Piyasa koşullarında kentsel sit kararının taşınmaz değeri üzerindeki etkileri: Talas (Kayseri) örneği [Planning]
Planning. Baskıdaki Makaleler: PLAN-33043 | DOI: 10.14744/planlama.2021.33043  

Piyasa koşullarında kentsel sit kararının taşınmaz değeri üzerindeki etkileri: Talas (Kayseri) örneği

Ceyhan Yücel1, SAMET SAKAL2
1Erciyes Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Kayseri
2Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Programı, Kayseri

Kültür varlığı olarak tescil edilmiş miras öğeleri otantik nitelikleri ile kent kültürü ve kimliğinin vazgeçilmez unsurlarıdırlar. Koruma altına alınmış mirasın toplumsal ve kültürel değerlerinin, ölçmeye ya da tartışmaya yer bırakmadan kabul edilmesi beklenir. Diğer yandan, toplumun ortak kültürünün öğeleri olan bu değerler, özel mülkiyet haklarından ötürü taşınmaz piyasasına konu olduklarından, kentsel gelişme dinamiklerinin ve imar koşullarının da doğrudan etkisi altında kalmaktadırlar. Bu açıdan toplumsal değer ve ekonomik değer arasındaki ilişki kentsel koruma eyleminin amacına ulaşmasında önemli bir parametre haline gelmektedir. Bu iki değer arasındaki ilişkinin koruma adına olumlu sonuçlar yaratabilmesi için tüm aktörler açısından mirasın toplumsal ve kültürel değerini benimseme adına bir konsensüs zorunludur. Ancak, Ülkemizde, koruma pratikleri dikkate alındığında, koruma statüsünün ya da kararlarının aynı zamanda birer ekonomik ürün olan tarihi yapılar üzerinde olumsuz bir algı yarattığını söylemek yanlış olmaz.
Bu çalışmada, Talas (Kayseri) kentsel sit alanında yer alan taşınmazların belirli bir zaman aralığında geçirdiği ekonomik değer değişimleri ile kentsel sit alanı dışında bulunan taşınmazların gösterdiği değer değişimlerinin karşılaştırılmaları amaçlanmıştır. Çalışmada sit alanı içinde bulunan ama üzerinde tescil kaydı bulunmayan arsa ve binalar ile kentsel sit alanı dışında bulunan ve Talas’ın son dönemde rağbet gören kentleşme alanlarında yer alan arsa ve binalar değerlendirmeye alınmıştır. Sermaye piyasası koşulları içinde belirlenmiş 2012 ve 2019 yıllarına ilişkin gayrimenkul değerleri üzerinden yapılan karşılaştırmada, hem Talas’ın kentleşme sürecinde geçirdiği hızlı rant dönüşümü hem de bu rant artışı sürecinde kentsel sit alanındaki taşınmazların ortaya koyduğu rant değişimleri tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Koruma, kentsel sit, gayrimenkul değerleme, gayrimenkul piyasası


The effects of conservation registration status on real estate market values on Talas (Kayseri) case

Ceyhan Yücel1, SAMET SAKAL2
1Department of City and Regional Planning, Faculty of Architecture, Erciyes University, Kayseri, Turkey
2City and Regional Planning Programme, The Graduate School of Natural and Applied Sciences, Erciyes University, Kayseri, Turkey

The heritage of a city is the essential element of urban culture and identity with their authentic qualities. The social and cultural values of the registered heritage are expected to be agreed on without any consideration or argumentation. On the other hand, these values are under the direct influence of urban development and construction sector because they, at the same time, are the economic properties together with ownership rights. In this respect, the relationship between social value and economic value becomes an important parameter in achieving the goal of urban conservation action. In order to obtain successful results in conservation a consensus on the social and cultural value of the heritage is mandatory among all actors. However, considering our experiences it is seen that the heritage registration and conservation status create a negative perception for historic buildings or areas in economic manner.
This paper aims to compare the economic value changes of the real estates that are positioned inside and outside of the Talas (Kayseri) urban conservation area between 2012 and 2019. The plots that are not registered as heritage in urban conservation area and the plots take place in rapidly urbanised parts of Talas outside of the conservation area are valuated and compared according to inflation, euro and hedonic hosing price index ratios. The paper argues the rapid rent transformation experienced in urbanization process in Talas and changes in the values of real estates in urban conservation area by using the official figures realised in capital market conditions.

Keywords: Conservation, urban conservation area, real estate valuation, real estate market
Sorumlu Yazar: Ceyhan Yücel, Türkiye


ARAÇLAR
Düzeltilmemiş Tam Metin
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
Google Scholar
 
Copyright © 2020 TMMOB
Bu sitenin tüm hakları Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesine aittir.