Planlama Dergisi - Planning: 25 (2)
Cilt: 25  Sayı: 2 - 2015
GÖRÜŞ YAZISI
1.
Tarihi Kent Merkezinde Bitmeyen Bir Film; Perşembe Pazarı'ndan Kim Gidecek?
An Endless Film in Historical Centre of the City; Who Will Go From Persembe Pazari?
Ceren Balcan
doi: 10.5505/planlama.2015.96168  Sayfalar 81 - 84
Makale Özeti |Tam Metin PDF

DERLEME
2.
Antalya Büyükşehir Belediyesi Plan Kararlarının 6360 Sayılı Büyükşehir Kanunu Kapsamında Değerlendirilmesi
Evaluation of Antalya Metropolitan Municipality Planning Decisions under Metropolitan Law No. 6360
Levent Hansu
doi: 10.5505/planlama.2015.77487  Sayfalar 85 - 92

ARAŞTIRMA MAKALESI
3.
Kentsel Dönüşüm Öncesi Kentsel Yaşam Kalitesi Araştırmasına Yönelik Yöntem Önerisi ve Ataşehir Barbaros Mahallesi Örneklemi
A Pre-application Method For Urban Regeneration Projects By Using Qualitative and Quantitative Indicators of Urban Quality of Life in Istanbul, Atasehir Barbaros Neighborhood
Deniz Erdem Okumuş, Engin Eyüp Eyüboğlu
doi: 10.5505/planlama.2015.09709  Sayfalar 93 - 106

4.
Mevcut Yığılmaların Kümelenmeye Dönüşümünde İlişkilerin Mekansal Dağılımı ve Yakınlık Olgusu
The Spatial Distribution of the Relationships and the Proximity Fact, in the Transformation of Agglomerations to Clusters
Burcu Müderrisoğlu, Emine Ferhan Gezici Korten
doi: 10.5505/planlama.2015.40085  Sayfalar 107 - 121

5.
Türkiye’deki İBBS2 Bölgelerini Lojistik Firmalarının Dağıtım Sistemleri ile Tekrar Düşünmek
Rethinking Nuts2 Regions in Turkey with Logistic Firms’ Distribution Systems
Adem Sakarya, Gülden Erkut, Yiğit Evren
doi: 10.5505/planlama.2015.09719  Sayfalar 122 - 133

6.
Akdeniz Bölgesi’nde Kentleşme Sürecinin Kırsal Bileşenleri: 70 Yıl Sonra Erdemli
Ulaş Bayraktar, Burak Beyhan, Nilgün Kiper, Ali Cenap Yoloğlu, Hakan Erkılıç
doi: 10.5505/planlama.2015.96977  Sayfalar 134 - 146

7.
LGBTT Bireylerin Buluşma Noktası Olarak Kullandıkları Mekânların Şehir Planlama Kapsamında İncelenmesi
Mercan Efe Güney, Funda Demircioğlu
doi: 10.5505/planlama.2015.96729  Sayfalar 147 - 157

LookUs & Online Makale