Planlama Dergisi
Askeri Alanlar Ankara’nın Yeşil Kuşağını Canlandırmak ve Üst Ölçekli Planlama için Bir Fırsat Olabilir mi? [Planning]
Planning. 2016; 26(3): 169-171 | DOI: 10.14744/planlama.2016.74745

Askeri Alanlar Ankara’nın Yeşil Kuşağını Canlandırmak ve Üst Ölçekli Planlama için Bir Fırsat Olabilir mi?

Savaş Zafer Şahin
Atılım Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, Ankara

Anahtar Kelimeler: Askeri alanlar, yeşil kuşak, üst ölçek planlama, Ankara

Can Military Zones be an Opportunity for Revitalizing Ankara’s Green Belt and Upper Scale Urban Planning?

Savaş Zafer Şahin
Atılım University, Dept. of Political Science and Public Administration, Ankara

Keywords: Military zones, green belt, upper scale urban planning, Ankara

Savaş Zafer Şahin. Can Military Zones be an Opportunity for Revitalizing Ankara’s Green Belt and Upper Scale Urban Planning?. Planning. 2016; 26(3): 169-171

Sorumlu Yazar: Savaş Zafer Şahin, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale