Ankara’da Eğitimsel Sosyo-Mekansal Ayrışma [Planning]
Planning. 2020; 30(1): 89-103 | DOI: 10.14744/planlama.2019.52244

Ankara’da Eğitimsel Sosyo-Mekansal Ayrışma

Umut Erdem
Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, İzmir

Sosyo-mekansal ayrışma, kentler için her zaman büyük bir olgu olmuştur ve kentlerin sosyal ve mekansal çevresi küreselleşme temelli hegemonyaya paralel olarak dönüşürken ve yeniden yapılanırken daha da önem kazanmaktadır. Bu çalışma, Ankara ilinde eğitimin sosyo-mekansal ayrımının 2008’den 2014’e kadar 478 Ankara mahallesi için ve sırasıyla birincil, ikincil ve üçüncül olmak üzere üç eğitim seviyesi için tartışılmasını maçlamaktadır. Bu kapsamda, tüm eğitim düzeylerinin mekansal dağılımı ve mekansal bağımlılığı analiz edilmiştir. Sonrasında, tüm eğitim seviyelerinin mekansal dağılımı ve mekansal bağımlılığın mekansal olarak nasıl değiştiği tahmin edilmiştir. Mekansal veri analizleri, mekansal ayrışma yöntemleri ve mekansal istatistik yöntemleri gibi ileri mekansal analizler, Ankara’da eğitimsel ayrımcılığın mekansal dinamiklerini ortaya çıkarmak için kullanılmıştır. Bu çalışma, önemli sonuçları ortaya koymaktadır (i) her eğitim seviyesinin farklı eğilimlere sahiptir ve sosyo-mekansal ayrışmada mekansal bağımlılık paternleri belirgindir, (ii) yüksek öğretim eğitim seviyesinin hızlı bir düşüş eğilimine sahiptir, (iii) güney-kuzey düalizminin yeniden yapılanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Ankara, eğitim; ayrışma; mekansal ayrışma.

Educational Socio-Spatial Segregation in Ankara

Umut Erdem
Department of City and Regional Planning, Dokuz Eylül University Faculty of Architecture, İzmir, Turkey

Socio-spatial segregation has always been a big phenomenon for cities and it is getting more crucial while the social and spatial environment of cities transforming and restructuring in line with the hegemony of globalization. This study aims at discussing the socio-spatial segregation of education in Ankara city for 478 Ankara neighborhoods from 2008 to 2014 regarding the three education levels, primary, secondary and tertiary, respectively. To do so, we analyzed the spatial distribution and spatial dependency of the socio-spatial segregation of all education levels. Then, we estimated how the spatial distribution and spatial dependency of the socio-spatial segregation of all education levels are evolved, spatially. Advanced spatial analyses methodologies like the exploratory spatial data analyses, segregation measures, and spatial statistics methods are used for uncovering the spatial dynamics of educational segregation in Ankara. This study reports significant results (i) each educational level have different trends and spatial dependency patterns are apparent in the socio-spatial segregation, (ii) tertiary education level has a fast decreasing trend, (iii) the south-north dualism restructured.

Keywords: Ankara, education; segregation; spatial segregation.

Umut Erdem. Educational Socio-Spatial Segregation in Ankara. Planning. 2020; 30(1): 89-103

Sorumlu Yazar: Umut Erdem, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale