Planlama Dergisi - Planning: 31 (1)
Cilt: 31  Say: 1 - 2021
DIER (YARIMA, ARATIRMA ZETLERI, ODA GR VE DEERLENDIRMELERI)
1.
n Sayfalar
Frontmatters

Sayfalar I - V

EDITRYAL
2.
Editryal
Editorial

Sayfa VI

KITAP NCELEME
3.
Kitap ncelemesi: Feminist City: Claiming Space in the Man-Made World (Feminist ehir)
Book Review: Feminist City: Claiming Space in the Man-Made World (Feminist ehir)
Sezen Savran Penbeciolu
doi: 10.14744/planlama.2021.79836  Sayfalar 1 - 3
Makale zeti |Tam Metin PDF

DIER (YARIMA, ARATIRMA ZETLERI, ODA GR VE DEERLENDIRMELERI)
4.
30 Ekim 2020 Ege Denizi Depreminin Dndrdkleri
Critics on 30 October 2020 Earthquake
Ali Kemal nar, Yusuf Ekici, Nejla Baysan
doi: 10.14744/planlama.2021.90912  Sayfalar 4 - 11
Makale zeti |Tam Metin PDF

ARATIRMA MAKALESI
5.
Trkiyede Yaknsama ve Blge i Eitsizlikler: le Dzeyinde Sosyo-Ekonomik Gelime Endeksi Aracl ile Bir Deerlendirme
Convergence and Intra-Regional Inequalities in Turkey: An Evaluation Through Socio-Economic Development Index at District Level
Ali Cenap Yololu
doi: 10.14744/planlama.2020.88310  Sayfalar 12 - 30

6.
Krsalln Seilmi Sosyo-demografik Deikenler Yardmyla Kmelenmesi ve Zamana Bal Deiimi
Clustering of Rurality Based on Selected Sosyo-demographic Variables and Their Variations Over Time
Seda zl, Sinem Dedeolu zkan, Dilek Beyazl
doi: 10.14744/planlama.2020.13540  Sayfalar 31 - 46

7.
Krsal Yerlemelerde Yaam Kalitesinin llmesi in Bir Yntem nerisi: Bursa Kylerinden rnekler
A Methodology Proposal to Measure the Quality of Life in Rural Settlements: Example Villages of Bursa
Selman Kkoul, Handan Trkolu
doi: 10.14744/planlama.2020.93685  Sayfalar 47 - 62

8.
Eikler ve Deerler Balamnda Krsalda Kadn rgtlenmeleri: Bursa reten Kadn Dernekleri Federasyonu rnei
Women Organisations in Rural Within the Context of Thresholds and Values: Case of Federation of Productive Women Associations in Bursa
Zeynep Erdoan
doi: 10.14744/planlama.2020.46794  Sayfalar 63 - 77

9.
Genel Kentsel Dnm Alanlar ile ncelikli Riskli Alanlar Arasndaki likinin Sorgulanmas zerine Bir Deerlendirme: stanbul rnei
An Evaluation of the Relationship Between General Urban Regeneration Areas and Priority Risk Areas: The Case of Istanbul
Yasin Bekta
doi: 10.14744/planlama.2020.95914  Sayfalar 78 - 94

10.
naat Odakl Ekonomide Kentsel Dnm Mevzuatnn Dnm, Pratii ve Planlama lke-Esaslar atmas: Mahkeme Kararlarnda Ankara rnei
Transformation of Urban Regeneration Legislation, Practice, and Planning Principles Conflict in a Construction-Led Economy: Ankara Case in Court Decisions
Kbra Cihangir amur, Cansu Korkmaz
doi: 10.14744/planlama.2020.76993  Sayfalar 95 - 107

11.
Bir ehircilik Problemi: Deien klimde Termal Konforu Salamak
An Urbanism Challenge: Provision of Thermal Comfort in Changing Climate
Ender Peker
doi: 10.14744/planlama.2020.92679  Sayfalar 106 - 119

12.
stanbul Anadolu Yakas D-100 Karayolu zerindeki Alveri Merkezlerinin Trafie Etkisi
The Impact of Shopping Centers on Istanbul Anatolian Side D-100 Highway on Traffic
Glay Kayadibi, Esin zlem Aktulu Aktan
doi: 10.14744/planlama.2020.49092  Sayfalar 120 - 127

13.
Kadna Ynelik iddetin, iddeti Uygulayan ve Mekn Balamnda ncelenmesi: Katledilmi Kadnlar rnei
Investigation of Violence Against Women in the Context of Enforcer and Place: Example of Murdered Women
Ayegl Akgl, rgen Uurlu
doi: 10.14744/planlama.2020.50490  Sayfalar 128 - 140

LookUs & Online Makale