Planlama Dergisi - Planning: 30 (1)
Cilt: 30  Sayı: 1 - 2020
DIĞER (YARIŞMA, ARAŞTIRMA ÖZETLERI, ODA GÖRÜŞ VE DEĞERLENDIRMELERI)
1.
Ön Sayfalar
Frontmatters

Sayfalar I - V

EDITÖRYAL
2.
Editöryal
Editorial

Sayfa VI

DERLEME
3.
On Dokuzuncu Yüzyılda Doğu Akdeniz Liman Kentinin Yapısı
Urban Structure of the Eastern Mediterranean Port City in Nineteenth Century
Tülin Selvi Ünlü
doi: 10.14744/planlama.2019.46704  Sayfalar 1 - 14

ARAŞTIRMA MAKALESI
4.
Sürdürülebilir Mahalle Planlamasının Değişimi, Planlamada Yeni Eğilim “EkoYer” Yaklaşımı ve Türkiye’de Uygulanabilirliği
The Variation of Sustainable Neighborhood Planning, Planning New Trends “Ecodistrict” Approaches and its Application in Turkey
Selda Gülcan Ünal, Demet Erol
doi: 10.14744/planlama.2019.27676  Sayfalar 15 - 35

5.
Türkiye’deki Bütünleşik Kıyı Alanları Yönetimi Süreçlerinin Stratejik Mekansal Planlama Süreçleri ile İlişkili Olarak Değerlendirilmesi
An Evaluation of Integrated Coastal Zone Management Processes in Relation to Strategic Spatial Planning Processes in Turkey
Murat Gülbitti, Burcu Halide Özüduru
doi: 10.14744/planlama.2019.09815  Sayfalar 36 - 53

6.
Konya Ovası Bölgesi’nde Özel Ekonomi Bölgesi Oluşturulmasına Yönelik GZFT Analizi ve Uzman Görüşlerinin Değerlendirilmesi
Evaluation of SWOT Analysis and Expert Opinions on the Establishment of a Special Economic Zone in the Konya Plain Region
Emre Çakmak, İsmail Önden, Mesut Samastı
doi: 10.14744/planlama.2019.54771  Sayfalar 54 - 65

7.
Sağlık Eşitsizlikleri, DSÖ Yaşam Kalitesi Ölçeği Üzerinden Bir Değerlendirme: Mersin İli Mezitli İlçesi Örneği
Health Inequalities, an Evaluation through WHO Quality of Life Scale: the case of Mersin Province Mezitli District
Ali Cenap Yoloğlu, Ahmet Öner Kurt, Yasemin Sarıkaya Levent, Tolga Levent, Sinan Burat, Servet Karaca, Serkan Gökalp
doi: 10.14744/planlama.2019.29484  Sayfalar 66 - 88

8.
Ankara’da Eğitimsel Sosyo-Mekansal Ayrışma
Educational Socio-Spatial Segregation in Ankara
Umut Erdem
doi: 10.14744/planlama.2019.52244  Sayfalar 89 - 103

9.
Ara Toplu Taşıma Sistemlerinde Güvenlik Algısı: İstanbul’da Minibüs Örneği
Perception of Safety within Intermediate Public Transportation Systems: The Case of Minibüs' in İstanbul
Melis Oğuz
doi: 10.14744/planlama.2019.29981  Sayfalar 104 - 117

10.
Eğlence ve Yeme-İçme İşletmelerinin Turizm Faaliyetlerine Yönelik Görüş ve Algılamalarının Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma: Boğaziçi Alanı Örneği
An Investigation to Determine Opinions and Perceptions of Entertainment and Food & Beverage Businesses towards Tourism Activities: The Case of Bosphorus, İstanbul
Aslı Altanlar, Zeynep Enlil
doi: 10.14744/planlama.2019.50479  Sayfalar 118 - 135

11.
Hücresel Özişlem Yöntemi ile İzmir Körfez Tüp Geçiş Projesinin Rant Artışına Etkisinin Tahminlemesi: İnciraltı Örneği
Forecasting the Effects of İzmir Bay Tube-Tunnel Project on Rent Increase with Cellular Automata Method: The Case of İnciraltı
Hüseyin Mert Arslan, Yavuz Duvarcı
doi: 10.14744/planlama.2019.02414  Sayfalar 136 - 146

LookUs & Online Makale