardır. Yapılan araştırmalar sonucunda ortaya çıkan istatistikler yaratıcı endüstrilerin gayri safi milli hasılanın içinde diğer sektörlerin (yiyecek, içecek, tütün üretimi sektörü) yanında önemli bir yer tuttuğunu ve hızlı büyüyen bir sektör olduğunu göstermişlerdir.
Bu makalede öncelikle yaratıcı endüstrilerin dünyadaki gelişimi ve bugün ki durumu ele alınacak, sonrasında yerel ekonomiler içerisindeki konumu değerlendirilecektir.

Anahtar Kelimeler: yaratıcı endüstri, yerel ekonomi, tasarım


The Importance of Creative Industries in the Local Economy and The Contribution of Design to Creative Industries

Dilek Hocaoğlu
Doğuş Üniversitesi, Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü, İstanbul

The idea of creative industries was emerged in Australia in the early 1990s but appeared to be discussed in detail in England in the late 90s. This idea has come on the agenda in order to create new jobs and ensure economic growth. Some politicians have realized that the economy which was based on the manufacturing was no longer effective in the new world order. They have tried to develop new models for local development and they have also discovered that the creative people and the creative industries those people creates are sources of this development. ‘Design’ and ‘Architecture’ -that assessed under the title of ‘Creative Industries and Activities’ by European Commission- are the areas that creativity and therefore creative people are focused. The statistics obtained from this research showed that the creative industries have a remarkable portion in the gross national income among the other sectors (food, beverage, tobacco manufacturing sector) and they are also growing fast. In this paper, the development of creative industries and their current situation in the world will be covered in the first place, and then the position of creative industries in the local economy will be evaluated.

Keywords: Creative industry, local economy, design.


Dilek Hocaoğlu. The Importance of Creative Industries in the Local Economy and The Contribution of Design to Creative Industries. Planning. 2015; 25(3): 189-194

Sorumlu Yazar: Dilek Hocaoğlu, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
Google Scholar
 
Copyright © 2020 TMMOB
Bu sitenin tüm hakları Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesine aittir.