Antalya Büyükşehir Belediyesi Plan Kararlarının 6360 Sayılı Büyükşehir Kanunu Kapsamında Değerlendirilmesi [Planning]
Planning. 2015; 25(2): 85-92 | DOI: 10.5505/planlama.2015.77487  

Antalya Büyükşehir Belediyesi Plan Kararlarının 6360 Sayılı Büyükşehir Kanunu Kapsamında Değerlendirilmesi

Levent Hansu
Konyaaltı Belediye Başkanlığı, Plan Ve Proje Müdürlüğü

Kentsel yerleşmelerin iç ve dış göçlerle her geçen gün büyümesi büyükşehir kavramının ve kanunlarının da değişmesine neden olmuştur. Bu büyüme beraberinde yerel yönetimlerin sınırlarını da değişmesini beraberinde getirmiştir. Özellikle Büyükşehir Belediye sınırları bu büyümeye bağlı olarak her geçen gün genişletilmiştir. 2004 yılında yürürlüğe giren 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile sınırların belirlenmesinde, ölçek ve nüfus kriterleri getirilmiş, bu kanunla “pergel” (yarıçap) düzenlemesi olarak adlandırılan yöntemle sınır genişletmeleri yapılmıştır. Ancak, bu kanunun eksiklerinin giderilmesi ve yeni Büyükşehir Belediyelerinin kurulabilmesi için 2012 yılında yeni kanuni düzenlemeye gidilmiştir. 6360 sayılı Kanun ile Büyükşehir kavramı ve sınırları yeniden belirlenmiştir. Kanunda temel amaçlardan biri de planlama ve koordinasyon açısından imkanların en yetkin birim tarafından yönlendirilmesi düşünülmektedir. Bu yönüyle en geniş ölçekte daha verimli, hızlı ve kaliteli hizmetin oluşacağı; imar bütünlüğü, işbölümü ve kaynakların verimli kullanımı ile en uygun şekilde hizmet bütünlüğünü hedeflenmektedir. İlçelerin ve köylerin büyükşehir sınırlarına dahil edilmesiyle gelir artışı, zengin hizmet donanımı, uzman personel ve bütünlükçü hizmet anlayışı sayesinde Büyükşehirin sahip olduğu imkanlara kavuşturulacağı düşünülmektedir. Günümüzde halen devam etmekte olan tartışmalar sonrasında 6360 sayılı Büyükşehir Kanunu Mart 2014 yerel seçim sonrasında uygulamaya girmiştir. Kanununun yürürlüğe girdiği tarihten günümüze kadar geçen 1 yıllık süreç göz önüne alınarak büyükşehir ve ilçe belediye meclislerini nasıl etkilediği araştırılarak, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisince karara bağlanan imar planı konuları niceliksel olarak değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: 5216 ve 6360 Büyükşehir Yasası, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi


Evaluation of Antalya Metropolitan Municipality Planning Decisions under Metropolitan Law No. 6360

Levent Hansu
Konyaaltı Belediye Başkanlığı, Plan ve Proje Müdürlüğü, Antalya

Each passing day, the growth of urban settlements due to internal and external migration has led to changes in the concepts of law and the metropolis. This growth has also caused a change in the boundaries of local governments. The boundaries of metropolitan municipalities in particular expand every day due to growth. Metropolitan Municipality Act No. 5216, which went into effect in 2004, specified scale and population criteria, expanding borders using a “compass” (radius) method of arrangement. However, in order to remedy the deficiencies of this act and address the establishment of new metropolitan municipalities, new legislation was adopted in 2012. With Act No. 6360, the concepts of borders and the metropolis were redefined. Regarding planning and coordination, an aim of the act was to reassign management responsibilities in an effort to provide faster, more efficient, and higher-quality service to the largest communities, ensuring the integrity of service with zoning integrity, distribution of labor, and efficient use of resources. It is believed that municipal facilities will converge owing to a growth in revenue derived from the inclusion of towns and villages, enhancements in service equipment, a more qualified workforce, and a holistic approach to service. Metropolitan Law No. 6360 went into effect after municipal elections in March 2014. Today, discussions are still ongoing. Decisions of the Antalya Metropolitan Assembly regarding zoning plans made in the year between the enactment of the law and the present are quantitatively evaluated, and their effects on metropolitan and district councils are investigated.

Keywords: Metropolitan Laws Numbered 6360 and 5216, Metropolitan Municipal Council of Antalya.


Levent Hansu. Evaluation of Antalya Metropolitan Municipality Planning Decisions under Metropolitan Law No. 6360. Planning. 2015; 25(2): 85-92

Sorumlu Yazar: Levent Hansu, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
Google Scholar
 
Copyright © 2020 TMMOB
Bu sitenin tüm hakları Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesine aittir.