Planlama Dergisi - Planning: 30 (1)
Cilt: 30  Say: 1 - 2020
DIER (YARIMA, ARATIRMA ZETLERI, ODA GR VE DEERLENDIRMELERI)
1.
n Sayfalar
Frontmatters

Sayfalar I - V

EDITRYAL
2.
Editryal
Editorial

Sayfa VI

DERLEME
3.
On Dokuzuncu Yzylda Dou Akdeniz Liman Kentinin Yaps
Urban Structure of the Eastern Mediterranean Port City in Nineteenth Century
Tlin Selvi nl
doi: 10.14744/planlama.2019.46704  Sayfalar 1 - 14

ARATIRMA MAKALESI
4.
Srdrlebilir Mahalle Planlamasnn Deiimi, Planlamada Yeni Eilim EkoYer Yaklam ve Trkiyede Uygulanabilirlii
The Variation of Sustainable Neighborhood Planning, Planning New Trends Ecodistrict Approaches and its Application in Turkey
Selda Glcan nal, Demet Erol
doi: 10.14744/planlama.2019.27676  Sayfalar 15 - 35

5.
Trkiyedeki Btnleik Ky Alanlar Ynetimi Srelerinin Stratejik Mekansal Planlama Sreleri ile likili Olarak Deerlendirilmesi
An Evaluation of Integrated Coastal Zone Management Processes in Relation to Strategic Spatial Planning Processes in Turkey
Murat Glbitti, Burcu Halide zduru
doi: 10.14744/planlama.2019.09815  Sayfalar 36 - 53

6.
Konya Ovas Blgesinde zel Ekonomi Blgesi Oluturulmasna Ynelik GZFT Analizi ve Uzman Grlerinin Deerlendirilmesi
Evaluation of SWOT Analysis and Expert Opinions on the Establishment of a Special Economic Zone in the Konya Plain Region
Emre akmak, smail nden, Mesut Samast
doi: 10.14744/planlama.2019.54771  Sayfalar 54 - 65

7.
Salk Eitsizlikleri, DS Yaam Kalitesi lei zerinden Bir Deerlendirme: Mersin li Mezitli lesi rnei
Health Inequalities, an Evaluation through WHO Quality of Life Scale: the case of Mersin Province Mezitli District
Ali Cenap Yololu, Ahmet ner Kurt, Yasemin Sarkaya Levent, Tolga Levent, Sinan Burat, Servet Karaca, Serkan Gkalp
doi: 10.14744/planlama.2019.29484  Sayfalar 66 - 88

8.
Ankarada Eitimsel Sosyo-Mekansal Ayrma
Educational Socio-Spatial Segregation in Ankara
Umut Erdem
doi: 10.14744/planlama.2019.52244  Sayfalar 89 - 103

9.
Ara Toplu Tama Sistemlerinde Gvenlik Algs: stanbulda Minibs rnei
Perception of Safety within Intermediate Public Transportation Systems: The Case of Minibs' in stanbul
Melis Ouz
doi: 10.14744/planlama.2019.29981  Sayfalar 104 - 117

10.
Elence ve Yeme-me letmelerinin Turizm Faaliyetlerine Ynelik Gr ve Alglamalarnn Belirlenmesi zerine Bir Aratrma: Boazii Alan rnei
An Investigation to Determine Opinions and Perceptions of Entertainment and Food & Beverage Businesses towards Tourism Activities: The Case of Bosphorus, stanbul
Asl Altanlar, Zeynep Enlil
doi: 10.14744/planlama.2019.50479  Sayfalar 118 - 135

11.
Hcresel zilem Yntemi ile zmir Krfez Tp Gei Projesinin Rant Artna Etkisinin Tahminlemesi: nciralt rnei
Forecasting the Effects of zmir Bay Tube-Tunnel Project on Rent Increase with Cellular Automata Method: The Case of nciralt
Hseyin Mert Arslan, Yavuz Duvarc
doi: 10.14744/planlama.2019.02414  Sayfalar 136 - 146

LookUs & Online Makale