Mevcut Yığılmaların Kümelenmeye Dönüşümünde İlişkilerin Mekansal Dağılımı ve Yakınlık Olgusu [Planning]
Planning. 2015; 25(2): 107-121 | DOI: 10.5505/planlama.2015.40085  

Mevcut Yığılmaların Kümelenmeye Dönüşümünde İlişkilerin Mekansal Dağılımı ve Yakınlık Olgusu

Burcu Müderrisoğlu, Emine Ferhan Gezici Korten
İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Şehir Ve Bölge Planlama Ana Bilim Dalı,i̇stanbul

İktisadi faaliyetlerin belirli bir coğrafyada yığılması ve bu yığılmaların yarattığı mekânsal etkiler kent ekonomileri için büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle, literatürde yığılma ekonomileri çıkışlı birçok kuramsal yaklaşım geliştirilmiştir. Bu yaklaşımlar içerisinde, kümelenme, firmaların coğrafi yoğunlaşmasını, aktörler, derin ilişkiler ve işbirliği ile birleştirerek yığılmaların stratejik boyutunu ön plana çıkarmaktadır. 1990’lı yıllardan itibaren özellikle gelişmekte olan ülkelerde sanayi stoğunun dönüşüm sürecine katkı sağlayan etkin bir araç olarak kullanılmaktadır. Bu dönüşüm sürecinde; küme aktörleri arasında kuvvetli sosyal, ekonomik ve teknolojik ilişkilerin kurulmuş olması önemli bir rol oynamaktadır.
Bu makalenin temel amacı, mekânsal yakınlığın aktörler arası ilişkilerin kuvvetlenmesinde etkisinin sınanmasıdır. Bu amaçla, İstanbul Dudullu mobilya kümesinde ilişkilerin mekânsal örüntüsü belirlenmiştir. Bulgular kapsamında yerel ilişkilerin işbirliğine olanak sağlayan birleştirici yapısının yanı sıra, teknoloji aktarımında ve tasarım yaratımında uluslararası ilişkilerin önemi ortaya çıkmıştır. Farklı mekânsal düzeylerdeki ilişkilerin belirleyicileri ve küme gelişimine etkileri de tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Mekânsal yakınlık, Mobilya kümesi, Kümelenme, Yığılma Ekonomileri, İstanbul


The Spatial Distribution of the Relationships and the Proximity Fact, in the Transformation of Agglomerations to Clusters

Burcu Müderrisoğlu, Emine Ferhan Gezici Korten
Istanbul Technical University, Urban And Regional Planning Department, İstanbul, Turkey

The agglomeration of economic activities on a particular geography and their spatial effects has great importance for the urban economies. For this reason, many theoretical approaches are developed based on agglomeration economies in the literature. Among these approaches, clustering highlights the strategic dimension of the agglomerations combining the geographical concentration of the companies with actors, deep relations and cooperation. Beginning from the 90s, especially in developing countries it’s used as an efficient tool that contributes to the transformation process of the industrial stock. In this transformation process, the set of strong social, economic and technological relations between cluster actors is an important factor.
The aim of this paper is to examine the impact of spatial proximity on strengthening the relations between actors. Thus, the spatial patterns of the relations are defined in Istanbul Dudullu furniture cluster. Within the scope of findings, the importance of international relations in design creation and technology transfer comes up, besides the connective structure of local relations that allows the cooperation. The determiners of the relations at different spatial levels and their influences on cluster development are also discussed.

Keywords: Spatial proximity, furniture cluster, Clustering, Agglomeration economies, İstanbul


Burcu Müderrisoğlu, Emine Ferhan Gezici Korten. The Spatial Distribution of the Relationships and the Proximity Fact, in the Transformation of Agglomerations to Clusters. Planning. 2015; 25(2): 107-121

Sorumlu Yazar: Burcu Müderrisoğlu, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
Google Scholar
 
Copyright © 2020 TMMOB
Bu sitenin tüm hakları Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesine aittir.