Planlama Dergisi - Planning: 29 (1)
Cilt: 29  Sayı: 1 - 2019
DERLEME
1.
Yeşil Yerleşme Planlaması ve Tasarımı: Türkiye’nin İlk Ulusal ve Kurumsal Sertifikasyon Girişimi
Green Settlement Planning and Design: The First National and Institutional Certification Attempt for Turkey
Özlem Özçevik, Melis Oğuz, Ayşe Akbulut
doi: 10.14744/planlama.2019.27146  Sayfalar 1 - 9
Makale Özeti |Tam Metin PDF

ARAŞTIRMA MAKALESI
2.
Türkiye’de Bölgesel Kalkınma Ajanslarının 2010-2017 Yılları Arasında İklim Değişikliğine Yönelik Faaliyetleri Üzerine Bir İnceleme
A Review of the Climate Change Related Activities of Regional Development Agencies Between 2010-2017 in Turkey
Tansel Erbil, Aslı Öğüt Erbil
doi: 10.14744/planlama.2019.59144  Sayfalar 10 - 22

3.
Konut Üretim Performansının Konuta Ekonomik Erişebilirlik Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi
An Investigation of the Effects of Housing Production Performance on Housing Affordability
Esma Aksoy Khurami, Özgül Burcu Özdemir Sarı
doi: 10.14744/planlama.2019.59672  Sayfalar 23 - 32

4.
Mekânsal Planların Çevresel Sürdürülebilirlik Performansının Belirlenmesine Yönelik CBS Aracı Geliştirilmesi
Development of a GIS Tool for the Identification of Environmental Sustainability Performance of Spatial Plans
Emin Yahya Mentese, Azime Tezer, Mehmet Demir
doi: 10.14744/planlama.2018.65002  Sayfalar 33 - 49

5.
Kentsel Dönüşüm Uygulamalarında Kurumsal Kapasite Yaratmanın Önemi
The Importance of Institutional Capacity Creating in Urban Transformation Processes
Yavuzalp Tüfekçi, Elif Alkay
doi: 10.14744/planlama.2019.39358  Sayfalar 50 - 58

6.
Kartografik Analiz ve Rehberli Gezi Yöntemleriyle Peyzaj Değişiminin Tespiti: İzmir Selçuk Örneği
Detection of Landscape Change with Cartographic Analysis and Commented Walk Methods: The Case of İzmir-Selçuk
Seher Demet Kap Yücel
doi: 10.14744/planlama.2018.94834  Sayfalar 59 - 77

LookUs & Online Makale