Planlama Dergisi - Planning: 26 (3)
Cilt: 26  Say: 3 - 2016
GR YAZISI
1.
Askeri Alanlar Ankarann Yeil Kuan Canlandrmak ve st lekli Planlama iin Bir Frsat Olabilir mi?
Can Military Zones be an Opportunity for Revitalizing Ankaras Green Belt and Upper Scale Urban Planning?
Sava Zafer ahin
doi: 10.14744/planlama.2016.74745  Sayfalar 169 - 171
Makale zeti |Tam Metin PDF

DERLEME
2.
Kentsel Geliim ve Dnm Planlanmas Srecinde Gayrimenkul Mlkiyet Haklarnn Deerlendirilmesi: mar Haklar Transferi Plan Uygulama Arac
Urban Development and Planning Transformation Process Assessment of Real Estate Ownership Rights: Transfer of Development Rights Planning Implementation Tool
Nalan zbilen, Nuran Zeren Glersoy
doi: 10.14744/planlama.2016.22932  Sayfalar 172 - 180

ARATIRMA MAKALESI
3.
leri Teknoloji Sektrnde Kadn Giriimcilii: Ankaradaki Sektrel ve Mekansal Farkllamalar
Woman Entrepreneurship in High-Tech Sector: Sectoral and Spatial Differentiations in Ankara
Yasemen Atalay, idem Varol
doi: 10.14744/planlama.2016.51423  Sayfalar 181 - 192

4.
Endstri-Sonras Kentlerin Deien ve Dnen Kamusal Meknlar
Changing and Transforming Public Spaces af Post-Industrial Cities
Mge Akkar Ercan
doi: 10.14744/planlama.2016.21931  Sayfalar 193 - 203

5.
stanbuldaki Bo Zaman Deerlendirme Mekanlarnn Dalm zerine Niceliksel Bir Deerlendirme
A Geographic Approach to Leisure Spaces in stanbul
Tayfun Saliholu, Handan Trkolu
doi: 10.14744/planlama.2016.39306  Sayfalar 204 - 218

6.
kincil Konutlarn Birincil Konutlara Uyarlanmas: Mersin rnei
Adapting the Secondary Houses to the Primary Houses: Mersin Sample
Fulya Pelin Cengizolu, Havva zylmaz
doi: 10.14744/planlama.2016.83702  Sayfalar 219 - 233

7.
Kamu Yarar Perspektifinden stanbulda Kentsel Mdahaleler
Public Interest Perspective to Urban Interventions in stanbul
Seil zalp, Glden Erkut
doi: 10.14744/planlama.2016.92400  Sayfalar 234 - 250

8.
Krsal Yerleme Eylem Plan Yaratm Sreci: Trabzon/Salack Ky Deneyimi
A Rural Settlement Action Plan Design Process: The Case of Trabzon/Salack Village
Seda zl, Dilek Beyazl
doi: 10.14744/planlama.2016.92486  Sayfalar 251 - 263

LookUs & Online Makale