Planlama Dergisi
İleri Teknoloji Sektöründe Kadın Girişimciliği: Ankara’daki Sektörel ve Mekansal Farklılaşmalar [Planning]
Planning. 2016; 26(3): 181-192 | DOI: 10.14744/planlama.2016.51423

İleri Teknoloji Sektöründe Kadın Girişimciliği: Ankara’daki Sektörel ve Mekansal Farklılaşmalar

Yasemen Atalay1, Çiğdem Varol2
1İstanbul Büyükşehir Belediyesi
2Gazi Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

Yeni bir iş kuran ya da kendi işinin sahibi olan kadın girişimcilerin sayısı son yıllarda hızla artmaktadır. Kadın girişimciler artık sadece geleneksel sektörlere değil, ileri teknolojiyle ilgili sektörlere de giriş yapmaktadır. Girişimcilik üzerine yapılan çalışmaların daha çok erkek girişimciler üzerine odaklanması ve kadın girişimcilerin çoğunlukla geleneksel sektörlerde yer aldığının kabul edilmesi, geleneksel olmayan bir sektör olarak ileri teknoloji sektöründe kadın girişimciliğinin araştırılmasını önemli kılmaktadır. Çalışma kapsamında, Ankara’da ileri teknoloji sektöründe yer alan firma sahibi veya firma ortağı pozisyonundaki kadın girişimciler araştırılmaktadır. Araştırmada kadın girişimcilerin sahip olduğu ileri teknoloji firmaları, bu firmaların yığılma mekanları olarak görülen teknoloji geliştirme bölgeleri (TGB) ile bu bölgeler dışında kalan alanlarda, sektörel ve mekânsal farklılıklar açısından karşılaştırılmaktadır. Kadın girişimcilerle yapılan derinlemesine görüşmelerle; girişimci özellikleri, firmanın niteliği ve firma performansı, ve firmanın mekânsal yer seçimi detaylı olarak değerlendirilmektedir. Tüm bu özellikler açısından ileri teknoloji sektörünün, özellikle kadın girişimciliği desteklemeye açık bir potansiyel oluşturduğu ve sektörün kadın girişimcilere çeşitli imkanlar yarattığı ortaya konulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Ankara, ileri teknoloji, kadın girişimci, teknoloji geliştirme bölgesi.

Woman Entrepreneurship in High-Tech Sector: Sectoral and Spatial Differentiations in Ankara

Yasemen Atalay1, Çiğdem Varol2
1İstanbul Metropolitan Municipality
2Gazi University Department City and Regional Planning

In the recent years, the number of women starting and owning a business has increased dramatically and women entrepreneurs have begun to enter high technology sector near traditional ones. As the recent studies on the entrepreneurship focus especially on male entrepreneurs and as the women entrepreneurs are regarded as working generally in traditional sectors, the researches about women entrepreneurs in non-traditional high-tech sector carry great importance. Within this scope, the study examines the women entrepreneurs acting as the owner or partner of the firms in high-tech sector in Ankara. The sectoral and spatial differences of women owned high-tech firms are compared in technology development zones, which are found to be the agglomeration spaces of high-tech firms, and out of these zones. In the study, in-depth interviews realized with female entrepreneurs are evaluated in details under three parts: characteristics of entrepreneurs, firm quality and performance of the firm, and location choices of the firm. It is found out that high-tech sector forms a potential for woman entrepreneurship and it creates various opportunities for supporting woman entrepreneurs.

Keywords: Ankara, high-tech firm, woman entrepreneur, technology development zone.

Yasemen Atalay, Çiğdem Varol. Woman Entrepreneurship in High-Tech Sector: Sectoral and Spatial Differentiations in Ankara. Planning. 2016; 26(3): 181-192

Sorumlu Yazar: Çiğdem Varol, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale