Planlama Dergisi - Planning: 31 (2)
Cilt: 31  Say: 2 - 2021
DIER (YARIMA, ARATIRMA ZETLERI, ODA GR VE DEERLENDIRMELERI)
1.
n Sayfalar
Frontmatters

Sayfalar I - V

EDITRYAL
2.
Editryal
Editorial

Sayfa VI

DERLEME
3.
evresel Sürdürülebilirliin Dünya ve Türkiye'deki Tarihine Dair Bir nceleme
A Review of the Environmental Sustainability History of the World and Turkey
Aye Akbulut, zlem zevik
doi: 10.14744/planlama.2021.42103  Sayfalar 141 - 150

4.
Endüstriyel-Kültürel Mirasn Deerlendirilmesi: Almanya Zollverein Maden Oca Kompleksi rnei
Evaluation of Industrial-Cultural Heritage: The Case of Zollverein Mine Complex in Germany
Yaren ekerci, lknur Akner
doi: 10.14744/planlama.2021.03274  Sayfalar 151 - 163

5.
Millet Bahelerinin eitli Boyutlar: Jane Jacobs Bu Projeye Ne Derdi?
Various aspects of public gardens: What would Jane Jacobs say for this project?
Meri Krmz
doi: 10.14744/planlama.2021.87049  Sayfalar 164 - 169

ARATIRMA MAKALESI
6.
Türkiye Kentlerinin Sürdürülebilir Yaam Kalitesi Temel Bileenlerinde Dalm ve Kümelenmesi
Distribution and Clustering of Turkish Cities on the Principle Components of Sustainable Quality of Life
Arzu Taylan Susan
doi: 10.14744/planlama.2020.48658  Sayfalar 170 - 190

7.
Kentsel kentsel alannn bymesinde kentsel saaklanma ve nedenleri
Urban sprawl and its reasons in the growth process of Konya urban area
Hale ncel, Mehmet alar Mehur
doi: 10.14744/planlama.2021.04127  Sayfalar 191 - 207

8.
Kentsel Dnüümün Modern Bir Konut Alan zerindeki Etkileri: Talimhane, stanbul rnei
Effects of Urban Transformation on a Modern Housing Area: Talimhane, Istanbul Example
Elifnaz Durusoy zmen, Ebru Omay Polat
doi: 10.14744/planlama.2020.18291  Sayfalar 208 - 231

9.
Sakin ehir Markalamasnn Kentsel Mekna Etkilerinin ncelenmesi: Sack rnei
Analyzing the Impacts of Slow City Branding on Urban Space: The Case of Sack
Aysun Aygn, Dalya Hazar Kalonya, Grkem Glhan
doi: 10.14744/planlama.2020.64325  Sayfalar 232 - 260

10.
Piyasa Koullarnda Kentsel Sit Kararnn Tanmaz Deeri zerindeki Etkileri: Talas (Kayseri) rnei
The Effects of Conservation Registration Status on Real Estate Market Values on Talas (Kayseri) Case
Ceyhan Ycel, Samet Sakal
doi: 10.14744/planlama.2021.33043  Sayfalar 261 - 279

EDITRYAL
11.
Planlamann Yeil Gndemi: klim Deiiklii, Temiz Enerji, evreye Saygl Bir Gelecek
Green Agenda of Planning: Climate Change, Clean Energy and Future Respecting the Environment
Ayda Eraydn, Tunga Krolu
doi: 10.14744/planlama.2021.46873  Sayfalar 280 - 287
Makale zeti |Tam Metin PDF

ARATIRMA MAKALESI
12.
Meknsal Planlamada Deprem Riski ve klim Krizini Birlikte Ele Almak
Addressing Earthquake Risk and Climate Crisis together in Spatial Planning
Ender Peker, Ezgi Orhan
doi: 10.14744/planlama.2021.41713  Sayfalar 288 - 301

13.
klim Deiikliine Uyumda Meknsal Planlama ve Akll Ynetiim erevesinde Trkiye
Spatial Planning in the Climate Change Adaptation and Turkey in the Framework of Smart Governance
Gamze Kazanc, Azime Tezer
doi: 10.14744/planlama.2021.87487  Sayfalar 302 - 320

14.
klim Deiiklii Odakl Politika retim ve Planlama Srelerinde Bilim-Politika Arayzlerinin Yeri: stanbul ve zmir Kalknma Ajanslar
The Science-Policy Interfaces in Climate Change-Related Policymaking and Planning Processes: Istanbul and Izmir Development Agencies
Mehmet Erolu, Asl t Erbil
doi: 10.14744/planlama.2021.83798  Sayfalar 321 - 336

15.
Rzgrdan Enerji retiminin Sosyo-Meknsal Duyarllk Alanlar: zmir rnei
Socio-spatial Sensitivity Areas in Wind Energy Transition: The Case of zmir
Baak Demir, Anl Atav
doi: 10.14744/planlama.2021.09226  Sayfalar 337 - 351

LookUs & Online Makale