Planlama Dergisi - Planning: 30 (2)
Cilt: 30  Say: 2 - 2020
DIER (YARIMA, ARATIRMA ZETLERI, ODA GR VE DEERLENDIRMELERI)
1.
n Sayfalar
Frontmatters

Sayfalar I - V

EDITRYAL
2.
Editryal
Editorial

Sayfa VI

KITAP NCELEME
3.
Kitap ncelemesi: Feyzan Erkipin Piyasa Yapmann Yeni Yüzleri: AVMler, Sokaklar, Kentler Balkl almas
Book Review: Erkip, Feyzan, 2019. Piyasa Yapmann Yeni Yzleri: AVMler, Sokaklar, Kentler. stanbul: letiim Yaynclk A.. 182 sayfa. 23.20₺. ISBN 978-975-05-2652-7
Burcu Halide zduru
doi: 10.14744/planlama.2020.38991  Sayfalar 147 - 148
Makale zeti |Tam Metin PDF

GR YAZISI
4.
Mekansal Planlarn Nitelik Sorunu
Quality Problem of Spatial Plans
Ahmet Burak Bykcivelek
doi: 10.14744/planlama.2020.07269  Sayfalar 149 - 153
Makale zeti |Tam Metin PDF

DERLEME
5.
Kenti Sahiplenmenin Veri Altyaps: Küyerelleme Sürecinde Kültür Varlklar Envanteri ve Paylam
Data Infrastructure for the Sense of Claiming the City: The Inventory of Cultural Assets and Sharing it in the Process of Glocalization
Aygn Erdoan
doi: 10.14744/planlama.2020.64326  Sayfalar 154 - 171

ARATIRMA MAKALESI
6.
Konut Piyasas Aktrleri Gzünden Türk Planlama Sistemi
Housing Market Actors Insights to Turkish Planning System
Elif Alkay
doi: 10.14744/planlama.2020.24471  Sayfalar 172 - 186

7.
Ankarada Kentlilik Bilincini Oluturan Deikenlerin Faktr Analizi le Deerlendirilmesi
Evaluation of Variables Constituting Urban Consciousness in Ankara by Factor Analysis
Leyla Alkan Gkler, Sevin Bahar Yenigl, zge Yalner Ercokun, Ebru Vesile Ocalir-Akunal
doi: 10.14744/planlama.2020.88942  Sayfalar 187 - 197

8.
Planlama Perspektifinden Orman Snr Dna kartlan Alanlar Sorunu: stanbul rnei
The Issue of The Areas That are Removed Outside the Forest Boundaries From the Planning Perspective: stanbul Case
Pelin Pnar Giritliolu
doi: 10.14744/planlama.2020.93695  Sayfalar 198 - 220

9.
Adramytteion Antik Kenti Btncl Koruma Plan
Adramytteion Ancient City Comprehensive Heritage Preservation Plan
Seher Balk, Mehmet Rfat Akbulut
doi: 10.14744/planlama.2020.74046  Sayfalar 221 - 241

10.
2002 Sonras Milli Parklar Kanunu Kapsamnda lan Edilen Doa Koruma Alanlarna Eletirel Bir Bak
Critical Outlook on Nature Protection Areas Which Announced According to 2873 National Park Law After 2002
Gencay Serter
doi: 10.14744/planlama.2020.63625  Sayfalar 242 - 256

11.
Kentsel Adaptasyon Planlamas: Trkiyede Adaptasyon Odakl Kentsel Politika ve Uygulamalarn ncelenmesi
Adaptive Planning: Examining Adaptation Based Urban Policies and Practices in Turkey
rem nce Keller, Nursen Kaya Erol
doi: 10.14744/planlama.2020.26023  Sayfalar 257 - 272

12.
Planlamaya Ramen Kentte Var Olabilmek: zmir Konakta Bir Kadn Dostu Kent ncelemesi
Being Able to Exist in the City In Defiance of Planning: An Examination on a Woman-Friendly City in zmir Konak
Mercan Efe Gney, Senem Tezcan, Ceren An
doi: 10.14744/planlama.2020.08379  Sayfalar 273 - 293

13.
klim Duyarl Kentsel Tasarm lkeleri: Erzurum Kenti rnei
Climate Sensitive Urban Design Principles: The Case of Erzurum City
Merve Yava, Sevgi Ylmaz
doi: 10.14744/planlama.2020.04934  Sayfalar 294 - 312

14.
Kentsel Alanda CBS Kullanarak Bisiklet Altyaps Rota Planlamas: zmir rnei
Bicycle Route Infrastructure Planning Using GIS in an Urban Area: The Case of zmir
Sevim Pelin zkan, Fatma enol, Zeynep zam
doi: 10.14744/planlama.2020.41275  Sayfalar 313 - 327

LookUs & Online Makale