Planlama Dergisi
On Dokuzuncu Yüzyılda Doğu Akdeniz Liman Kentinin Yapısı [Planning]
Planning. 2020; 30(1): 1-14 | DOI: 10.14744/planlama.2019.46704

On Dokuzuncu Yüzyılda Doğu Akdeniz Liman Kentinin Yapısı

Tülin Selvi Ünlü
Mersin Üniversitesi, Akdeniz Kent Araştırmaları Merkezi, Mersin

Doğu Akdeniz liman kentlerinin pek çoğunun gelişiminde ve bazılarının da bir iskeleden liman kentine evrilmesinde, on dokuzuncu yüzyılın özellikle Doğu Akdeniz’de yarattığı üretim biçim ve ilişkilerindeki değişimin etkisini yadsımak olanaksızdır. Ancak öte yandan, söz konusu kentlerin, ortak bazı yapısal özellikler taşıdıkları ve sahip oldukları liman olanakları ile deniz üzerinden kurulan yeni bir ilişki ağı ve biçimini üreten birer aktör oldukları görülür. Peki, özellikle on dokuzuncu yüzyılın ikinci yarısından itibaren, Doğu Akdeniz’de artan ticaret ve nüfus hareketlerinin birer odak noktası olan bu kentlerin, sahip oldukları benzer yapısal özellikler, yirminci yüzyıla kadarki süreçte nasıl bir gelişim ve değişim geçirmiştir? Bu soru çerçevesinde, söz konusu kentlere ilişkin çeşitli çalışmalar incelenerek, Doğu Akdeniz liman kentlerinin ortak yapısal özellikleri ve on dokuzuncu yüzyılda geçirdikleri benzerlik gösteren mekânsal değişim ele alınmıştır.

Anahtar Kelimeler: Doğu Akdeniz liman kenti, mekansal yapı ve gelişim; on dokuzuncu yüzyıl.

Urban Structure of the Eastern Mediterranean Port City in Nineteenth Century

Tülin Selvi Ünlü
Mersin University, Mediterranean City Research Center, Mersin

The Mediterranean attracted researchers as a field of study due to its existence as the material space of reciprocal and regenerative relationships between human beings, their culture and nature, land and sea. The port cities in the Eastern Mediterranean region had been mostly discussed in relation to their economic relationships, owing to their geographic location, and to globalization processes. In this study, the spatial structure of the Eastern Mediterranean port cities in the nineteenth century is discussed. Accordingly hereby, the shaping of the urban structure of the Eastern Mediterranean port cities is discussed in the study with reference to the components of urban structure throughout different examples. Since most of the previous studies on Mediterranean port cities focus on their economical and social aspects, this study aims to contribute to these studies with a spatial perspective.

Keywords: Eastern Mediterranean port cities, urban structure and development; nineteenth century.

Tülin Selvi Ünlü. Urban Structure of the Eastern Mediterranean Port City in Nineteenth Century. Planning. 2020; 30(1): 1-14

Sorumlu Yazar: Tülin Selvi Ünlü, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale