Mevcut Ylmalarn Kmelenmeye Dnmnde likilerin Mekansal Dalm ve Yaknlk Olgusu [Planning]
Planning. 2015; 25(2): 107-121 | DOI: 10.5505/planlama.2015.40085

Mevcut Ylmalarn Kmelenmeye Dnmnde likilerin Mekansal Dalm ve Yaknlk Olgusu

Burcu Mderrisolu, Emine Ferhan Gezici Korten
stanbul Teknik niversitesi Mimarlk Fakltesi, ehir Ve Blge Planlama Ana Bilim Dal,i̇stanbul

ktisadi faaliyetlerin belirli bir corafyada ylmas ve bu ylmalarn yaratt meknsal etkiler kent ekonomileri iin byk nem tamaktadr. Bu nedenle, literatrde ylma ekonomileri kl birok kuramsal yaklam gelitirilmitir. Bu yaklamlar ierisinde, kmelenme, firmalarn corafi younlamasn, aktrler, derin ilikiler ve ibirlii ile birletirerek ylmalarn stratejik boyutunu n plana karmaktadr. 1990l yllardan itibaren zellikle gelimekte olan lkelerde sanayi stounun dnm srecine katk salayan etkin bir ara olarak kullanlmaktadr. Bu dnm srecinde; kme aktrleri arasnda kuvvetli sosyal, ekonomik ve teknolojik ilikilerin kurulmu olmas nemli bir rol oynamaktadr.
Bu makalenin temel amac, meknsal yaknln aktrler aras ilikilerin kuvvetlenmesinde etkisinin snanmasdr. Bu amala, stanbul Dudullu mobilya kmesinde ilikilerin meknsal rnts belirlenmitir. Bulgular kapsamnda yerel ilikilerin ibirliine olanak salayan birletirici yapsnn yan sra, teknoloji aktarmnda ve tasarm yaratmnda uluslararas ilikilerin nemi ortaya kmtr. Farkl meknsal dzeylerdeki ilikilerin belirleyicileri ve kme geliimine etkileri de tartlmtr.

Anahtar Kelimeler: Meknsal yaknlk, Mobilya kmesi, Kmelenme, Ylma Ekonomileri, stanbul

The Spatial Distribution of the Relationships and the Proximity Fact, in the Transformation of Agglomerations to Clusters

Burcu Mderrisolu, Emine Ferhan Gezici Korten
Istanbul Technical University, Urban And Regional Planning Department, stanbul, Turkey

The agglomeration of economic activities on a particular geography and their spatial effects has great importance for the urban economies. For this reason, many theoretical approaches are developed based on agglomeration economies in the literature. Among these approaches, clustering highlights the strategic dimension of the agglomerations combining the geographical concentration of the companies with actors, deep relations and cooperation. Beginning from the 90s, especially in developing countries its used as an efficient tool that contributes to the transformation process of the industrial stock. In this transformation process, the set of strong social, economic and technological relations between cluster actors is an important factor.
The aim of this paper is to examine the impact of spatial proximity on strengthening the relations between actors. Thus, the spatial patterns of the relations are defined in Istanbul Dudullu furniture cluster. Within the scope of findings, the importance of international relations in design creation and technology transfer comes up, besides the connective structure of local relations that allows the cooperation. The determiners of the relations at different spatial levels and their influences on cluster development are also discussed.

Keywords: Spatial proximity, furniture cluster, Clustering, Agglomeration economies, stanbul

Burcu Mderrisolu, Emine Ferhan Gezici Korten. The Spatial Distribution of the Relationships and the Proximity Fact, in the Transformation of Agglomerations to Clusters. Planning. 2015; 25(2): 107-121

Sorumlu Yazar: Burcu Mderrisolu, Trkiye
Makale Dili: Trke
LookUs & Online Makale