Planlama Dergisi
Kırsal Yerleşme Eylem Planı Yaratım Süreci: Trabzon/Salacık Köyü Deneyimi [Planning]
Planning. 2016; 26(3): 251-263 | DOI: 10.14744/planlama.2016.92486

Kırsal Yerleşme Eylem Planı Yaratım Süreci: Trabzon/Salacık Köyü Deneyimi

Seda Özlü, Dilek Beyazlı
Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Trabzon

Eylem planı yaratım süreci; yerel kaynak ve potansiyelleri kullanarak toplumun problemini kendisinin belirleyip önceliklendirildiği, çözüm için yerel halkın aktif olarak sorumluluk aldığı, etkin ve katılımcı bir süreçtir. Kırsal alanda yaşayan halkın yerel potansiyelleri ve sorunları analiz ettiği, bilginin paylaşıldığı, ortak fikrin üretildiği, belirlenen problemin çözümüne yönelik eylemin planlandığı ve gerçekleştirildiği bir süreci amaçlar. Sürecin planlanmasını ve uygulanmasını içeren bu çalışma; katılımcı yaklaşımla, alanda belirlenen potansiyel ve sorunlar ışığında, metodolojisi oluşturulan bütüncül bir eylem planı sürecinin seçilen yerleşme özelinde uygulama sürecini ve sürecin etkinliğinin/uygunluğunun değerlendirilmesi deneyimini aktarmaktadır. Stratejik hedeflere ulaşmaya yönelik eylem adımlarını tanımlayan katılımcı, kaynak etkin, somut sonuçlar üreten, toplum yönlendirmeli, ölçülebilir/performans standartlarına sahip bu yaklaşımın; başarısını etkileyen faktörlerin ve toplumda yarattığı etkinin tartışılması gelecek deneyimler için yol göstericidir.

Anahtar Kelimeler: Eylem planı, katılım, katılımcı teknikler, kırsal yerleşme; salacık.

A Rural Settlement Action Plan Design Process: The Case of Trabzon/Salacık Village

Seda Özlü, Dilek Beyazlı
Karadeniz Technical University Faculty of Architecture Department of Urban and Regional Planning Trabzon

The process of designing action plan is an active and participatory process where the society determines and prioritizes the problem using local resources and potentials and local people take the responsibility for the solution. It aims a process where rural people analyze local potentials and problems, share knowledge, produce joint ideas and plan and conduct the action towards the solution of the problem. The present study that includes planning and application of the process explains the design of a holistic action plan process methodology with a participatory approach and based on the potentials and problems determined at the field. It reflects the experience of the application process particular to the selected settlement and the assessment of the effectiveness / adequacy of this process. Discussion of the factors that affect the success of this approach that defines the action steps towards the achievement of strategical goals, participatory, resource-efficient, society-directed and with measurable measurement standards and its effects on the society would guide future experiences.

Keywords: Action plan, collaboration, collaborative techniques, rural settlement; salacık.

Seda Özlü, Dilek Beyazlı. A Rural Settlement Action Plan Design Process: The Case of Trabzon/Salacık Village. Planning. 2016; 26(3): 251-263

Sorumlu Yazar: Seda Özlü, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale