Biyokütle enerjisi Karacabey’in kırsal kalkınması için bir potansiyel olabilir mi? [Planning]
Planning. 2015; 25(3): 227-237 | DOI: 10.5505/planlama.2016.85047  

Biyokütle enerjisi Karacabey’in kırsal kalkınması için bir potansiyel olabilir mi?

Pınar Balcı, Yiğit Evren
Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, İstanbul

Yenilenebilir enerjinin önemi, enerjide dışa bağımlılığı azaltması ve çevreye verdiği olumsuz etkilerin en düşük seviyede olmasından dolayı giderek artmaktadır. Yenilenebilir enerji türlerinden olan biyokütle enerjisinde kullanılan hammadde, enerji tarımı uygulaması ile elde edilebilmektedir. Bu sayede, yerel kaynaklara dayalı olarak çevreyle dost yenilenebilir enerji üretimi gerçekleştirilmekte, enerji tarımı uygulaması ile tarımsal faaliyetlerde artış görülmekte ve böylelikle özellikle az gelişmiş kırsal karakterli çeper bölgelerde kırsal kalkınma desteklenebilmektedir. Bu çalışmanın amacı, biyokütle enerjisi, enerji tarımı ve kırsal kalkınma ilişkisini Bursa Karacabey Bölgesi özelinde incelemektir. Makalede, Karacabey’in bu konuda sahip olduğu potansiyeller ortaya konulmakta ve kırsal kalkınma için oluşturulan bir yol haritası sunulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Yenilenebilir enerji, Biyokütle enerjisi, Enerji tarımı, Kırsal kalkınma


Can biomass energy be a potential for rural development? A roadmap for Karacabey (Bursa)

Pınar Balcı, Yiğit Evren
Yıldız Technical University, Faculty of Architecture, City and Regional Planning, Istanbul

The importance given to renewable energy has been gradually increasing as it helps countries to reduce environmental pollution and their dependence on foreign energy. Raw materials used in biomass renewable energy are mainly obtained from the implementation of energy agriculture. In this way; local resources are used for the production of environment-friendly renewable energy, agricultural activities are stimulated and thus rural development can be reinforced in less developed peripheral regions. The aim of this study is to investigate the relationship between biomass energy, energy agriculture and rural development in Karacabey. For this purpose, the potentials of this rural region are studied and a road map for local development is presented.

Keywords: Renewable Energy, Biomass energy, Energy agriculture, Rural development


Pınar Balcı, Yiğit Evren. Can biomass energy be a potential for rural development? A roadmap for Karacabey (Bursa). Planning. 2015; 25(3): 227-237

Sorumlu Yazar: Pınar Balcı, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
Google Scholar
 
Copyright © 2020 TMMOB
Bu sitenin tüm hakları Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesine aittir.