Planlama Dergisi - Planning: 29 (2)
Cilt: 29  Sayı: 2 - 2019
GÖRÜŞ YAZISI
1.
İstanbul’da Kentsel Dönüşümle Kaybolan Kentsel Yeşil Koridorlar: Haliç- D100- Zeytinburnu Sahil İşlevsiz Yeşil Koridoru Üzerine Bir Değerlendirme
Green Corridors Lost By Urban Regeneration In Istanbul: An Evaluation On Halic- D100- Zeytinburnu Coast Non-Functional Green Corridor
Aliye Ceren Onur
doi: 10.14744/planlama.2019.59454  Sayfalar 79 - 89
Makale Özeti |Tam Metin PDF

DERLEME
2.
Turistik Mekânda Gerçekliğin Algısal Değişimi: Modern ve Post-Modern Turizm Deneyimlerinde Özgünlük
The Perceptual Change of Reality in Tourist Places: Authenticity in Modern and Post-Modern Tourism Experiences
Müzeyyen Sağıroğlu
doi: 10.14744/planlama.2019.42204  Sayfalar 90 - 101

3.
Yerel Demokrasi Arayışında Mahalle Yönetimi
Neighborhood Governance in the Pursuit of Local Democracy
Kumru Çılgın, Funda Yirmibeşoğlu
doi: 10.14744/planlama.2019.55823  Sayfalar 102 - 104

ARAŞTIRMA MAKALESI
4.
Kent Hakkı ve Katılımcılık Bağlamında Kendin Yap Kentleşme: Roma Bostanı Örneği
Do-It-Yourself Urbanism within the Context of Right to the City and Participatory Urbanism: The Roma Garden
Gökçe Öcal, Gülden Erkut
doi: 10.14744/planlama.2019.29046  Sayfalar 115 - 128

5.
Mekanın Biçimlenişi ve Kentsel Karakterin Oluşumu; İzmir (Kemeraltı) Örneği
Formation of Space and Urban Character; Izmir (Kemeralti) Case Study
Seda Sakar, Tolga Ünlü
doi: 10.14744/planlama.2019.91886  Sayfalar 129 - 146

6.
Arazi Kullanım Kararlarının Dere Sistemleri Üzerinde Fiziki Etkisinin Analizi ve Kentsel Yaşama Yansıması: İstanbul’da Su Baskını, Sel ve Taşkın Risk Değerlendirmesi
The Analyses of the Physical Effect of Land Use Decisions on Stream Systems and its Reflection on Urban Life: The Risk Evaluation of Flood and Overflow in İstanbul
Hülya Dinç
doi: 10.14744/planlama.2019.05706  Sayfalar 147 - 170

7.
Kompakt Kent Ölçütlerinden Biri Olan Yoğunluk Tespiti ve Değerlendirmesi: Türkiye Kentleri (İl Merkezleri) Örneği
Determining and Assessing the Urban Density which is One of the Compact City Parameters: Case of Turkey Cities
Mediha Burcu Sılaydın Aydın, Emine Duygu Kahraman
doi: 10.14744/planlama.2019.86547  Sayfalar 171 - 193

LookUs & Online Makale