Planlama Dergisi - Planning: 26 (1)
Cilt: 26  Say: 1 - 2016
DERLEME
1.
Kresel-Yerel lek likiselli Balamnda Devletin Yeniden leklenmesi
Rescaling of the State in the Context of Global-Local Relations
Adem Tuncer
doi: 10.5505/planlama.2016.98698  Sayfalar 1 - 6

ARATIRMA MAKALESI
2.
Temel Tasarm Eitimi: Bir Ders Plan rnei
Basic Design Education: A Course Outline Proposal
Glsn Pelin Sariolu Erdodu
doi: 10.5505/planlama.2016.52714  Sayfalar 7 - 19

3.
Bir Kentsel Tasarm Yarmasnn Sre Analizi: Edirne/Selimiye rnei ve Tarihi Merkezde Ara Yolu Tartmas
Analysis of an Urban Design Competition: Case of Edirne/Selimiye and Discussion of Vehicular Road at a
Serta Erten
doi: 10.5505/planlama.2016.53824  Sayfalar 20 - 31

4.
Estetik Refah Kavram Balamnda Ankara Esenboa ve Konya Kent Giri Kaplarnn Deerlendirilmesi
Evaluation of Ankara Esenboa and Konya Urban Entrance Gates in the Context of Aesthetic Welfare
Aye Tekel, Sezen Aslan
doi: 10.5505/planlama.2016.92063  Sayfalar 32 - 39

5.
Mekann Fiziksel ve Algsal Niteliinin Yrnebilirlie ve Mekanda Yrmeden Duyulan Memnuniyete Etkisi: Ankara Atatrk Bulvar rnei
Effect of Physical and Perceptual Quality on Walkability and Walkers Satisfaction: Case Study of Atatürk Boulevard in Ankara
Aye Tekel, Yasemin zalp
doi: 10.5505/planlama.2016.53825  Sayfalar 40 - 50

6.
Yeni Yasal Dzenlemelerle Kentsel Dnm
New Regulations and Urban Renewal
Hatice Selcen Seydioullar
doi: 10.5505/planlama.2016.54254  Sayfalar 51 - 64

7.
zmirde Neoliberal Kentleme Eilimleri Kapsamnda Lks Konut retiminde Yeni Yaklamlar: Folkart Konut Proje leri
New Approaches to Luxury Housing Construction in Izmir in the Context of Neoliberal Urbanization: Folkart Housing Projects
Eylem Bal, Didem Akyol Altun
doi: 10.5505/planlama.2016.03522  Sayfalar 65 - 80

LookUs & Online Makale