Planlama Dergisi - Planning: 26 (3)
Cilt: 26  Sayı: 3 - 2016
GÖRÜŞ YAZISI
1.
Askeri Alanlar Ankara’nın Yeşil Kuşağını Canlandırmak ve Üst Ölçekli Planlama için Bir Fırsat Olabilir mi?
Can Military Zones be an Opportunity for Revitalizing Ankara’s Green Belt and Upper Scale Urban Planning?
Savaş Zafer Şahin
doi: 10.14744/planlama.2016.74745  Sayfalar 169 - 171
Makale Özeti |Tam Metin PDF

DERLEME
2.
Kentsel Gelişim ve Dönüşüm Planlanması Sürecinde Gayrimenkul Mülkiyet Haklarının Değerlendirilmesi: İmar Hakları Transferi Plan Uygulama Aracı
Urban Development and Planning Transformation Process Assessment of Real Estate Ownership Rights: Transfer of Development Rights Planning Implementation Tool
Nalan Özbilen, Nuran Zeren Gülersoy
doi: 10.14744/planlama.2016.22932  Sayfalar 172 - 180

ARAŞTIRMA MAKALESI
3.
İleri Teknoloji Sektöründe Kadın Girişimciliği: Ankara’daki Sektörel ve Mekansal Farklılaşmalar
Woman Entrepreneurship in High-Tech Sector: Sectoral and Spatial Differentiations in Ankara
Yasemen Atalay, Çiğdem Varol
doi: 10.14744/planlama.2016.51423  Sayfalar 181 - 192

4.
Endüstri-Sonrası Kentlerin Değişen ve Dönüşen Kamusal Mekânları
Changing and Transforming Public Spaces af Post-Industrial Cities
Müge Akkar Ercan
doi: 10.14744/planlama.2016.21931  Sayfalar 193 - 203

5.
İstanbul’daki Boş Zaman Değerlendirme Mekanlarının Dağılımı Üzerine Niceliksel Bir Değerlendirme
A Geographic Approach to Leisure Spaces in İstanbul
Tayfun Salihoğlu, Handan Türkoğlu
doi: 10.14744/planlama.2016.39306  Sayfalar 204 - 218

6.
İkincil Konutların Birincil Konutlara Uyarlanması: Mersin Örneği
Adapting the Secondary Houses to the Primary Houses: Mersin Sample
Fulya Pelin Cengizoğlu, Havva Özyılmaz
doi: 10.14744/planlama.2016.83702  Sayfalar 219 - 233

7.
Kamu Yararı Perspektifinden İstanbul’da Kentsel Müdahaleler
Public Interest Perspective to Urban Interventions in İstanbul
Seçil Özalp, Gülden Erkut
doi: 10.14744/planlama.2016.92400  Sayfalar 234 - 250

8.
Kırsal Yerleşme Eylem Planı Yaratım Süreci: Trabzon/Salacık Köyü Deneyimi
A Rural Settlement Action Plan Design Process: The Case of Trabzon/Salacık Village
Seda Özlü, Dilek Beyazlı
doi: 10.14744/planlama.2016.92486  Sayfalar 251 - 263

LookUs & Online Makale